1507  

việc làm co khi tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan Phat Trien Nha Daewon Thu Duc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng - Nhân Viên Cơ Khí

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí Tại Bà Rịa - Vũng Tàu

CONG TY CO PHAN TAP DOAN MUOI MIEN NAM - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Cơ Khí Tại Bà Rịa - Vũng Tàu

CONG TY CO PHAN TAP DOAN MUOI MIEN NAM - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Phiên Dịch Am Hiểu Về Kỹ Thuật

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành Máy

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Cơ Khí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hoa

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Mua Vật Tư

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Cơ Khí, Điện - Điện Tử (Kỹ Sư Vận Hành Rô Bốt Lặn Biển)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Cơ Khí Bảo Trì

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Cơ Khí Bảo Trì

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thợ Hàn Tig (nhôm), Thợ Lắp Ráp Cơ Khí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Cơ Khí Bảo Trì

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Cơ Khí (Mechanical Engineer)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Cơ Khí

Vũng Tàu

Kỹ Sư Vỏ Tàu - Cty TNHH Cơ Khí Tân Thành (tp. Vũng Tàu)

Vũng Tàu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>