1719  

việc làm co khi tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Quảng Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Cong ty Co Phan Duoc Pham - Thuc Pham Thang - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Kỹ Thuật, Cơ Khí

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

Tuyển 10 Thợ Cơ Khí Và 10 Thợ Điện Làm Việc Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

Nhân Viên Sửa Chữa Điện Cơ Khí, Điện Công Nghiệp

Bắc Ninh

02 Nhân Viên Cơ Khí

Bắc Ninh

Thợ Cơ Khí

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí

Bắc Ninh

Thợ Cơ Khí (hàn)

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Khí - Điện

Bắc Ninh

Tuyển Gấp Công Nhân Cơ Khí - Xây Dựng

Bắc Ninh - 4.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí (hàn)

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Cơ Khí

Bắc Ninh

Nhân Viên Cơ Khí

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>