947  

việc làm chuyen nganh may tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân sự - Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Ngành May

CTY TNHH TAN THANH DAT - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Ngành May

CTY TNHH TAN THANH DAT - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Vận hành máy đột CNC ngành cơ khí 15

Cong ty TNHH San xuat Thuong mai Dich vu Vuong - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Qc, QA Ngành Gỗ, Mây Tre Lá, Gốm

Bình Dương

Vận hành máy đột CNC ngành cơ khí

Bình Dương - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Ie Ngành May

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

San Do: tuyển 01 NV chuyên ngành CN sinh học, vi sinh…

Việt Linh - Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng - Kỹ Sư Chuyên Ngành Hóa/Hóa Thực Phẩm

Bình Dương

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Tổ trưởng chuyền May

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Chuyền May

Bình Dương

Tổ Trưởng/Tổ Phó Chuyền May

Bình Dương

Tổ Trưởng/Tổ Phó Chuyền May

Bình Dương

Chuyền trưởng / Tổ trưởng chuyền may 28

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa Net - Bình Dương

Giám Sát Chuyền May

Bình Dương

Chuyền Trưởng / Tổ Trưởng Nhà Máy Verneer, Ván Ép, Ván Pb

Bình Dương

Chuyền Trưởng / Tổ Trưởng Nhà Máy Verneer, Ván Ép, Ván Pb

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Chuyền Trưởng / Tổ Trưởng Nhà Máy Verneer, Ván Ép, Ván Pb

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>