37641  

việc làm co khi tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư cơ khí

Cong ty CP Co khi Thanh Phong Newtek - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty CP Co khi Thanh Phong Newtek - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí, thợ hàn

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí - thợ hàn

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, hàn 02

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí, thợ hàn 02

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn, cơ khí. 02

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn - gia công cơ khí lương từ 6-10 triệu 02

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí - thợ hàn 02

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn, cơ khí 02

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thiết kế cơ khí 29

Cong ty TNHH co khi va tu dong hoa cong - Hà Nội

Nhân viên cơ khí - chế tạo 29

Cong ty TNHH co khi xay dung va thuong mai - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan co khi Thang Long - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí - Kết Cấu Thép

Cong Ty TNHH Thuong Mai Co Khi Va Xay Dung - Hà Nội

Thợ hàn, cơ khí

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí mức lương 6-8 triệu 28

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, hàn

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí - kết cấu thép 26

Cong ty TNHH thuong mai co khi va xay dung - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí - kết cấu thép

Cong ty TNHH thuong mai co khi va xay dung - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>