52929  

việc làm co khi tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân cơ khi CNC

Cong Ty Co Phan Co Khi CNC Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư kinh doanh cơ khí

Cong ty TNHH co khi Nam Thanh - Hà Nội - Ninh Bình

Thợ cơ khí

Co khi thanh the - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công ty TNHH cơ khí Nam Thành

Cong ty TNHH co khi Nam Thanh - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí - Chuyên ngành chế tạo máy

Cong ty TNHH co khi cong nghiep An Loc Phat - Hà Nội

Thợ cơ khí

Cong ty TNHH co khi Tien Dat - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên cơ khí

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Cong ty TNHH co khi chinh xac Hoang Ha - Hà Nội

Kỹ thuật viên cơ khí

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên cơ khí

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí

CONG TY CO PHAN CO KHI MOI TRUONG CONG NGHE - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Thiết Kế

Cong Ty Co Phan Co Khi Chinh Xac Cong Nghe - Hà Nội

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Công Nhân Cơ Khí

CONG TY CO PHAN CO KHI MOI TRUONG CONG NGHE - Hà Nội

Nhân viên cơ khí điều hành máy đột AMADA

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí tiện phay

Xuong gia cong co khi Quoc Khanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí đứng máy công cụ, máy CNC

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cty TNHH co khi va xay dung Hung Long - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí

Cong ty Co phan Thuong mai dich vu Dau khi - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí

Cong ty TNHH co khi xay dung va thuong mai - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>