13943  

việc làm co khi che tao may

  

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH Cong Nghe Che Tao May Va He - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH Cong Nghe Che Tao May Va He - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí - Chuyên ngành chế tạo máy

Cong ty TNHH co khi cong nghiep An Loc Phat - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí- Chế tạo máy

Cong ty TNHH MTV TM Co khi Tien Dat - Nam Định - 10.000.000₫ một tháng

Tuyền nhân viên kỹ thuật cơ khí chế tạo máy

Cong Ty TNHH MTV XD Co Khi Gia Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Thợ cơ khí, chế tạo máy móc

Cong ty CP Co khi thuong mai Duc Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Go An Cuong - Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Go An Cuong - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Ky Thuat Anh Minh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên cơ khí- chế tạo- lắp đặt máy

Cong ty co phan cong nghe va thuong mai BG - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Go An Cuong - Bình Dương

Kỹ sư cơ khí - chế tạo máy

Cong ty TNHH Thanh Binh - Hà Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

CONG TY TNHH FUJIMOLD VIET NAM - Hải Phòng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy điện

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí - Chế Tạo Máy

Hà Giang

Kỹ sư cơ khí - chế tạo máy

Cong ty TNHH Thanh Binh - Hà Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí - Chuyên Ngành Chế Tạo Máy

Hà Nội

Giám Đốc Nhà Máy (Thi Công - Gia Công Cơ Khí Chế Tạo)

Hải Phòng

Công nhân cơ khí chế tạo máy

Chi nhanh cong ty TNHH nha nuoc MTV xay lap - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>