3590  

việc làm co khi tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Kĩ Thuật Toàn Quô'c

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Công nhân cơ khí, chế tạo

Cong ty co phan Thuong mai va San xuat Thang - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Hàn Ống 3G

Cong ty Co phan Xay lap Co dien Tran Quang - Hà Nội - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Điện

Cong ty Co phan Xay lap Co dien Tran Quang - Hà Nội - Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí Toàn Quốc

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông tin tuyển dụng Kỹ Sư Cơ Khí (Bắc Ninh) ngày02/02/2016

Bắc Ninh - 600-1.000 $ một tháng

Tuyển Gấp Thợ Cơ Khí, Thợ Hàn, Thợ Làm Mái Tôn Tại Bắc Ninh

quang hải pha't - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kĩ Sư Cơ Khí, Điện Tử, Xây Dựng, Điện, Công Nghệ Thông Tin

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí/ Kỹ Sư Điện

Hà Nội - Bắc Ninh

Công ty TNHH Nittan tuyển dụng kỹ sư cơ khí - KCN Vsip Bắc Ninh

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí ( Phòng Kỹ Thuật )

Bắc Ninh - 5.500.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí

Bắc Ninh

Công Nhân Kỹ Thuật Cơ Khí - Hàn Xì

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kỹ Thuật Cơ Khí - Hàn Xì

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí Công Trình

Bắc Ninh

Công Nhân Kỹ Thuật Cơ Khí - Hàn Xì

Bắc Ninh

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>