2809  

việc làm co khi tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Tiện

Cong Ty Co Phan Binh Vinh - Đà Nẵng

Thợ Cơ Khí

Cong ty Co Phan Thep DANA-UC - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan Moi Truong Viet Nam - Đà Nẵng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty Co Phan Dau Tu Tan Khai Phat - Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Điện Ô Tô

Cong Ty Co Phan Binh Vinh - Đà Nẵng

Công Nhân Hàn Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí, Thợ Hàn

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí

Cong ty TNHH SX TM DV Bach Viet MB - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Xd

Đà Nẵng

Thợ Cơ Khí, Thợ Lắp Máy

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Đà Nẵng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Đà Nẵng

Thợ Cơ Khí, Thợ Tiện, Thợ Điện Công Nghiệp

Đà Nẵng

Tuyển công nhân cơ khí

Đà Nẵng

Kỹ Sư Gia'm Sa't Công Trình Cơ Khi'-nhiệt Điện Lạnh

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Đà Nẵng

Công Nhân Cơ Khí

Đà Nẵng

Công Nhân Cơ Khí Tiện Hàn Gia Công Cơ Khí

Đà Nẵng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nhiệt, Điện Và Cơ Khí

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>