17083  

việc làm co quan nha nuoc tại Đông Nam Bộ

  

Quản Đốc Nhà Máy Xử Lý Nước Thải

Tây Ninh

Ip Tenant Discharge Management (quản Lý Nước Thải Đầu Ra Các Nhà Máy Kcn)

Đồng Nai - 400 $ một tháng

Chuyên Viên Kinh Doanh Khối Nhà Nước, Cổ Phần, Ngân Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc nhà máy cơ khí nấu luyện Inox

Cong Ty TNHH TM XD Dieu Long - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải- Nhà Máy Sản Xuất

Đồng Nai

Kỹ sư TK điện, Cấp thoát nước ngoài nhà 02

Cong ty TNHH quoc te Thanh Nhan - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Nhà Máy (Bình Dương)

CONG TY TNHH PHAM TON - Bình Dương

NV Bảo Trì, Bảo Dưỡng Nhà Máy Xlnt Và Nhà Máy Cấp Nước

Tây Ninh

Trưởng Nhà Máy Xử Lý Nước Thải ( Manager Of Waste Water Treatment Plant)

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Vệ Cho Hệ Thống Ngân Hàng Nhà Nước

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Vận Hành Nhà Máy Xl Nước Cấp Và Nước Thải

Tây Ninh

Thợ Điện Nước Công Trình Nhà ở

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Kỹ Thuật Điện Nước Cho Hệ Thống Nhà Hàng Phở 24

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Kỹ Thuật Điện Nước Cho Hệ Thống Nhà Hàng Phở 24

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải- Nhà Máy Sản Xuất

Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải- Nhà Máy Sản Xuất

Đồng Nai

NV Quản Lý Môi Trưởng, Xử Lý Nước Thải

Bình Dương

NV QUẢN LÝ MÔI TRƯỞNG, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 27

Cong ty TNHH Mai Thao - Bình Dương

NV QUẢN LÝ MÔI TRƯỞNG, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cong ty TNHH Mai Thao - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quản Trị Giảng Viên Nước Ngoài Tại Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>