1575  

việc làm co khi tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Tiện, Phay

Cong Ty Co Phan Binh Vinh - Đà Nẵng

Thợ Gia Công Cơ Khí

Cong ty co phan dong tau Bao Duy - Đà Nẵng - 200-500 $ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Loss Adjuster

Mclarens Vietnam Ltd - Đà Nẵng

Kỹ Sư Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Cong ty TNHH Nhat Phu Thai - Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí, Hóa

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Mechanic Engineer / Kỹ Sư Cơ Khí

Đà Nẵng

Công Nhân Cơ Khí

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Mechanic Engineer / Kỹ Sư Cơ Khí

Đà Nẵng

Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí, Hóa

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Đà Nẵng

Co khi thợ tiện

Cong ty TNHH Nhua Quang Thanh - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kĩ Thuật Biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Cong nghe POLARIS Da Nang - Đà Nẵng - 5.000.000-6.500.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Đà Nẵng

Thợ Cơ Khí

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí giỏi

Cong Ty CP WEI XERN SIN Viet Nam - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>