3616  

việc làm co khi lap rap

  

Công nhân lắp ráp điện/cơ khí

Cong ty co phan tu van Nhan luc NIC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp điện/cơ khí

Cong ty co phan tu van Nhan luc NIC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp điện/cơ khí

Cong ty co phan tu van Nhan luc NIC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp điện/cơ khí

Cong ty co phan tu van Nhan luc NIC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp điện/cơ khí 09

Cong ty co phan tu van nhan luc NIC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp điện/cơ khí

Cong ty co phan tu van Nhan luc NIC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp điện/cơ khí

Cong ty co phan tu van Nhan luc NIC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp điện/cơ khí

Cong ty co phan tu van Nhan luc NIC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp điện/cơ khí

Cong ty co phan tu van Nhan luc NIC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí - lắp ráp

Cong ty TNHH San xuat Hoa Viet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí - lắp ráp

Cong ty TNHH San xuat Hoa Viet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí - lắp ráp

Cong ty TNHH San xuat Hoa Viet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí - lắp ráp

Cong ty TNHH San xuat Hoa Viet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí - lắp ráp 14

Cong ty TNHH San xuat Hoa Viet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí lắp ráp 03

Cong ty TNHH Quy Gia - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Công Nhân Lắp Ráp

Cong ty TNHH KYMCO Viet Nam - Bình Dương

Công Nhân Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí; Nguội Lắp Ráp Cơ Khí

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí nguội lắp ráp

Trung tam Phat Trien Cong Nghe Va Thiet Bi Cong - Tp Hồ Chí Minh

thợ cơ khí, kỹ thuật, lắp ráp ( lắp ráp xe đạp điện)

Dai ly xe dap dien Tran Quang - Hà Nội

Tổ trưởng lắp ráp Khuôn Cơ khí

Cong ty TNHH CNS Amura Precision - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>