3262  

việc làm co khi tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty co phan co khi & VLXD Thanh Phuc - Hải Phòng

kỹ sư cơ khí, chế tạo máy

cong ty CP luyen kim co khi Quang Dai - Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí

Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí

Hải Phòng - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí

Hải Phòng

Tuyển Kỹ Sư Mua Hàng Thiết Bị Cơ Khí

Hải Phòng

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường, Điện, Cơ Khí

Hải Phòng

Kỹ Sư Mua Hàng (Thiết Bị Cơ Khí)

Hải Phòng - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Mua Hàng (Thiết Bị Cơ Khí)

Hải Phòng - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo

Hải Phòng

Tuyển thợ máy , cơ khí , giúp việc , cắt cnc , thuyền viên , thủy thủ

Hải Phòng

Thợ Cơ Khí và Lao Động Phổ Thông

CONG TY TNHH MAY TINH KY NGUYEN - Hải Phòng

Tổ Trưởng Tổ Sản Xuất : Vỏ Tàu, Hàn, Lắp Máy,cơ Khí

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Phòng

Tổ Trưởng Tổ Sản Xuất : Vỏ Tàu, Hàn, Lắp Máy,cơ Khí

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Phòng

Tổ Trưởng Tổ Sản Xuất : Vỏ Tàu, Hàn, Lắp Máy,cơ Khí

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí

Hải Phòng

Công Nhân Sản Xuất, Kỹ Thuật Viên, Nhân Viên Cơ Điện, Cơ Khí

Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Hải Phòng

Nhân Viên Cơ Khí

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>