99314  

việc làm co khi cong nhan han

  

Công nhân Cơ khí làm việc tại công trình LD Nghi Sơn, Thanh Hoá

Cong ty Co phan co khi lap may LILAMA - Thanh Hóa

Công nhân cơ khí thi công NM lọc dầu 27

Cong ty Co phan co khi lap may LILAMA - Nam Định - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí chế tạo 27

Cong ty Co phan co khi lap may LILAMA - Nam Định - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí chế tạo

Cong ty Co phan co khi lap may LILAMA - Hà Nam

Công nhân cơ khí chế tạo

Cong ty TNHH Co Khi Chinh Xac DING HONG - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí chế tạo 22

Cong ty TNHH Co Khi Chinh Xac DING HONG - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuâ't cơ khi' 16

Cong ty Co phan co khi chinh xac 3D - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí- cnc phay, tiện, mài 09

Cong ty co phan co khi SINCO - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí tiện/phay/ nguội/ gò hàn 10

Cong ty TNHH Co Khi Duoc Tuan Thang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khi- lắp đặt, phay, tiện, mài 09

Cong ty co phan co khi SINCO - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí, thợ hàn 05

Cong ty TNHH Co Khi Be Ta - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân lắp đặt máy cơ khí

Cong ty Co khi TM XD Cong Liem - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan thuong mai va co khi CNC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Tung Nhat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí,hàn

Cong ty TNHH MTV Co Khi Hoan My - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy gia công cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC SEIKI VIET NAM - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH TM DV SX co khi Van Phong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Co Khi O - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí lương 6-9 triệu

Cong ty TNHH Kim Khi Ha Son - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>