1725  

việc làm co khi tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư cơ khí 02

Cong ty co phan Song Day- Hong Ha Dau Khi - Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Cong ty TNHH co khi thuong mai Hoang Hiep - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Sản Xuất

Vitech Vietnam CO., Ltd - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí chế tạo 25

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Điện (M&E Engineer)

MDA E&C Co.,ltd - Bắc Ninh

Nhân viên QC cơ khí 21

Cong ty TNHH Hawee co dien - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hàn - cơ khí

Cong ty Co Phan Dau Tu Bac Ky - Bắc Ninh

Thợ cơ khí - nhân viên phòng Cơ điện 06

Cong ty co phan duoc pham Gia Nguyen - Bắc Ninh

Kỹ sư bảo dưỡng ( cơ khí) 05

Nittan Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư bảo dưỡng ( cơ khí , điện ) 05

Nittan Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát An Toàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Kĩ Thuật

CONG TY TNHH KY THUAT MCT - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Sản Xuất ($500-$700)

Cong Ty San Xuat Cua Nhat Ban - Bắc Ninh - 500-700 $ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng Phòng Bảo Dưỡng ($500-$700)

Cong Ty San Xuat Cua Nhat Ban - Bắc Ninh - 500-700 $ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nam Nhân Viên Bộ Phận Cơ Khí

Cong Ty TNHH Enshu Sanko Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>