2156  

việc làm co khi tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí - Hàn

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí - Hàn

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ Điện, Hàn, Lắp Ráp Cơ Khí

Bắc Ninh

Thợ Cơ Khí

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí - Điện

Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Khí (hàn)

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí Ứng Dụng

Bắc Ninh

Nhân Viên Sửa Chữa Điện Cơ Khí, Điện Công Nghiệp

Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Khí - Điện

Bắc Ninh

canon Vn] - Kỹ Sư Cơ Khí

Hà Nội - Bắc Ninh - 300-1.200 $ một tháng

Kỹ sư cơ khí tại Bắc Ninh (lương 7-10 triệu)

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí (hàn)

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí (hàn)

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

Nhân Viên Cơ Khí

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>