194361  

việc làm co khi cong nhan han

  

Công nhân cơ khí 02

Cong ty TNHH Co Kim Khi Quang Minh - Kim, CO - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co Kim Khi Quang Minh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Lắp Ráp Khuôn

Cong Ty TNHH Co Khi Chinh Xac, Dich Vu Va - Việt Nam

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Ninh Bình

Công nhân Cơ khí làm việc tại công trình LD Nghi Sơn, Thanh Hoá

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Thanh Hóa

Công nhân cơ khí, hàn

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí tay nghề 3/7

Cong ty TNHH co khi chinh xac Kim Long - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong Ty Co Phan Co Khi NEN TANG - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí, hàn, điện công nghiệp

Cong ty co phan co khi xay lap Ha Noi - Hải Phòng - 4.000.000-8.500.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co khi va TM Phuc Huong - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty CP co khi va khuon mau HPTECH Viet - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH co khi thiet bi va cong nghe - Thừa Thiên Huế

Nhân viên gia công cơ khí

Cong ty TNHH co khi tu dong hoa Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong Ty TNHH Co Khi Da Loc - Hà Nội

Công nhân Cơ khí

CONG TY TNHH THIET BI CO KHI THANG LONG - Hà Nội

Công nhân cơ khí_ Lương thưởng cao

Cong ty CP Co khi chinh xac va TM LPC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH TM va SX Co Khi Ha Noi - Hà Nội

Công nhân cơ khí sản xuất

Cong ty Co phan co khi chinh xac 3D - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí (tuyển gấp)

CONG TY TNHH THIET BI CO KHI THANG LONG - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp, thiết bị cơ khí

Cong ty co phan co khi va xay dung Phuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>