2947  

việc làm cnc cnc

  

Công nhân vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Cong nghiep CNC Thinh Hoang - Hà Nội

Công nhân vận hành máy phay CNC, thợ nguội ráp khuôn mấu

Cong ty TNHH Cong nghiep CNC Thinh Hoang - Hà Nội

Business developer (CNC Software)

CNC Corporation - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy phay CNC

Cong ty co phan ung dung cong nghe va CNC - Hà Nội

IOS/ Android/ Web developer (CNC Mobile)

CNC Corporation - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

IOS/ Android/ Web developer (CNC soft)

CNC Corporation - Hà Nội

Web Designer - CNC Soft

CNC Software Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên pháp chế - Cnc Corp

CONG TY CP CNC MOBILE - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

PHP Developer - CNC Soft

CNC Corp - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên pháp chế - CNC Corp

CNC Corp - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

PHP Developer - CNC Soft

CNC Software Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên pháp chế - CNC Corp

CNC Software Group - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy phay CNC, máy cắt dây CNC

Cong ty co phan ung dung cong nghe va CNC - Hà Nội

Web Designer - CNC Soft

CNC Corp - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

PHP Developer - CNC Soft

CONG TY CP CNC MOBILE - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

PHP Developer - CNC Soft

Cong ty CP CNC Mobile (CNC Mobile,Inc) - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy phay CNC, Máy cắt dây CNC, Máy phay vạn năng

Cong ty co phan ung dung cong nghe va CNC - Hà Nội

Công nhân dư'ng ma'y CNC

CONG TY TNHH CO KHI' CHI'NH XA'C VIẸT NHẠT TAN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy cnc

Cong ty Co phan Cong nghe SMIKA Viet Nam - Hà Nội

Công nhân dư'ng ma'y CNC 17

CONG TY TNHH CO KHI' CHI'NH XA'C VIẸT NHẠT TAN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>