879  

việc làm co khi tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Thợ gia công chế tạo cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Ky Thuat Rong Viet - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thợ gia công chế tạo cơ khí và thợ phụ

Cong ty TNHH Co Khi Ky Thuat Rong Viet - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Lắp Đặt Nhôm Kính

CONG TY CO PHAN HUNG VINH - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí, Điện Công Nghiệp

STAR EQUIPMENT & SERVICE Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Dầu khí/Địa chất - Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí, Điện Công Nghiệp

> STAR EQUIPMENT & SERVICE Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ sư cơ khí

Cong ty Co phan Huy Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ thuật viên bảo trì cơ khí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Thợ Gia Công Chế Tạo Và Thợ Phụ Cơ Khí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Thợ Gia Công Chế Tạo Cơ Khí Và Thợ Phụ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Cơ Khí / Động Lực

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Cơ Khí / Động Lực

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ sư cơ khí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Cơ Khí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Cơ Khí - làm việc tại Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kỹ Sư Cơ Khí - làm việc tại Vũng Tàu

Vũng Tàu

Kỹ Sư Vận Hành Rô bốt Lặn Biển (Kỹ Sư Cơ Khí)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản đốc cơ khí

Cong ty TNHH MTV Giay Sai Gon - My Xuan - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Vận Hành Rô bốt Lặn Biển (Kỹ Sư Cơ Khí)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Cơ Khí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dầu khí/Địa chất - Giám Sát Cơ Khí

Cong ty TNHH Dich Vu va Thuong Mai Van Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>