2177  

việc làm co khi tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân Cơ Khí, Hàn, Điện

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Cơ Khí

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Hải Phòng

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí

Hải Phòng

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí

Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Cơ Khí

Hải Phòng

Thợ Cơ Khí

Hải Phòng

Thợ Sửa Chữa Điện, Cơ Khí

Hải Phòng

Nhân Viên Điện-Điện Tử, Cơ Khí

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí-cán

Hải Phòng

(gấp Lương 5-7tr)công Nhân Cơ Khí

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Điện Cơ Khí

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>