1727  

việc làm co khi tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan Moi Truong Viet Nam - Đà Nẵng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Tại Đà Nẵng

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Đà Nẵng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Sơn Ô Tô

Cong Ty Co Phan Binh Vinh - Đà Nẵng

Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Đà Nẵng

Thợ Cơ Khí

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Hàn Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Gia'm Sa't Công Trình Cơ Khi'-nhiệt Điện Lạnh

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ks Cơ Khí Chế Tạo

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí Tay Nghề Cao

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí, Thợ Lắp Máy

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Đà Nẵng

Kỹ Sư Cơ Khí, Kỹ Sư Điện

Đà Nẵng - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Phòng Lab Qa

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Tiện

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng

Kỹ Sư Cơ Khí - Thuộc Công Đoạn Gia Công

Đà Nẵng

Thợ cơ khí

Cong Ty TNHH Anh Bao Trang - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Đà Nẵng

Nhân Viên Hàn-Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Cơ - Điện

Cong ty TNHH Ong thep Hoa Phat Da Nang - Đà Nẵng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Ong thep Hoa Phat Da Nang - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>