1398  

việc làm co khi tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan Song Day- Hong Ha Dau Khi - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí chế tạo 20

Cong ty co phan Song Day- Hong Ha Dau Khi - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan Song Day- Hong Ha Dau Khi - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí. 20

Cong ty co phan Song Day- Hong Ha Dau Khi - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan Song Day- Hong Ha Dau Khi - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI XAY DUNG VA KD TM - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí

Cong Ty TNHH Co Khi XD va KDTM Cong Ha - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nam nhân viên cơ khí - thợ hàn

Cong ty CP co khi va xay dung Cau Duong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Cong ty TNHH co khi thuong mai Hoang Hiep - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật( điện- cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí chế tạo

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí

Cong ty Co phan Cap Dien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Công nhân cơ khí, chế tạo

Cong ty co phan Thuong Mai va San Xuat Thang - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí, nguội

Cong ty Co phan Dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan Thuong Mai va San Xuat Thang - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển 10 thợ cơ khí và 10 thợ điện làm việc tại Bắc Ninh

Cong ty Co phan jucotec Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí thang máy ( ưu tiên ứng viên Bắc Ninh )

Cong ty Co phan TID - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>