1624  

việc làm co khi tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Nhà Máy Cơ Khí

Cong Ty Co Phan Co Khi Va VLXD Thanh Phuc - Hải Phòng

Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí - Công Ty Chế Tạo Cơ Khí Tô Châu

Cong Ty Che Tao Co Khi To Chau - Hải Phòng - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí - Công Ty Chế Tạo Cơ Khí Tô Châu

Cong Ty Che Tao Co Khi To Chau - Hải Phòng - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí các nghề

Cong ty co phan LILAMA 69-2 - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - ★☆★ Production Control Staff★☆★

Nishina Industries Vietnam Co.,ltd. - Hải Phòng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng Nhóm An Toàn Lao Động - Chief Safety Officer

IHI Infrastructure Asia Co., Ltd - Hải Phòng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên An Toàn Lao Động - Safety Officer

IHI Infrastructure Asia Co., Ltd - Hải Phòng

Kỹ Sư Điện / Cơ Khí (Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Hải Phòng - 400-450 $ một tháng

Kỹ Sư Mua Hàng (Cơ Khí)

Hải Phòng - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy (Thi Công - Gia Công Cơ Khí Chế Tạo)

Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí - Phụ Trách Mảng Kết Cấu Thép

Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí - Phụ Trách Mảng Bình Bồn Áp Lực

Hải Phòng

Thợ cơ khí

Hải Phòng - 3.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Mua Hàng (Cơ Khí)

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí - Hải Phòng

Hải Phòng

Công Nhân Cơ Khí, Hàn, Điện

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Hải Phòng

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Nhà Máy Cơ Khí

Hải Phòng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Production Engineer / Kỹ Sư Sản Xuất

Cong Ty TNHH Dongdo Electronics - Hải Phòng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Production Technology Engineer / Kỹ Sư Công Nghệ Sản Xuất

Cong Ty TNHH Dongdo Electronics - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>