Việc làm co khi che tao tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 873 việc làm  

Tuyển Thợ Cơ Khí Chế Tạo

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (Cơ Khí Chế Tạo Máy)

CONG TY TNHH PMAS - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (Cơ Khí Chế Tạo Máy)

Bình Dương

Giám Sát Bộ Phận Quản Lý Chế Tạo

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế - Chế Tạo Máy

Bình Dương

Kỹ Sư Thiết Kế - Ngành Chế Tạo Máy

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Bảo Trì Cơ Điện - Ngành Chế Biến Gỗ

Tieng Viet - Bình Dương - 8.000.000-13.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Thiết Kế - Kỹ Sư Cơ Khí

CONG TY TNHH CHE TAO CO KHI TTP - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

CT TNHH MTV CO KHI XAY DUNG STC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

CT TNHH MTV CO KHI XAY DUNG STC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ Bình Dương

CT TNHH MTV CO KHI XAY DUNG STC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hoa

Vision International Co.,Ltd - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí Giỏi Autocad

CONG TY CO PHAN A MY GIA - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Cong Ty Co Phan TEKCOM - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô

CONG TY TNHH TM KIEN CO - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Kỹ Thuật (Cơ Khí)

Cong Ty Co Phan Bao Bi Binh Minh - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Kỹ Sư Cơ Khí Biết Tiếng Anh

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ

Bình Dương

Kỹ Sư Cơ Khí Biết Tiếng Anh

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

NV Cơ Khí (tiện)

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>