20198  

việc làm co khi che tao may

  

Kỹ Sư Rèn Rập/ Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Việt Nam

Kỹ sư Cơ khí Chế Tạo máy

Xuong San Xuat Co Khi Thanh Nam - Phủ Lý

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

CONG TY CP SANG TAO CONG NGHIEP - Việt Nam

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 04

Cong ty co phan cong nghe xay dung va tu - Hà Nội

Tuyển kỹ sư cơ khí thiết kế chế tạo máy

Cong ty co phan san xuat va dau tu Gia - Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy 01

Cong ty co phan Ky Thuong Tan Phong - Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty co phan Ky Thuong Tan Phong - Việt Nam

Giám Đốc Nhà Máy ( Thi Công - Gia Công Cơ Khí Chế Tạo)

Cong Ty Co Phan Lisemco 2 - Lilama - Hải Phòng

Nhân Viên Cơ Khí - Chế Tạo Máy 30

Cong ty TNHH Dien Co Tan Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhóm Trưởng Thi Công Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Long An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí, Chế Tạo Máy

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong Ty Co Phan Noi Hoi Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong Ty Co Phan Thuc Pham Thien Huong - Việt Nam

Nhân Viên Cơ Khí - Chế Tạo Máy

Cong Ty Co Phan PCSI - Việt Nam

Nhân viên cơ khí chế tạo máy 13

Cong ty co phan IN VE CO IN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ khí Đường Ống/Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ khí Đường Ống/Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH Hodan Viet Nam - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH Hodan Viet Nam - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH Hodan Viet Nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>