1618  

việc làm co khi tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ cơ khí, thợ hàn

Cong ty co phan co khi va lap may Dai - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kĩ Thuật

Cong ty Co phan Cong nghe Dieu Hoa Sao Viet - Đà Nẵng - Hải Phòng - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Hành Chính Vật Chất Khu Vực Ii

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Đà Nẵng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Cao DIC - Đà Nẵng

Kỹ sư cơ khí XD

Cong ty Co phan LICOGI 166 - Đà Nẵng

Kĩ Sư Cơ Khí hoặc Nhiệt Điện Lạnh 26

Cong ty TNHH Thuong Mai va Ky Thuat Dai Viet - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí - Nhiệt Điện Lạnh

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lắp Đặt Cơ Khí - Văn Phòng Đà Nẵng

Đà Nẵng

Công Nhân Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Đà Nẵng

Nhân Viên Cơ Khí

Đà Nẵng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khi Hàn Gò , Cơ Khí Chế Tạo

Đà Nẵng

Kỹ Sư Cơ Khí

Đà Nẵng

Nhân Viên Cơ Khí

Đà Nẵng

Thợ Cơ Khí

Đà Nẵng

Thợ Hàn, Thợ Lắp Cơ Khí

Đà Nẵng

Kỹ Sư Cơ Khí - Nhiệt Điện Lạnh

Đà Nẵng

Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Đà Nẵng

Công Nhân Cơ Khí, Thợ Hàn

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>