4036  

việc làm co khi tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Tiện

Cong Ty Co Phan Binh Vinh - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kinh Doanh

VIETMAP CO., LTD. - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Điện Ô Tô

Cong Ty Co Phan Binh Vinh - Đà Nẵng - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật (Cơ Khí Chế Tạo)

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kĩ Thuật (Tiếng Nhật Tại Đà Nẵng)

CTY TNHH CONG NGHE POLARIS DA NANG - Đà Nẵng - 5.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Gia'm Sa't Công Trình Cơ Khi'-nhiệt Điện Lạnh

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Gia'm Sa't Công Trình Cơ Khi'-nhiệt Điện Lạnh

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật (Tiếng Nhật Tại Đà Nẵng)

CTY TNHH CONG NGHE POLARIS DA NANG - Đà Nẵng - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Cơ Khí

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

cần tuyển thợ cơ khí,phụ cơ khí

Cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Đà Nẵng

Thợ Cơ Khí Lương Hấp Dẫn

Đà Nẵng - Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

01 Mechanic Staff, System Technical Staff / 01 Nhân Viên Cơ Khí, Bảo Trì Hệ Thống

Đà Nẵng - Quảng Nam

Kĩ Thuật Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Đà Nẵng

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Đà Nẵng

Thợ Cơ Khí, Thợ Tiện, Thợ Điện Công Nghiệp

Đà Nẵng

KỸ SƯ THIẾT KẾ/GIÁM SÁT/ĐIỆN/CƠ KHÍ

Cong Ty CP Ky Thuat Cong Nghe Sai Gon - Đà Nẵng

KỸ SƯ THIẾT KẾ/GIÁM SÁT/ĐIỆN/CƠ KHÍ

Cong Ty CP Ky Thuat Cong Nghe Sai Gon - Đà Nẵng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Sơn (Cn Đà Nẵng)

CONG TY CP KY THUAT & O TO TRUONG LONG - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>