109  

việc làm cong nghe thuc pham tại Nam Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư công nghệ môi trường 29

Cong Ty Co Phan Che Bien Thuc Pham Nong San - Nam Định

Kỹ sư công nghệ môi trường

Cong Ty Co Phan Che Bien Thuc Pham Nong San - Nam Định

Công nhân có tay nghề may và chưa có tay nghề 10

Cong ty Co phan DJ - Nam Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư công nghệ hóa học

Cong ty TNHH Mai Van Dang - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư công nghệ hóa học 28

Cong ty TNHH Mai Van Dang - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Nam Định, Nghệ An, Hà Nội

Nam Định - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh dược phẩm

Nam Định - Hà Nội - 5.000.000-20.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí thi công NM lọc dầu 27

Cong ty Co phan co khi lap may LILAMA - Nam Định - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí chế tạo 27

Cong ty Co phan co khi lap may LILAMA - Nam Định - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân May Tại Hải Hậu

Nam Định - 4.200.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân May Đi Làm Ngay Tại Hải Hậu

Nam Định

Công nhân may

Youngor Smart Shirts Hai Hau - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may tại Hải Hậu

Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân May(nữ) Làm Việc Tại Hải Hậu

Nam Định - 3.000.000₫ một tháng

Công Nhân May Làm Việc Tại Hải Hậu

Nam Định

Kỹ sư lọc hóa dầu

Cong Ty Co Phan Che Bien Thuc Pham Nong San - Nam Định

Kỹ sư lọc hóa dầu 29

Cong Ty Co Phan Che Bien Thuc Pham Nong San - Nam Định

Trình dược viên

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Vị trí quản lý vùng

Cong ty Co phan Duoc pham PQA - Nam Định

trang:     1 | 2 | 3    >>