8850  

việc làm chuyen nganh may mac

  

Chuyền trưởng ngành may 08

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh

Chuyền trưởng ngành may 28

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Chuyên Ngành May )

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Chuyên Ngành May )

Tp Hồ Chí Minh

CHUYỀN TRƯỞNG NGÀNH MAY

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU TTP - Việt Nam

Nhân Viên QC (Ngành May)

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Việt Nam

Nhân Viên QC (Ngành May) 15

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Lao Động Phổ Thông Ngành May Thời Trang

Cong Ty TNHH DV Thuong Mai Phuong Anh - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Quản Lý Đơn Hàng Ngành May

CONG TY TNHH THAI SON S.P - Việt Nam

Nhân Viên Thiết Kế Ngành May (Quảng Nam)

Quảng Nam - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

QC Leader Ngành May (Quảng Nam)

Quảng Nam

Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật Ngành May (Quảng Nam)

Quảng Nam - 500-800 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Ngành May (Không Cần Ngoại Ngữ)

Long An - 300-500 $ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành May

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Hóa ( Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng (Ngành May) 04

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quy Trình Công Nghệ (Ngành May) 04

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC (Ngành May) 04

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Hóa ( Ngành May) 04

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành May

CONG TY TNHH TM - SX HO NGUYEN ( VINCY) - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>