42852  

việc làm co khi tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH DV TM va Co Khi Dang Thao - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu Dau Khi Ha Anh - Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí - Kết Cấu Thép

Cong ty TNHH Thuong mai, Co khi va Xay Dung - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan co khi Minh Hieu - Hà Nội

Nhân viên cơ khí

Xuong co khi Thai Nam - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật - cơ khí

Cong Ty Co Phan Co Khi CNC Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí

Cong ty TNHH Co khi Phu Cuong - Hà Nội

Nhân Viên Sửa Chữa Gia Công Cơ Khí

Cong ty TNHH Co khi Manh Quang - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI VAT TU CO LOA - Hà Nội

Công nhân cơ khí Hàn, Tiện, nguội (15 người)

CONG TY TNHH CO KHI VAT TU CO LOA - Hà Nội

Thợ cơ khí-thợ hàn 07

Cong ty san xuat che tao may co khi duc - Hà Nội

Thợ cơ khí sửa chữa (máy xây dựng)

Cong ty TNHH Co khi Thien An - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí

Cong ty tnhh co khi Huong Thang - Hà Nội

Thợ cơ khí

Cong ty co khi thuong mai Thanh Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan co khi Thang Long - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan co khi che tao Tin Thanh - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí - Chuyên ngành chế tạo máy

Cong ty TNHH co khi cong nghiep An Loc Phat - Hà Nội

Thợ cơ khí

Cong ty co khi xay dung Nam Loan - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty Co phan Thuong mai dich vu Dau khi - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí

Cong ty TNHH co khi cong nghiep An Loc Phat - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>