1725  

việc làm cnc cnc

  

Nhân viên đứng máy CNC 13

Cong ty Co phan Ung dung Cong nghe va CNC - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật đứng máy CNC 09

CNC 33 Nguyen Thi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc 2D, 3D

Cong ty TNHH Ho Nai - Biên Hòa

Nhân viên đứng máy tiện CNC 31

Cong ty TNHH co khi chinh xac Phan Vinh - Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Thợ cơ khí CNC 01

Cong ty co phan cong nghe T-Tech Viet Nam - Hà Nội

Thợ cơ khí CNC 31

Cong ty TNHH thuong mai dich vu va san xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy CNC 01

Cong ty TNHH IMB Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy phay CNC 31

Cong ty TNHH MTV Co khi Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc 2D, 3D

Biên Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh CNc

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện- CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC & Máy Tiện CNC

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC & Máy Tiện CNC

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lập Trình CNC

Hà Nội

Nhân viên vận hành uốn CNC 31

Cong ty TNHH MTV Co khi Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Ngành Khuôn Mẫu CNC (CNC Mechanical Engineer)

Việt Nam

Kỹ Thuật Viên Lập Trình Gia Công Tiện / Phay CNC

Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật, bảo trì máy móc CNC

Cong ty TNHH ky thuat Nhat Thong - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>