1600  

việc làm co khi tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân cơ khí chế tạo

Cong ty TNHH co khi chinh xac Hai Van - Bắc Ninh

THỢ HÀN CƠ KHÍ

CONG TY CO PHAN CO KHI CAU DUONG - Bắc Ninh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy gia công cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC SEIKI VIET NAM - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí (QC)

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC SEIKI VIET NAM - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Cong ty TNHH co khi thuong mai Hoang Hiep - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kĩ Thuật Toàn Quô'c

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Kĩ Thuật Toàn Quô'c

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Kiêm Giám Sát Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Kiêm Giám Sát Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Kiêm Giám Sát Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kĩ Thuật Toàn Quô'c

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Công nhân cơ khí, chế tạo

Cong ty co phan Thuong mai va San xuat Thang - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Technical Staff

Cresyn Hanoi Co., Ltd - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát An Toàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI CANON VIỆT NAM

Bắc Ninh

KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI CANON VIỆT NAM

Canon Vietnam (Tru so chinh) - Bắc Ninh

Nhân Viên Cơ Khí Tại Canon Việt Nam

Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - QA/QC Manager ( Middle Level Manager )

Cong Ty TNHH Framas Hanoi - Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí( Có Kinh Nghiệm, Bắc Ninh)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>