137640  

việc làm co khi tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Cơ Khí Thủy Lợi, Ks Cơ Khí Giao Thông 26

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Hà Nội

Thợ cơ khí 25

Cong ty san xuat che tao may co khi duc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Cong ty san xuat che tao may co khi duc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp, thiết bị cơ khí

Cong ty co phan co khi va xay dung Phuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phay - thợ tiện-Thợ cơ khí

CO KHI CHE TAO MAY KHANHNAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông ngành xây dựng, cơ khí

Cong ty TNHH 389 Co khi Xay dung va Thuong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên mua hàng thiết bị công nghiệp, thiết bị cơ khí - Đi làm ngay

Cong ty co phan co khi va xay dung Phuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh( Cơ khí nội thất)

Cong ty CP co khi Thanh Phong Newtek - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Chinh Nam - Hà Nội

Thợ phay - thợ tiện-Thợ cơ khí

CO KHI CHE TAO MAY KHANHNAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Chinh Nam - Hà Nội

Thợ phay - thợ tiện-Thợ cơ khí 18

CO KHI CHE TAO MAY KHANHNAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phay - thợ tiện-Thợ cơ khí

CO KHI CHE TAO MAY KHANHNAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí / Hàn

Cong Ty Co Khi Chuyen Dung Bac Bo Truong Hai - Hà Nội

Thợ có khí, hàn cắt, lắp máy 08

Cong ty san xuat che tao may co khi duc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Cơ Khí - Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Lap - - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí - Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Lap - - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí chế tạo 02

Cong ty TNHH DV TM va Co Khi Dang Thao - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kế Toán - Hành Chính - Ks Cơ Khí

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Hà Nội

Thợ cơ khí chế tạo 19

Cong ty TNHH SX va Thuong Mai Kim Khi Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>