81  

việc làm cong nghiep bac thang long tại Hưng Yên

  

Công nhân vận hành 10

Cong ty TNHH Tribeco Mien Bac - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật cơ khí 31

Cong ty Co phan Oristar - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân KCS 18

Cong ty TNHH Lac Hong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Hưng Yên - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Hưng Yên - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Hưng Yên - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển 06 nhân viên lái xe nâng và lái máy xúc cho công ty

Hưng Yên

Nhân viên QC nhà máy 30

Cong ty Co phan Austdoor mien Bac - Hưng Yên

Chuyên viên cơ khí 30

Cong ty TNHH Tribeco Mien Bac - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại các nhà thuốc 17

Cong ty TNHH Duoc pham Duoc lieu Kinh Bac - Hưng Yên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

CHUYÊN VIÊN CẢI TIẾN ( DỰ NGUỒN PGĐ SẢN XUẤT)

Cong ty co phan cong nghiep Vinh Tuong - Hưng Yên

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Cong ty co phan cong nghiep Vinh Tuong - Hưng Yên

Nhân viên kỹ thuật kiêm KCS

Cong ty TNHH San xuat Ket cau Thep Thanh Long - Hưng Yên

Trưởng phòng bảo đảm chất lượng (KCS)

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Nhân viên quản lý chất lượng (QA/QC)

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Thủ kho thành phẩm

Kinh Do Mien Bac - Hưng Yên

Nhân viên KCS

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu CSC Hung - Hưng Yên

Nhân viên Bảo vệ

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu CSC Hung - Hưng Yên

Trưởng ca sản xuất 01

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ điện tử - tự động hóa 30

Cong ty TNHH MTV Van Khoa Hung Yen - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>