1258  

việc làm chuyen nganh may tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kế Hoạch Ngành May

Bình Dương - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Sinh Quản Ngành May

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Sinh Quản Ngành May

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Nhân Viên Ie Ngành May

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất Ngành May

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Nhân Viên Qa Ngành May

Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Qa Ngành May

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Dệt may - Quản Lý Sản Xuất Ngành May

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Nhân Viên Ie Ngành May

Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Ngành May

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Dệt may - Tuyển Gấp Quản Lý Sản Xuất (Ngành May: Thú Nhồi Bông)

CONG TY TNHH PRIVINA - Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Kế Hoạch Ngành May

CTY TNHH TAN THANH DAT - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Ngành May

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công nhân/ KTV cơ khí đứng máy ngành nhựa 21

Bình Dương

Công nhân/ KTV cơ khí đứng máy ngành nhựa 01

Cong ty Co Phan Da Son - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Ie Ngành May

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Ie Ngành May

Cong ty TNHH Sunny Wide ( Viet Nam) - Bình Dương

Kỹ sư chuyên ngành hóa học hoặc công nghệ giấy

Cong ty giay va bao bi dong tien - Bình Dương

Kỹ sư chuyên ngành hóa học hoặc công nghệ giấy

Cong ty giay va bao bi dong tien - Bình Dương

Kỹ sư chuyên ngành hóa học hoặc công nghệ giấy

Cong ty giay va bao bi dong tien - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>