Việc làm co khi tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1593 việc làm  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - 15 Nam. Giám Sát Ngân Hàng

CONG TY CO PHAN CUNG UNG PHAT TRIEN NHAN LUC - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - 30 Nam. Giám Sát Văn Phòng, Khu Cao Ốc

CONG TY CO PHAN CUNG UNG PHAT TRIEN NHAN LUC - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khi' Vận Hành Ma'y CNC

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí Thành Thạo Tiếng Anh

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Bắc Ninh

Nhân Viên Điện - Nước (Cơ Khí)

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Công Trình

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Khí

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí - Điện

Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Khí - Điện

Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Khí (hàn)

Bắc Ninh

Nhân Viên Sửa Chữa Điện Cơ Khí, Điện Công Nghiệp

Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Cơ Khí (Bắc Ninh)

Cong ty CP Diana Unicharm - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm co khi tại Bắc Ninh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>