Việc làm co khi tại Đà Nẵng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 3107 việc làm  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Tiện

Cong Ty Co Phan Binh Vinh - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kinh Doanh

VIETMAP CO., LTD. - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Cơ Khí

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Đà Nẵng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Gia'm Sa't Công Trình Cơ Khi'-nhiệt Điện Lạnh

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Gia'm Sa't Công Trình Cơ Khi'-nhiệt Điện Lạnh

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí

Đà Nẵng

Thợ Cơ Khí, Thợ Tiện, Thợ Điện Công Nghiệp

Đà Nẵng

Nhân Viên Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

cần tuyển thợ cơ khí,phụ cơ khí

Cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Đà Nẵng

cần tuyển thợ cơ khí,phụ cơ khí

Cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Đà Nẵng

Công Nhân Cơ Khí

Đà Nẵng

Kỹ Sư Cơ Khí Xd

Đà Nẵng

Thợ Cơ Khí, Thợ Hàn

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Đà Nẵng

Kỹ Sư Các Ngành Nhiệt-điện Lạnh Hoặc Cơ Khí Chế Tạo

Đà Nẵng

Thợ Cơ Khí

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Thợ Cơ Khí Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>