191028  

việc làm co khi cong nhan han

  

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh Tuyển Nhân Viên Thiết Kế

CONG TY CO PHAN THUONG MAI CO KHI TAN THANH - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Cơ Khí (Tiện, Hàn Tig)

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI CO KHI KIM - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Các Sản Phẩm Cơ Khí

CONG TY TNHH CO KHI ERA - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí Hàn, Tiện, nguội (15 người)

CONG TY TNHH CO KHI VAT TU CO LOA - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

CONG TY CO PHAN CO KHI VA XAY DUNG SAO - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Cơ Khí (Tiện, Hàn, Phay)

CTY TNHH CO KHI DIM - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Cơ Khí Tiện, Phay

Cty THNN Co Khi Chinh Xac Hi - Ta - Vinh

Công Nhân Cơ Khí

Cong ty Co phan Xay dung va Thuong mai Gia - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí Nhà Máy Sơn Hà

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí Nhà Máy - Sơn Hà

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí Nhà Máy Sơn Hà

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Ty Cổ Phần Mã Kẽm Lisemco 2 Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Cong Ty Co Phan Ma Kem Lisemco 2 - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Cong Ty Co Phan Ma Kem Lisemco 2 - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

CÔNG NHÂN CƠ KHÍ (RÈN / HÀN)

Cong Ty Co Phan Nhua Rang Dong - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Tại Q9

CONG TY CO PHAN CONG NGHE VA THUONG MAI SYSTECH - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

CÔNG NHÂN CƠ KHÍ (RÈN / HÀN)

Cong Ty Co Phan Nhua Rang Dong - Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Cơ Khí

Cong Ty Co Phan Ma Kem Lisemco 2 - Hải Phòng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Toàn Quốc

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>