105138  

việc làm co khi cong nhan han

  

Công nhân cơ khi- phay, tiện, mài 03

Cong ty co phan co khi SINCO - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân hàn, thợ cơ khí

Cong ty TNHH Thuong mai, Co khi va Xay dung - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân hàn, thợ cơ khí 29

Cong ty TNHH Thuong mai, Co khi va Xay dung - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí. 27

Cong Ty Co Phan Co Khi CNC Ha Noi - Hà Nội - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khi- lắp đặt

Cong ty co phan co khi SINCO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH TM DV Co khi O To Lien - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí tay nghề 3/7

Cong ty TNHH co khi chinh xac Kim Long - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật - cơ khí 18

Cong Ty Co Phan Co Khi CNC Ha Noi - Hà Nội - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí biết hàn 18

Cong Ty Co Phan Co Khi CNC Ha Noi - Hà Nội - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật - cơ khí. 18

Cong Ty Co Phan Co Khi CNC Ha Noi - Hà Nội - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Công nhân về lĩnh vực hàn-cơ khí . 16

Cong ty TNHH TM DV Co khi O To Lien - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân về lĩnh vực hàn-cơ khí

Cong ty TNHH TM DV Co khi O To Lien - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Các Sản Phẩm Cơ Khí

CONG TY TNHH CO KHI ERA - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân lắp đặt máy cơ khí

Cong ty Co khi TM XD Cong Liem - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Công Nhân Cơ Khí

CONG TY CO PHAN CO KHI MOI TRUONG CONG NGHE - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Tung Nhat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí,hàn

Cong ty TNHH MTV Co Khi Hoan My - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy gia công cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC SEIKI VIET NAM - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>