2838  

việc làm chuyen nganh may mac

  

CHUYỀN TRƯỞNG NGÀNH MAY

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

CHUYỀN TRƯỞNG NGÀNH MAY

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU TTP - Việt Nam

CHUYỀN PHÓ NGÀNH MAY

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU TTP - Việt Nam

Chuyền phó ngành may 16

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyền phó ngành may 05

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng sản xuất chuyên ngành may

Cong ty TNHH dau tu thuong mai va XNK Binh - Hà Nội

Chuyên Viên Sửa Chữa Thiết Bị Ngành May

Hà Nội

Chuyên Viên Sửa Chữa Thiết Bị Ngành May

Hà Nội

Chuyên Viên Sửa Chữa Thiết Bị Ngành May

Hà Nội

Nhân viên cơ điện ngành may 08

Cong ty TNHH TM May Mac Ken Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đi Sơ Đồ Ngành May (Giác Tay)

Biên Hòa

Nhân Viên KCS Ngành May

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Va Xuat Nhap - Việt Nam

Nhân Viên Qa (Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Qc (Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Rập (Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên KCS ngành May

Bắc Ninh

Tuyển công nhân kỹ thuật ngành điện, cơ khí, hàn, chế tạo máy

Hà Tĩnh - Vinh - 5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>