239853  

việc làm co khi cong nhan han

  

Công nhân cơ khí 01

Cong ty TNHH Co Khi Duc Tuan - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Mot thanh vien Co khi PVC-ME1 - Phủ Lý

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Kỹ Thuật Điện, Nước, Điều Hòa

Cong ty CP Co dien Dau Khi VN - PVME - Việt Nam

Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Cong ty TNHH co khi thuong mai Hoang Hiep - Bắc Ninh

TUYỂN THỢ HÀN CƠ KHÍ - CÔNG TY NHÂN PHONG THÁI

CONG TY NHAN PHONG THAI - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí, hàn, điện nước

Cong ty Co phan Ky thuat Dai Co Viet Nam - Hà Nội

Công nhân cơ khí, hàn, điện nước

Cong ty Co phan Ky thuat Dai Co Viet Nam - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật các nghề cơ khí, hàn điện, điện công nghiệp

Cong ty co phan LILAMA 3 - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí, hàn, điện nước

Cong ty Co phan Ky thuat Dai Co Viet Nam - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Công nhân cơ khí, hàn, điện nước

Cong ty Co phan Ky thuat Dai Co Viet Nam - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật các nghề cơ khí, hàn điện, điện công nghiệp

Cong ty co phan LILAMA 3 - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật các nghề cơ khí, hàn điện, điện công nghiệp

Cong ty co phan LILAMA 3 - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Công nhân cơ khí, hàn, điện nước

Cong ty Co phan Ky thuat Dai Co Viet Nam - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật các nghề cơ khí, hàn điện, điện công nghiệp

Cong ty co phan LILAMA 3 - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>