Việc làm cong nghe thuc pham tại Hưng Yên

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 220 việc làm  

Trưởng Phòng Marketing (Ngành Thực Phẩm, Tiêu Dùng Nhanh) - Hưng Yên

Hưng Yên

Nhân Viên QC Thực Phẩm

Hưng Yên

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm

Hưng Yên

Giám Đốc Kinh Doanh Sản Phẩm Thuốc Thú Y, Vác Xin Thú Y

Hưng Yên

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Bao Bì Nhựa

Hưng Yên

Trưởng Phòng QA (Thực Phẩm; USD 1000) - N1010

Hưng Yên - 1.000 $ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy (Thực Phẩm; Nam; USD1000) - N1009

Hưng Yên - 1.000 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất (Thực Phẩm; Nam; USD1000) - N1009

Hưng Yên - 1.000 $ một tháng

Lương cao] Technical Manager công ty Nhật [ID1360]

Hưng Yên - 1.000 $ một tháng

Phó Giám Đốc Công Ty

Hưng Yên

Công Nhân Đánh Bóng Cuộn Inox

Hưng Yên

Công Ty TNHH World Mold Tech tuyển phiên dịch tiếng nhật

Hưng Yên

Công Nhân Chuẩn Bị Nguyên Liệu Lỏng

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Công Ty

Hưng Yên

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI) (THANH HÓA, NAM ĐỊNH, HƯNG YÊN)

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Nam Định - Hưng Yên

Nhân Viên Trade Marketing - HÀ NỘI, HƯNG YÊN

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Hà Nội - Hưng Yên

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI) (THANH HÓA, NAM ĐỊNH, HƯNG YÊN)

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Nam Định - Hưng Yên

Nhân Viên Trade Marketing - HÀ NỘI, HƯNG YÊN

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Hà Nội - Hưng Yên

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Hưng Yên)

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh (Sale) - Khu Vực Miền Bắc

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>