1833  

việc làm co khi tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư cơ khí xây dựng

Cong ty TNHH co Khi XD va TM Ngan Pho - Bắc Ninh

Thợ cơ khí

Cong ty TNHH co Khi XD va TM Ngan Pho - Bắc Ninh

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí (QC)

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC SEIKI VIET NAM - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy gia công cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC SEIKI VIET NAM - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Cong ty co phan co khi va xay dung Cau - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan Song Day- Hong Ha Dau Khi - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí

Cong ty co phan Song Day- Hong Ha Dau Khi - Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Cong ty TNHH co khi thuong mai Hoang Hiep - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Mechanical Engineers

Hitachi Plant Technologies (Vietnam) Co., Ltd. - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Sản Xuất

Vitech Vietnam CO., Ltd - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí chế tạo 25

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC cơ khí 21

Cong ty TNHH Hawee co dien - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật( điện- cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí chế tạo

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Nhân viên QC cơ khí

Cong ty TNHH Hawee co dien - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý xưởng sản xuất gia công cơ khí

Cong ty TNHH V-Honest - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong Ty Quan Ly No Va Khai Thac Tai San- - Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Ninh

Công nhân cơ khí - Điện

CONG TY CP TAP DOAN HANAKA - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>