170767  

việc làm co khi cong nhan han

  

Công ty Minh Hà tuyển công nhân cơ khí, hàn, sơn gấp

Cong ty Minh Ha tuyen cong nhan co khi, han, - Hải Phòng

Công ty Hà Nam tuyển công nhân cơ khí, hàn, sơn gấp

Cong ty Ha Nam tuyen cong nhan co khi, han, - Hải Phòng

Công nhân cơ khí tay nghề 3/7 22

Cong ty TNHH co khi chinh xac Kim Long - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí tay nghề 3/7

Cong ty TNHH co khi chinh xac Kim Long - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí 20

Cong ty CP co khi va khuon mau HPTECH Viet - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong Ty Co Phan Co Khi NEN TANG - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí, hàn, điện công nghiệp

Cong ty co phan co khi xay lap Ha Noi - Hải Phòng - 4.000.000-8.500.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co khi va TM Phuc Huong - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty CP co khi va khuon mau HPTECH Viet - Hà Nội

Tuyển Công nhân Hàn điện, cơ khí

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong Ty TNHH Co Khi Da Loc - Hà Nội

Công nhân cơ khí

CONG TY TNHH THIET BI CO KHI THANG LONG - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí (thợ nguội, thợ tiện)

Cong ty TNHH TM va SX Co Khi Ha Noi - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên gia công cơ khí

Cong ty TNHH co khi tu dong hoa Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong Ty Co Phan San Xuat Co Khi va Dich - Ninh Bình

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH co khi Quang Long Xuong - Hải Dương

Công nhân (Hàn điện, Cơ khí chế tạo)

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên mua hàng thiết bị công nghiệp, thiết bị cơ khí - Đi làm ngay

Cong ty co phan co khi va xay dung Phuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí (tuyển gấp)

CONG TY TNHH THIET BI CO KHI THANG LONG - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí (thợ nguội, thợ phay, tiện phay cnc ,kỹ sư thiết kế)

Cong ty TNHH TM va SX Co Khi Ha Noi - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>