171894  

việc làm co khi cong nhan han

  

Công nhân cơ khí

Cong ty CP co khi va khuon mau HPTECH Viet - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong Ty TNHH MTV XD Co Khi Gia Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong ty CP co khi va khuon mau HPTECH Viet - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy gia công cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC SEIKI VIET NAM - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khi

Cong ty TNHH Thuong Mai va phat trien co khi - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí - Công nhân kỹ thuật

Cong ty Co phan Co khi Chinh Xac Dinh Cao - Hà Nội

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Học Việc Ngành Cơ Khí, Cnc

Cong ty TNHH TM - SX- KT Co khi Anpha - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co Kim Khi Quang Minh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân Cơ khí làm việc tại công trình LD Nghi Sơn, Thanh Hoá

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Thanh Hóa

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Ninh Bình

Công nhân cơ khí, hàn

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân gò hàn - cơ khí

Cong ty TNHH co khi Quang Trung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Cong ty TNHH co khi thuong mai Hoang Hiep - Bắc Ninh

Công nhân cơ khí

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN CO KHI QUANG MANH - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Xi nghiep Co khi Quang Trung - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí - Đóng Tàu

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư - Công Nhân Cơ Khí / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Đóng Tàu

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Hàn, Cơ Khí, Khuôn Mẫu

Cong ty TNHH Thien Thien Nhan - Biên Hòa - Vũng Tàu

Công nhân hàn/ Quản lý bộ phận cơ khí

Cong ty TNHH Thien Thien Nhan - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>