234  

việc làm cong nghe thuc pham tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên) 04

Hưng Yên

Chuyên viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Chuyên viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Chuyên viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Hưng Yên

Chuyên Viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Hưng Yên

Chuyên Viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Chuyên Viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Chuyên viên kỹ thuật công nghệ nhà máy (Làm về máy nhựa)

Tap doan TECOMEN - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm (P.RnD)

Cong ty co phan tap doan Austdoor - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Sản Phẩm

Hưng Yên

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Sản Phẩm

Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh Dược Phẩm Kênh OTC [ Thu Nhập Tối Thiểu 6 Triệu ]

Hà Nội - Hưng Yên

Nhân Viên Kiểm Tra Sản Phẩm (Tiếng Nhật/Tiếng Việt)

Hưng Yên

Công Nhân Sản Xuất

Cong ty TNHH Thuong mai va dich vu csc Hung - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Dây Truyền Sản Xuất

Cong ty Co phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hàng máy, KCS, công nhân

Cong ty co phan san xuat va thuong mai An - Hưng Yên

Nhân viên vận hàng máy, KCS, công nhân

Cong ty co phan san xuat va thuong mai An - Hưng Yên

Nhân viên quản lý chất lượng gia công cơ khí

Cong ty TNHH dau tu cong nghiep Viet Hung - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân tiện

Cong ty TNHH Hoang Hac Phuong Bac - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>