90532  

việc làm co khi tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Đốc Phân Xưởng Cơ Khí

Cong ty TNHH DV TM va Co Khi Dang Thao - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Phân Xưởng Cơ Khí

Cong ty TNHH DV TM va Co Khi Dang Thao - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Phân Xưởng Cơ Khí

Cong ty TNHH DV TM va Co Khi Dang Thao - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Hàn

Cong ty co phan co khi xay dung Thuan An - Vinh - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI VAT TU CO LOA - Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí - Kết Cấu Thép

Cong ty TNHH Thuong mai, Co khi va Xay Dung - Hà Nội

Công nhân cơ khí Hàn, Tiện, nguội (15 người)

CONG TY TNHH CO KHI VAT TU CO LOA - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện

Cong ty co phan co khi xay dung Thuan An - Vinh - Hà Nội

Nhân Viên Cơ Khí

Cong ty TNHH MTV Co khi Phu Hung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty Co Phan Lucky House Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty Co Phan Lucky House Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty Co Phan Lucky House Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kĩ Thuật

Cong ty co phan Bigstar Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - [Epc] Kỹ Sư Cơ Điện - Lương 12- 15 Triệu

Cong Ty Co Phan Xay Lap EPC Viet Nam - Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật

Cong ty Co phan Cong nghiep Weldcom - Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Xe Du Lịch

Cong ty co phan ky thuat dich vu thanh Cong - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Lĩnh Vực Cơ Khí

Cong ty Co phan Viet Chuan - Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí - Thiết Kế Thiết Bị Xử Lý Môi Trường

Cong Ty Co Phan Cong Nghe T-Tech Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Lĩnh Vực Cơ Khí

Cong ty Co phan Viet Chuan - Hà Nội

Xây dựng - Công Nhân Kỹ Thuật, Cơ Khí

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>