173439  

việc làm co khi cong nhan han

  

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Học Việc Ngành Cơ Khí, Cnc

Cong ty TNHH TM - SX- KT Co khi Anpha - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân gò hàn - cơ khí 17

Cong ty TNHH co khi Quang Trung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Sơn

Chi Nhanh Cong ty Co phan co khi Ngo Gia - Hưng Yên

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí

Chi Nhanh Cong ty Co phan co khi Ngo Gia - Hưng Yên

Công nhân cơ khi 03

Cong ty TNHH Thuong Mại và pha't triẻn co khi' - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí - Công nhân kỹ thuật 03

Cong ty Co phan Co khi Chinh Xac Dinh Cao - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co Kim Khi Quang Minh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Lắp Ráp Khuôn

Cong Ty TNHH Co Khi Chinh Xac, Dich Vu Va - Việt Nam

Công nhân Cơ khí làm việc tại công trình LD Nghi Sơn, Thanh Hoá

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Thanh Hóa

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Ninh Bình

Công nhân cơ khí, hàn

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Cong ty TNHH co khi thuong mai Hoang Hiep - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí - Đóng Tàu

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư - Công Nhân Cơ Khí / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Đóng Tàu

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư - Công Nhân Cơ Khí / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Công nhân cơ khí hàn 27

Cong ty TNHH co nhiet lanh Hong Tuoi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật- cơ khí 26

Cong ty co phan ky thuat Sigma - Hà Nội

Công nhân điện nước, cơ khí 18

Cong ty co phan Thuong Mai Va Dich Vu Ky - Hà Nội

Công nhân Điện, Cơ khí

Cong ty Co phan Tap doan Hoang Ha - Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>