1282  

việc làm co khi tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên cơ khí

Cong ty TNHH co khi chinh xac Hai Van - Bắc Ninh

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí (QC)

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC SEIKI VIET NAM - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy gia công cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC SEIKI VIET NAM - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Kĩ Thuật Toàn Quô'c

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Toàn Quốc

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Kiêm Giám Sát Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kĩ Thuật Toàn Quô'c

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kĩ Thuật Toàn Quô'c

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Công nhân cơ khí, chế tạo

Cong ty co phan Thuong mai va San xuat Thang - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viện vận hành máy cơ khí 25

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY

Canon Vietnam - Bắc Ninh

Nhân viên cơ khí

Cong ty TNHH Enshu Sanko Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân cơ khí (hàn)

Cong ty CP xay lap va ket cau Thep Le - Bắc Ninh

Công ty cổ phần Bê tông khí Viglacera tuyển dụng 02 Nhân viên KCS

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Khí

Bắc Ninh - 3.000.000-5.500.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Môi Trường

Orion Food Vina - Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí Môi Trường

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>