1272  

việc làm co khi tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ cơ khí, công nhân phổ thông

Cong ty Co phan Xay dung va Thuong mai - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí các nghề

Cong ty co phan LILAMA 69-2 - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Hải Phòng - 4.500.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Hải Phòng

Kỹ Sư Điện và Cơ Khí (Số Lượng: 2)

Hải Phòng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty TNHH IPC - Hải Phòng

Công Ty Xi Măng Chinfon Tuyển Dụng Công Nhân Cơ Khí

Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân tổ Gia công cơ khí

Hải Phòng

Công Ty Xi Măng Chinfon Tuyển Dụng Công Nhân Kỹ Thuật Phòng Cơ Khí

Hải Phòng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Hải Phòng

Thợ Kỹ Thuật (máy - Cơ Khí - Điện) - 07 Người

Hải Phòng

Thợ máy, thợ cơ khí, thợ điện

Hải Phòng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ( Thủy Lực, Điện, Máy Nổ, Cơ Khí, Hàn)

Hải Phòng

Giám Đốc Nhà Máy (Thi Công - Gia Công Cơ Khí Chế Tạo)

Hải Phòng

Kỹ Sư Điện Nước Cơ Khí

Nam Định - Hải Phòng

Công nhân cơ khí

Hải Phòng

Công nhân tổ Gia công cơ khí

Hải Phòng

Giám Đốc Nhà Máy (Thi Công - Gia Công Cơ Khí Chế Tạo)

Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí (phòng Thiết Kế)

Hải Dương - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>