3886  

việc làm chuyen nganh may mac

  

Chuyền Trưởng Ngành May

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng sản xuất chuyên ngành may

Cong ty TNHH dau tu thuong mai va XNK Binh - Hà Nội

CHUYỀN TRƯỞNG NGÀNH MAY

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU TTP - Việt Nam

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG MAY MẶC (MERCHANDISER - MD)

CONG TY TNHH TM MAY MAC KEN VIET - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC May Mặc

Dong Nam Co. Ltd - Tp Hồ Chí Minh

QA/QC Outside (May Mặc)

Cty TNHH Nobland VietNam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật May Mặc

Cong Ty TNHH Dong Phuc Thuy Moc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Số Liệu Kho (Ngành May) 28

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Số Liệu Kho (Ngành May)

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Việt Nam

Nhân Viên Kiểm Hóa ( Ngành May) 27

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quy Trình Công Nghệ (Ngành May) 27

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Hóa ( Ngành May)

Việt Nam

Nhân Viên Quy Trình Công Nghệ (Ngành May)

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Việt Nam

Nhân Viên Kiểm Hóa ( Ngành May)

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật xưởng (Ngành May) 26

Cong ty TNHH Viking Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế rập (Ngành May) 26

Cong ty TNHH Viking Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Rập (Ngành May) 25

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Rập (Ngành May)

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Việt Nam

Nv Thiết Kế Rập (Ngành May)

Việt Nam

Nhân viên KCS - ngành may

Cong ty co phan thoi trang Kowil Viet Nam S - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>