1930  

việc làm co khi tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Toan Phuong - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

cần tuyển gấp kĩ sư và thợ , điện , cơ khí , hàn

Cong ty Co Khi Hai Phong - Hải Phòng

Thợ cơ khí, thợ hàn có tay nghề

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHIEP DIC - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, thợ hàn có tay nghề

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHIEP DIC - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, thợ hàn có tay nghề

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHIEP DIC - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, thợ hàn có tay nghề

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHIEP DIC - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, thợ hàn có tay nghề

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHIEP DIC - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, thợ hàn có tay nghề 22

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHIEP DIC - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, thợ hàn có tay nghề

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHIEP DIC - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, thợ hàn có tay nghề

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHIEP DIC - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, thợ hàn có tay nghề

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHIEP DIC - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, thợ hàn có tay nghề

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHIEP DIC - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Gấp 5 Kỹ Sư Hàn

Cong ty co phan Lisemco 2-Lilama - Hải Phòng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Gấp 5 Kỹ Sư Hóa Dầu

Cong ty co phan Lisemco 2-Lilama - Hải Phòng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Gấp Thợ Hàn

Cong ty co phan Lisemco 2-Lilama - Hải Phòng - 4.800.000-8.500.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Thiết Kế

Cong ty Co Phan Lisemco3 - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Cong ty Co phan HIP Viet Nam - Hải Phòng

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Hải Phòng

ky su cơ khí CTM

Hải Phòng

Kỹ sư cơ khí

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>