1297  

việc làm chuyen nganh may tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Chuyên Ngành In / Chế Bản

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế 3D - Chuyên Ngành Quảng Cáo

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh_ngành Dệt May.bình Dương

Bình Dương

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường_ngành Dệt May.bình Dương

Bình Dương

Dệt may - Trưởng Phòng Kế Hoạch Ngành May

CTY TNHH TAN THANH DAT - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Ngành May

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May

CONG TY MAY PHUONG NAM - Bình Dương

Chuyên Viên Vận Hành Máy

Bình Dương

Chuyên Viên Vận Hành Máy

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Điện - Chuyên Về Môtơ Máy Bơm

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Điện - Chuyên Về Môtơ Máy Bơm

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Dệt may - Tổ Trưởng, Kỹ Thuật Chuyền May

CONG TY TNHH NEW WIDE ( VIET NAM) - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Điện - Chuyên Về Môtơ Máy Bơm

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Chuyền Trưởng / Tổ Trưởng Nhà Máy Verneer, Ván Ép, Ván Pb

Bình Dương

Chuyền Trưởng / Tổ Trưởng / Kỹ Thuật Nhà Máy Chế Biến Gỗ

Bình Dương

Chuyền Trưởng / Tổ Trưởng / Kỹ Thuật Nhà Máy Chế Biến Gỗ

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Chuyền Trưởng / Tổ Trưởng Nhà Máy Verneer, Ván Ép, Ván Pb

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Chuyền Trưởng / Tổ Trưởng / Kỹ Thuật Nhà Máy Chế Biến Gỗ

Bình Dương

Chuyền Trưởng / Tổ Trưởng Nhà Máy Verneer, Ván Ép, Ván Pb

Bình Dương

Tổ Trưởng, Kỹ Thuật Chuyền May

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>