Việc làm co dien lanh tại Khánh Hòa

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 146 việc làm  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư M&e

Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Kinh Doanh Nha - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Điện Lạnh

Khánh Hòa

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kĩ Thuật Điện - Điện Tử

Cong Ty TNHH DV QC Thai Binh Duong - Khánh Hòa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Điện Lạnh (A&C Supervisor)

Nha Trang

Nhân viên cơ điện

Khánh Hòa

Nhân Viên Cơ Điện

Khánh Hòa

Nhân Viên Điện Tàu

Khánh Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước

Nha Trang

Phó Bộ Phận Bảo Trì Sửa Chữa Cơ Giới

Tieng Viet - Khánh Hòa

Phó Giám Đốc Phụ Trách M&E BQLDA Khánh Hòa

Cong ty Co phan Eurowindow Holding - Khánh Hòa

Phó Giám Đốc Phụ Trách M&E BQLDA Khánh Hòa

Cong ty Co phan Eurowindow Holding - Khánh Hòa

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng

Cong ty Co phan tap doan vat tu nong nghiep - Hà Nội - Khánh Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kĩ Sư Xây Dựng Cấp Bậc Giám Sát

Cong ty Co phan dau tu xay dung va thuong - Khánh Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kĩ Sư Giám Sát Đi Làm Ngay

Cong ty Co phan dau tu xay dung va thuong - Khánh Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kĩ Sư Giám Sát - Khu Vực Nha Trang

Cong ty Co phan dau tu xay dung va thuong - Nha Trang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kĩ Sư Giám Sát Hiện Trường Đi Làm Ngay

Cong ty Co phan dau tu xay dung va thuong - Khánh Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kĩ Sư Giám Sát - Khu Vực Nha Trang

Cong ty Co phan dau tu xay dung va thuong - Nha Trang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Trưởng Phòng Nhân Sự Chi Nhánh Tại Nha Trang

Cong ty Co phan Tap doan Mai Linh - Nha Trang - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Nhân Sự Chi Nhánh Tại Nha Trang

Cong ty Co phan Tap doan Mai Linh - Nha Trang - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kĩ Sư Giám Sát Hiện Trường Đi Làm Ngay

Cong ty Co phan dau tu xay dung va thuong - Khánh Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>