777  

việc làm co khi che tao tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty TNHH Co Khi - Thuong Mai Truong Tin - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Go An Cuong - Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Go An Cuong - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Go An Cuong - Bình Dương

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Bình Dương

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Chế Tạo Máy

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí, Chế Tạo Máy và Tự Động Hóa

Bình Dương

KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Bình Dương

Kỹ Sư Thiết Kế Chế Tạo Máy

Bình Dương

Kỹ sư THIẾT KẾ - CHẾ TẠO MÁY

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Chế Tạo Khuôn Mẫu

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Chế Tạo Máy

Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tổ Trưởng Làm Nguội, Lắp Ráp Khuôn Mẫu

Cong ty TNHH Thiet Ke Che Tao Nhat Minh - Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty TNHH Co Khi - Thuong Mai Truong Tin - Bình Dương

Công nhân bảo trì cơ khí 16

Cong ty Co phan thep Nam Kim - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Y Sinh

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Bình Dương

Nhân viên cơ khí. 04

Cong ty TNHH Shijar (Vn) - Bình Dương

Nhân viên bảo trì cơ khí 04

Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>