14926  

việc làm co khi che tao may

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng / Phó Phòng Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Ky thuat Y Tuong - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

CONG TY CP CO DIEN TUAN PHUONG - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng / Phó Phòng Chế Tạo Máy

Cong ty Co phan Ky thuat Y Tuong - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy, Tự Động Hoá

Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Kỹ Thuật (cần Tuyển Gấp) Ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Hải Dương - 100.000.000₫ một năm

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Hà Nội

Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí, Thợ Hàn, Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Chế Tạo Máy

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí, Chế Tạo Máy

Hải Dương

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khi Chế Tạo Máy

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy Móc

Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Hà Nội

Thợ Cơ Khí Chế Tạo Máy

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>