16148  

việc làm co khi che tao may

  

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 16

Cong ty TNHH Cong Nghe Che Tao May Va He - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH Cong Nghe Che Tao May Va He - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH Cong Nghe Che Tao May Va He - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy cán tôn 18

Cong ty TNHH Co Khi Cong Nghiep Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí - Chuyên ngành chế tạo máy

Cong ty TNHH co khi cong nghiep An Loc Phat - Hà Nội

Tuyền nhân viên kỹ thuật cơ khí chế tạo máy

Cong Ty TNHH MTV XD Co Khi Gia Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Thợ cơ khí, chế tạo máy móc

Cong ty CP Co khi thuong mai Duc Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy xây dựng

Cong ty TNHH Co khi va xay lap Thu Duc - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Công nhân, kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty co phan bien bac - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí chế tạo máy 20

Cong ty co phan phat trien Hai Trung Kim - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Chế Tạo Máy-Visip2

JellyFish HR co.,ltd - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Go An Cuong - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Ky Thuat Anh Minh - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Go An Cuong - Bình Dương

Nhân viên cơ khí- chế tạo- lắp đặt máy

Cong ty co phan cong nghe va thuong mai BG - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Go An Cuong - Bình Dương

Nhân viên cơ khí chế tạo máy

Cong ty co phan phat trien Hai Trung Kim - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Chế Tạo Máy

Đà Nẵng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>