2061  

việc làm co khi tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ cơ khí

Cong ty TNHH san xuat co khi Thinh Truong - Bắc Ninh - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Cong ty TNHH co khi thuong mai Hoang Hiep - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật( điện- Cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Thợ hàn-cơ khí

Cong ty co phan dau tu Bac Ky - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật( điện- Cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Orion Food Vina Co,. Ltd - Bắc Ninh

Thợ hàn-cơ khí

Cong ty co phan dau tu Bac Ky - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật( điện- Cơ khí) 22

Cong ty Co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật( điện- Cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Thợ hàn-cơ khí

Cong ty co phan dau tu Bac Ky - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật( điện- Cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Thợ hàn-cơ khí

Cong ty co phan dau tu Bac Ky - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật( điện- Cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật( điện- Cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật( điện- Cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật( điện- Cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật( điện- Cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Thợ hàn-cơ khí

Cong ty co phan dau tu Bac Ky - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn-cơ khí

Cong ty co phan dau tu Bac Ky - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn-cơ khí

Cong ty co phan dau tu Bac Ky - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>