27683  

việc làm co khi che tao may

  

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH Cong nghe che tao may va he - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 14

Cong ty TNHH DV TM va Co Khi Dang Thao - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

CONG TY TNHH MTV CO KHI DONG ANH - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư trung cấp cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH Co Khi Hong Thanh Long - Tp Hồ Chí Minh

1 Kỹ sư - 2 trung cấp cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH Co Khi Hong Thanh Long - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Rèn Rập/ Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Việt Nam

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

CONG TY CP SANG TAO CONG NGHIEP - Việt Nam

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Trung tam dao tao Nhan luc - Hải Dương

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Nha may Xi Mang Cong Thanh - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty co phan thiet bi cong nghiep Tung Linh - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty co phan thiet bi cong nghiep Tung Linh - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty co phan thiet bi cong nghiep Tung Linh - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty co phan thiet bi cong nghiep Tung Linh - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí, Chế Tạo Máy

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương

Xây dựng - Kỹ Sư Cơ Khí, Chế Tạo Máy

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí, Chế Tạo Máy

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong Ty Co Phan Noi Hoi Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Thi Công Chế Tạo Máy (Cơ Điện)

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - 01 Ky Su Che Tao May

Cong ty Co phan METAL HA NOI - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty co phan san xuat phu tung o to - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>