Việc làm cnc cnc

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1222 việc làm  

TRIMMERS] Technician for CNC Machine (Nhân viên vận hành máy CNC)

Tieng Viet - Bình Dương

S.I] CNC Operator (Nhân Viên Kỹ Thuật CNC)

Bình Dương

S.I] CNC Operator (Nhân Viên Kỹ Thuật CNC)

Tieng Viet - Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Và Lập Trình Máy Phay CNC

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TRIMMERS] Technician for CNC Machine (Nhân viên vận hành máy CNC)

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Đứng Máy CNC- Mức lương

Cong ty TNHH JMC - Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

CONG TY CP SAN XUAT THUONG MAI CO KHI DONG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Machines] - Nhân viên vận hành máy CNC - Năng lực Việt

Cong ty co phan cong nghe Nang Luc Viet - Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bình Dương - 4.200.000-4.500.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên sửa chữa bảo dưỡng máy CNC

Cong ty TNHH HANS TECH VINA - Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Setup Máy Phay CNC

Bình Dương - 7.000.000₫ một tháng

S.I] CNC Operator (Nhân Viên Kỹ Thuật CNC)

Tieng Viet - Bình Dương

S.I] CNC Operator (Nhân Viên Kỹ Thuật CNC)

Bình Dương

Nhân Viên Lập Trình Và Vận Hành Máy Tiện CNC

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Trình Và Vận Hành Máy Tiện CNC

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Máy CNC

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Và Lập Trình Máy Phay CNC

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình CNC

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>