931  

việc làm co khi che tao tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty TNHH Co Khi - Thuong Mai Truong Tin - Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Gỗ Hiệp Thành Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Biết Về Điện

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí - Chế Tạo Máy

Bình Dương

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Biết Về Điện

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Chế Tạo

CTY TNHH CONG NGHIEP KINGTEC VIET NAM - Bình Dương

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Biết Về Điện

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Biết Về Điện

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nam nhân viên Cơ khí chế tạo máy lương cao

Bình Dương - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000₫ một tháng

Nam nhân viên Cơ khí chế tạo máy

Bình Dương - Tp Hồ Chí Minh - 6.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Chế Tạo Máy

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ký Sư Chế Tạo-Cơ Khí

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cty TNHH Công Nghiệp Kingtec Việt Nam Tuyển Kỹ Sư Chế Tạo

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cty TNHH Công Nghiệp Kingtec Việt Nam Tuyển Kỹ Sư Chế Tạo

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cty TNHH Công Nghiệp Kingtec Việt Nam Tuyển Kỹ Sư Chế Tạo

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cty TNHH Công Nghiệp Kingtec Việt Nam Tuyển Kỹ Sư Chế Tạo

Cong ty TNHH Cong nghiep Kingtec Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

【製造・生産部長募集】TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT CHẾ TẠO LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

Công Ty TNHH Công Nghiệp Kingtec Việt Nam Tuyển Kỹ Sư Chế Tạo

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>