57802  

việc làm cong nghe hoa hoc

  

Cần tuyển KS công nghệ môi trường, cử nhân Hóa học

Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Tin Học, Công Nghệ Thông Tin

Nha May Gach Men Cao Cap Vicenza Thanh Hoa - Thanh Hóa - 350-500 $ một tháng

Công nghệ thông tin - Tuyển Sinh Viên, Giáo Viên Dạy Tin Học A, B

CONG TY TNHH YEN DIEP - Điện Biên Phủ

Trưởng Phòng Khoa Học Công Nghệ 13

Tong Cong Ty Co Phan O To TMT - Hà Nội - 20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Khoa Học Công Nghệ

Tong Cong Ty Co Phan O To TMT - Việt Nam - 20.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Trưởng Phòng Khoa Học Công Nghệ

Cong Ty Co Phan O To TMT - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thực tập - Học việc Công Nghệ Thực Phẩm

Cong ty CP Truyen Thong Quang Cao & Dau tu - Tp Hồ Chí Minh

Thực tập - Học việc Công Nghệ Thực Phẩm, Sản xuất, KC

Cong ty CP Truyen thong Quang Cao va Dau tu - Tp Hồ Chí Minh

Công nghệ thông tin - Kỹ Thuật Viên Tin Học

Cong ty Co phan CON DUONG SANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Tuyển Kỹ Thuật Viên Tin Học

Cong ty Co phan CON DUONG SANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chuyên viên khoa học công nghệ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, kỹ sư công nghệ sinh học

Cần Thơ

Kỹ Sư Tin Học, Công Nghệ Thông Tin

Vicenza - Thanh Hóa

Trưởng Phòng Khoa Học Công Nghệ

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thực Tập - Học Việc Công Nghệ Thực Phẩm, Sản Xuất, KCS

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Khoa học công nghệ

Hà Nội - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Trung Học Bộ Môn Công Nghệ (nữ Công)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Khoa học công nghệ

Hà Nội

Trưởng phòng Khoa học công nghệ

Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hà Nội - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>