945  

việc làm cnc cnc

  

Cử nhân vận hành máy CNC ngành gỗ 29

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Fico - Hà Nội

Vị trí Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc

Tp Hồ Chí Minh - 3.800.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Tiên Cnc, Phay Tiện Cơ

Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Long An

Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện CNC

Hà Nội

Vận hành máy phay CNC. 26

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên đứng máy phay và tiện CNC 26

CTY TNHH SX HUYNH DAI - Tp Hồ Chí Minh

Lập trình ,vận hành máy tiện phay CNC 26

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN BEP GA MIT - Tp Hồ Chí Minh

Bkav Smarthome Tuyển Chuyên Viên Vận Hành Máy CNC

Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện CNC

Cong ty Co phan TOMECO An Khang - Việt Nam

Công nhân Vận hành Máy CNC

Hà Nội

Thợ tiện CNC 25

Cong ty Co phan cong nghe T-Tech Viet Nam - Hà Nội

Tuyển thiết kế quảng cáo, nv đứng máy CNC, văn phòng, thợ QC

Dia chi Cong ty: - Hà Nội

Bkav Smarthome Tuyển Chuyên Viên Vận Hành Máy CNC

Hà Nội

Cử nhân vận hành máy CNC ngành gỗ 25

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Fico - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy phay CNC 24

Cong ty co phan co khi chinh xac PTV - Hà Nội

Cử nhân vận hành máy CNC (ngành gỗ) 25

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Fico - Hà Nội

Nhân Viên Lập Trình CNC

Bình Dương

Nhân Viên Lập Trình CNC

Cong Ty TNHH Ty Minh - Bình Dương

Nhân viên đứng máy CNC 24

Cong ty Quang cao va In WW - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>