37089  

việc làm co khi tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty TNHH Cơ Khí Nam Thành

Cong ty TNHH Co Khi Nam Thanh - Hà Nội

Thợ hàn cơ khí 28

Xuong co khi The Canh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí . 24

Cong ty tnhh co khi Huong Thang - Hà Nội

Công nhân sản xuâ't cơ khi' 16

Cong ty Co phan co khi chinh xac 3D - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí sửa chữa (máy xây dựng)

Cong ty TNHH Co khi Thien An - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí chế tạo khuôn mẫu 14

Cong ty TNHH TM nhua co khi Quang Minh - Hà Nội

Nhân viên cơ khí

Cong ty tnhh co khi Huong Thang - Hà Nội

Thợ cơ khí

Cong ty co khi thuong mai Thanh Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo 07

Cong ty TNHH DV TM va Co Khi Dang Thao - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan co khi Thang Long - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan co khi che tao Tin Thanh - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí - Chuyên ngành chế tạo máy

Cong ty TNHH co khi cong nghiep An Loc Phat - Hà Nội

Thợ cơ khí

Cong ty co khi xay dung Nam Loan - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty Co phan Thuong mai dich vu Dau khi - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí

Cong ty TNHH co khi cong nghiep An Loc Phat - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên cơ khí

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Công Nhân Cơ Khí

CONG TY CO PHAN CO KHI MOI TRUONG CONG NGHE - Hà Nội

Thợ cơ khí, thợ tiện, thợ nguội

Cong ty Co khi nhua Binh Thuan - Hà Nội

Nhân Viên Cơ Khí

CONG TY CO KHI QUOC AN - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>