154878  

việc làm co khi cong nhan han

  

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Mot thanh vien Co khi PVC-ME1 - Phủ Lý

Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Cong ty TNHH co khi thuong mai Hoang Hiep - Bắc Ninh

Công nhân cơ khí 22

Cong ty co phan dich vu do luong va thiet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí Hàn ,Tiện, Nguội 03

Cong ty Co phan dau tu Tu Thanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí lành nghề 30

Cong ty co phan Gom My - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí, Sơn Tĩnh Điện, Thợ Hàn

Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Bao Minh Chau - Việt Nam

Công nhân điện ,nước, cơ khí 20

Cong ty co phan Thuong Mai Va Dich Vu Ky - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí, chế tạo, hàn

Cong ty Co phan Phuc Chau An - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí( Thợ hàn, Tiện, phụ )

Cong ty co phan cong nghiep Hoang Anh - Hưng Yên

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Gia Công Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển 200 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Hàn, Nguội

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Viet - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Tuyển Gấp Nhân Viên Lắp Đặt Cơ Khí, Điện

Cong ty Co phan Thiet Bi Va Cong Nghe Viet - Phan Thiết - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cần tuyển 2 công nhân cơ khí

CONG TY CO PHAN HUNG LONG - Chi nhanh TP.HCM - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Thuong mai K&G Viet Nam - Việt Nam

Tuyển công nhân cơ khí 17

Cong ty CP Su Thien Thanh - Bình Dương

Công nhân sửa chữa cơ khí 17

Cong ty TNHH MTV Ong thep Hoa Phat Binh Duong - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>