2323  

việc làm co khi tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư cơ khí 02

Cong ty co phan Song Day- Hong Ha Dau Khi - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan Song Day- Hong Ha Dau Khi - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan Song Day- Hong Ha Dau Khi - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI XAY DUNG VA KD TM - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong Ty TNHH Co Khi XD va KDTM Cong Ha - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Nam nhân viên cơ khí - thợ hàn

Cong ty CP co khi va xay dung Cau Duong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Cong ty TNHH co khi thuong mai Hoang Hiep - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí/ Điện tự động hóa

Cong Ty Co Phan Diana Unicharm - Hà Nội - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật( điện- cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí chế tạo

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí

Cong ty Co phan Cap Dien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Thợ hàn TIG, cơ khí

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA Chi - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>