1278  

việc làm chuyen nganh may tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Dệt may - Chuyên Viên Kỹ Thuật Ngành May

CTY TNHH TAN THANH DAT - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Chuyên Viên Kỹ Thuật Ngành May

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Trình Và Vận Hành Máy CNC (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Nhân Viên Lập Trình Và Vận Hành Máy CNC (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Tuyển Gấp Quản Lý Sản Xuất (ngành May: Thú Nhồi Bông)

Bình Dương

03 Nhân Viên Vận Hành Máy CNC (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Quản Lý Đơn Giá, Công Đoạn Ngành May (Industrial Examiner)

Bình Dương

Nhân sự - Nhân Viên Kế Hoạch Ngành May

CTY TNHH TAN THANH DAT - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Dệt may - Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Ngành May

CTY TNHH TAN THANH DAT - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Kế Hoạch Ngành May

CTY TNHH TAN THANH DAT - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Dệt may - Trưởng Phòng Kế Hoạch Ngành May

CTY TNHH TAN THANH DAT - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Ngành May

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Ngành May

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Ngành May

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Đơn Giá, Công Đoạn Ngành May (industrial Examiner)

Cong ty TNHH KY VINA - Bình Dương

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng (Chuyên Ngành Điện, Dân Dụng Và Công Nghiệp)

cong ty TNHH Top engineering & construction - Bình Dương

Kỹ Sư Chuyên Ngành Hóa Học Hoặc Công Nghệ Giấy

Bình Dương

Quản Lý Chuyền Sơn_ngành Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng QA Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng QA Chuyên Ngành Gỗ

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>