18  

việc làm co quan nha nuoc tại Bạc Liêu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Fpt Shop Bạc Liêu - Quản Lý Kho Đtdđ / Laptop

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Bạc Liêu

Kho vận/Vật tư - Fpt Shop Bạc Liêu - Quản Lý Kho Đtdđ / Laptop

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Bạc Liêu

Tổ Trưởng/tổ Phó Tổ Động Lực - Cơ Điện

Bạc Liêu

Nhân viên kho kiêm Hỗ trợ kỹ thuật

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Fpt Shop Bạc Liêu - Tư Vấn Bán Hàng Đtdđ / Laptop

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Bạc Liêu

Nhân viên kiểm soát nội bộ chi nhánh

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA SEN - Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phát triển internet 28

Cong ty CP Vien Thong FPT - Bạc Liêu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng 26

Cong ty CP Vien Thong FPT - Bạc Liêu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng tiền vay (Loan CSR) - CN Bạc Liêu

ACB - Bạc Liêu

Trưởng Phòng Giao Dịch Giá Rai - Chi Nhánh Bạc Liêu

FPT Telecom - Bạc Liêu

Nhân viên kinh doanh bán lẻ

CN Cong ty TNHH Tieng Vang VN - Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường

Bạc Liêu

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường

Bạc Liêu

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường

Bạc Liêu

Trưởng Nhóm/ Phó Nhóm Bảo Trì

Bạc Liêu

Tổ Trưởng/tổ Phó Tổ Thành Phẩm - Đóng Gói

Bạc Liêu