4528  

việc làm co khi tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Hàn

Cong ty co phan ky thuat Dong Lam - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Đà Nẵng

Cong ty Co phan Thuong mai Va Dich vu Ngoc - Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Sun Group - Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Sun Group - Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Sun Group - Đà Nẵng

Kỹ Sư Cơ Khí

Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Đà Nẵng

Kỹ Sư Cơ Khí

Đà Nẵng

Nhân Viên Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kĩ Thuật Biết Tiếng Nhật

TNHH CONG NGHE POLARIS DA NANG. - Đà Nẵng - 5.000.000-6.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Vị trí tuyển dụng Trưởng Bộ Phận Cơ Khí ngày15/01/2016

Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Cơ Khí

Đà Nẵng

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Cong ty TNHH Cong nghe tu dong Dai Nam - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện

Cong ty TNHH Ky thuat DAT - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

THỢ CƠ KHÍ TAY NGHỀ CAO

Cong ty TNHH Cua Cong - Ho Boi - May - Đà Nẵng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Cong ty TNHH Ky thuat DAT - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

Thợ Cơ Khi Hàn Gò , Cơ Khí Chế Tạo

Đà Nẵng

Công Nhân Kỹ Thuật Điện, Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>