178095  

việc làm co khi cong nhan han

  

Công nhân cơ khí tay nghề 3/7

Cong ty TNHH co khi chinh xac Kim Long - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí tay nghề 3/7 22

Cong ty TNHH co khi chinh xac Kim Long - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí 20

Cong ty CP co khi va khuon mau HPTECH Viet - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong Ty Co Phan Co Khi NEN TANG - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí, kỹ thuật 15

Cong ty co phan co khi xay lap Ha Noi - Hà Nội - Hải Phòng - 4.000.000-8.500.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí, hàn, điện công nghiệp

Cong ty co phan co khi xay lap Ha Noi - Hải Phòng - 4.000.000-8.500.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co khi va TM Phuc Huong - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty CP co khi va khuon mau HPTECH Viet - Hà Nội

Thợ hàn,công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Xay dung co khi Gia Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp, thiết bị cơ khí

Cong ty co phan co khi va xay dung Phuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí sản xuất

Cong ty Co phan co khi chinh xac 3D - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH co khi tu dong hoa Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí (tuyển gấp)

CONG TY TNHH THIET BI CO KHI THANG LONG - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH co khi thiet bi va cong nghe - Thừa Thiên Huế

Nhân viên mua hàng thiết bị công nghiệp, thiết bị cơ khí - Đi làm ngay

Cong ty co phan co khi va xay dung Phuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên gia công cơ khí

Cong ty TNHH co khi tu dong hoa Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển 09 Công nhân sản xuất, gia công thiết bị cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Chinh Nam - Hà Nam - 3.500.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân, thợ cơ khí

Cong Ty Co Phan Co Khi SINCO - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH co khi Quang Long Xuong - Hải Dương

Thợ cơ khí-công nhân kĩ thuật

Co so san xuat gia cong co khi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>