164368  

việc làm co khi cong nhan han

  

Công ty Hà Nam tuyển công nhân cơ khí, hàn, sơn gấp

Cong ty Ha Nam tuyen cong nhan co khi, han, - Hải Phòng

Công nhân Cơ khí làm việc tại công trình LD Nghi Sơn, Thanh Hoá

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Thanh Hóa

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Ninh Bình

Công nhân Cơ Khí chế tạo 10

Cong ty Co phan Co khi Chinh Xac Dinh Cao - Hà Nội

Công nhân cơ khí, hàn

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí, hàn, điện 25

Cong ty co phan co khi xay lap Ha Noi - Hà Nội - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí tay nghề 3/7

Cong ty TNHH co khi chinh xac Kim Long - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong Ty Co Phan Co Khi NEN TANG - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co khi va TM Phuc Huong - Hà Nội

Công nhân cơ khí, hàn, điện công nghiệp

Cong ty co phan co khi xay lap Ha Noi - Hải Phòng - 4.000.000-8.500.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty CP co khi va khuon mau HPTECH Viet - Hà Nội

Công nhân cơ khí

CONG TY TNHH THIET BI CO KHI THANG LONG - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH co khi thiet bi va cong nghe - Thừa Thiên Huế

Công nhân cơ khí (thợ nguội, thợ phay, tiện phay cnc ,kỹ sư thiết kế)

Cong ty TNHH TM va SX Co Khi Ha Noi - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân (Hàn điện, Cơ khí chế tạo)

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân Cơ khí

CONG TY TNHH THIET BI CO KHI THANG LONG - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH TM va SX Co Khi Ha Noi - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH co khi Quang Long Xuong - Hải Dương

Công nhân, thợ cơ khí

Cong Ty Co Phan Co Khi SINCO - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH co khi tu dong hoa Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>