22127  

việc làm co khi che tao may

  

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 27

Cong ty CP Luyen Kim Co Khi Quang Dai - Kim, CO - Hải Phòng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty CP Luyen Kim Co Khi Quang Dai - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Rèn Rập/ Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Việt Nam

Kỹ sư Cơ khí Chế Tạo máy

Xuong San Xuat Co Khi Thanh Nam - Phủ Lý

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 21

Cong ty Tu van Dao tao AHD - Hải Dương

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Trung tam dao tao Nhan luc - Hải Dương

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty Tu van Dao tao AHD - Hải Dương

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty Tu van Dao tao AHD - Hải Dương

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty Tu van Dao tao AHD - Hải Dương

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty Tu van Dao tao AHD - Hải Dương

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty Tu van Dao tao AHD - Hải Dương

Cơ khí (chế tạo máy)+ thợ hàn

Cong ty Co phan Hoa Lan - Hưng Yên

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 04

Cong ty co phan cong nghe xay dung va tu - Hà Nội

Tuyển kỹ sư cơ khí thiết kế chế tạo máy

Cong ty co phan san xuat va dau tu Gia - Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty co phan Ky Thuong Tan Phong - Việt Nam

Giám Đốc Nhà Máy ( Thi Công - Gia Công Cơ Khí Chế Tạo)

Cong Ty Co Phan Lisemco 2 - Lilama - Hải Phòng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí, Chế Tạo Máy

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong Ty Co Phan Noi Hoi Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong Ty Co Phan Thuc Pham Thien Huong - Việt Nam

Nhân Viên Cơ Khí - Chế Tạo Máy

Cong Ty Co Phan PCSI - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>