79048  

việc làm co khi tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Thuật Viên Máy Nén Khí

Cong ty TNHH MTV Kỹ Thuạt Dịch Vụ Thủy Khi' - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Xưởng Trưởng Cơ Khí

DURACONS Co.Ltd - Hà Nội - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

CONG TY CO PHAN DUC DUONG VIET NAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kĩ Thuật Cơ Khí

Cong ty Co Phan Nam Cham Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

CONG TY CO PHAN DUC DUONG VIET NAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí (Cắt - Hàn - Tiện - Phay - Bào)

CONG TY CO PHAN DUC DUONG VIET NAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí (Cắt - Hàn - Tiện - Phay - Bào)

CONG TY CO PHAN DUC DUONG VIET NAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí - Thiết Kế Thiết Bị (03 người)

Cong Ty Co Phan Cong Nghe T-Tech Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

KỸ SƯ ĐIỆN / KỸ SƯ CƠ KHÍ (Dự Án Ở Nước Ngoài)

Cong ty Co phan MECTA - Hà Nội

KỸ SƯ ĐIỆN / KỸ SƯ CƠ KHÍ (Dự Án Ở Nước Ngoài)

Cong ty Co phan MECTA - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

CONG TY CỎ PHÀN CONG NGHẸ VÀ THIE'T BỊ DẠI - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

CONG TY CỎ PHÀN CONG NGHẸ VÀ THIE'T BỊ DẠI - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

CONG TY CỎ PHÀN CONG NGHẸ VÀ THIE'T BỊ DẠI - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

KỸ THUẬT VIÊN CƠ KHÍ (Hà Nội)

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật (Bảo Hành, Sửa Máy Hàn)

Cong ty Co phan Cong nghiep Weldcom - Hà Nội - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Cơ Khí

Smarttechvina CO., LTD - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện - Cơ

Mitsubishi Elevator Vietnam Co., Ltd - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Cơ Khí Lương Hấp Dẫn

Cong ty Co phan CKP - Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Cơ Khí

Cong ty Co phan CKP - Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Cơ Khí

Cong ty Co phan CKP - Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>