27825  

việc làm cong chuc nha nuoc

  

Công nhân trực tiếp thi công điện , nước tại các tòa nhà cao tầng

Cong ty TNHH thuong mai va dich vu dien tu - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NHÀ KHÁCH BÔNG SEN NĂM 2014

Việc Làm Hậu Giang - Vị Thành

Tuyển Quản Trị Mạng, Quản Trị Điện Nước Tòa Nhà

CONG TY CP DAU TU PHAT TRIEN NHA DA NANG - Đà Nẵng

Xây dựng - Tuyển Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Nhà, Hệ Thống Nước - Da Homecare1080

CONG TY CO PHAN THE GIOI TRUYEN THONG - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh kênh Cơ quan nhà nước

Cong ty CP Phat trien Cong nghe Sinh Phu - Hà Nội

Công nhân làm nghành Tổ chức Sự kiện

Cong ty To chuc Su kien va Truyen thong Tin - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát và tổ chức thi công công trình

Cong ty co phan Akikoi - Hà Nội

Giám sát và tổ chức thi công

Cong ty co phan Akikoi - Hà Nội

Giám sát và tổ chức thi công công trình

Cong ty co phan Akikoi - Hà Nội

Giám sát và tổ chức thi công công trình 04

Cong ty co phan Akikoi - Hà Nội

Giám sát và tổ chức thi công 01

Cong ty co phan Akikoi - Hà Nội

Giám sát và tổ chức thi công

Cong ty co phan Akikoi - Hà Nội

Giám sát và tổ chức thi công công trình 31

Cong ty co phan Akikoi - Hà Nội

Giám sát và tổ chức thi công công trình

Cong ty co phan Akikoi - Hà Nội

Giám sát và tổ chức thi công 31

Cong ty co phan Akikoi - Hà Nội

Cộng tác viên kinh doanh thuốc Đông dược và thực phẩm chức năng

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân sự quản lý mảng công việc Tổ chức-Lao động- Tiền lương

Cong ty Co phan CNTT shinec - Hải Phòng

Giám Sát Và Tổ Chức Thi Công Công Trình

Hà Nội

Giám Sát Và Tổ Chức Thi Công Công Trình

Hà Nội

Quản Lý- Giám Đốc Điều Hành Công Ty Tổ Chức Sự Kiện

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>