1296  

việc làm chuyen nganh may tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng khoa, phó khoa ngành may 28

Cong ty TNHH Det May Nguyen Thong - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Kế Hoạch Ngành May

CTY TNHH TAN THANH DAT - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật ngành may và giày da

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa net - Bình Dương

Tổ trưởng ngành may và giày da

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa net - Bình Dương

Nhân Viên Kĩ Thuật (kĩ Thuật Máy Móc Dao Cụ Ngành Gỗ )

Bình Dương

Nhân Viên Nữ Chuyên Ngành Marketing online đặc biệt biết photo shop

Bình Dương

Chuyên Viên Thu Mua Ngành Gỗ

Bình Dương

Kỹ Sư Công Nghệ Hóa Học Chuyên Ngành Xử Lý Môi Trường

Bình Dương

Chuyên Viên Kỹ Thuật Ngành Gỗ Nội Thất

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Chuyên Ngành Hóa Học Hoặc Công Nghệ Giấy

Bình Dương

Quản Lý Chuyền Sơn_ngành Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Kỹ Sư Chuyên Ngành Hóa Học Hoặc Cơ Khí

Bình Dương

Giám Sát Chuyền May

Bình Dương

Quản Lý Chuyền May

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chuyền Trưởng / Tổ Trưởng Nhà Máy Verneer, Ván Ép, Ván Pb

Bình Dương

Chuyền Trưởng / Tổ Trưởng Nhà Máy Verneer, Ván Ép, Ván Pb

Bình Dương

Dệt may - Chủ Quản Chuyền May

CONG TY TNHH MAGICTEX - Bình Dương

Tổ Trưởng Chuyền May

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>