Việc làm co quan nha nuoc tại Bạc Liêu

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 53 việc làm  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy Keo

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Bạc Liêu - Cà Mau - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy Keo

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Bạc Liêu - Cà Mau - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành - Việt Úc Nhà Mát - Bạc Liêu

Bạc Liêu

Quản Lý Kinh Doanh

Bạc Liêu

Quản Lý Vùng

Bạc Liêu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Vùng

Bạc Liêu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Mới Ra Trường

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Bạc Liêu - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chuyên Viên Công Nghệ

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Bạc Liêu - Cà Mau - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Bạc Liêu - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

KỸ SƯ ĐIỆN-ĐIỆN TỬ,TỰ ĐỘNG HÓA, CƠ KHÍ

Bạc Liêu

Tổ Trưởng/tổ Phó Tổ Động Lực - Cơ Điện

Bạc Liêu

Tổ Trưởng/phó Tổ Động Lực, Cơ Điện / Bảo Trì

Bạc Liêu

Kế Toán Tài Sản Cố Định VUHB

Bạc Liêu

Kế Toán Tài Sản Cố Định VUHB

Bạc Liêu

Ks Điện - Điện Tử/tự Động Hóa/cỏ Khí

Bạc Liêu

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chuyên Viên Công Nghệ

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Bạc Liêu - Cà Mau - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Mới Ra Trường

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Bạc Liêu - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Bạc Liêu - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Giám Sát Nhãn Hàng Sơn Boss Khu Vực Bạc Liêu

4 ORANGES CO., LTD - Bạc Liêu - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Biệt Kích) Miền Tây Nam Bộ

Cong ty Co phan LAVO - Bến Tre - Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>