150  

việc làm cong nghiep bac thang long tại Hưng Yên

  

Trình Dược Viên ,hưng Yên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La

Cao Bằng - Hưng Yên - 3.500.000-6.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Lâm Nghiệp, Lâm Sinh, Lâm Học

Hà Nội - Hưng Yên

Nhân Viên Chuyên Trách Khách Hàng Doanh Nghiệp

Hưng Yên

Kỹ sư cao đẳng, Đốc Công (Cai)

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Kỹ sư gia công kết cấu ống

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Kỹ sư xây dựng công trình giao thông 22

Cong ty co phan co khi Tau Cuoc va thuong - Hưng Yên

Công nhân tiện 3/7

Cong ty Co phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân tiện 3/7

Cong ty Co phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân tiện 3/7

Cong ty Co phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân tiện 3/7

Cong ty Co phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân tiện 3/7

Cong ty Co phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân tiện 3/7

Cong ty Co phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân tiện 3/7

Cong ty Co phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân tiện 3/7

Cong ty Co phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân tiện 3/7

Cong ty Co phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Gia Công Và Bảo Dưỡng Khuôn

Hưng Yên

Đội Trưởng Công Trình

Hà Nội - Hưng Yên

Chuyên Viên Công Tác Tổ Chức - Tổng Hợp

Hưng Yên

Tổ trưởng sản xuất 27

Cong ty Kinh do Mien Bac - Hưng Yên

Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự 07

Cong ty SX KCT Thanh Long - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>