160147  

việc làm co khi cong nhan han

  

Công nhân cơ khí - hàn

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Tung Nhat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật - cơ khí

Cong Ty Co Phan Co Khi CNC Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí chế tạo

Cong ty TNHH co khi chinh xac Hai Van - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật - cơ khí

Cong Ty Co Phan Co Khi CNC Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khi CNC

Cong Ty Co Phan Co Khi CNC Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV SX Va TM Co Khi Thai - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp đặt máy cơ khí

Cong ty Co khi TM XD Cong Liem - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật cơ khí

Cong ty Co khi TM XD Cong Liem - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp đặt máy cơ khí

Cong ty Co khi TM XD Cong Liem - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi DIN - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí

CONG TY CO PHAN CO KHI MOI TRUONG CONG NGHE - Hà Nội

Công nhân cơ khí đứng máy công cụ, máy CNC

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Công Nhân Cơ Khí

CONG TY CO PHAN CO KHI MOI TRUONG CONG NGHE - Hà Nội

Công nhân cơ khi- lắp đặt

Cong ty co phan co khi SINCO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Tung Nhat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí,hàn

Cong ty TNHH MTV Co Khi Hoan My - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>