Việc làm cnc cnc

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1185 việc làm  

Nhân Viên Đứng Máy CNC

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đứng Máy Phay CNC

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Trung Tâm Gia Công CNC

Hà Nội

Nhân Viên Vận Lập Trình, Vận Hành Máy CNC

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC Và Phay Cơ

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Và Lập Trình Máy CNC

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt CNC

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiện, Phay CNC

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Trình CNC

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay, Tiện, CNC

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy CNC

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay, Tiện CNC

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đứng Máy Pháy CNC (tuyển Gấp)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí - Lập Trình Vận Hành Máy Phay Máy Cắt Dây CNC

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt CNC

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên CNC (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Kỹ Thuật Viên CNC (Ngành Gỗ)

Bình Dương - 10.000.000-16.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành CNC, Máy Cắt Dây, Máy Xung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Lập Trình, Vận Hành Máy Phay CNC

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>