3546  

việc làm chuyen nganh may mac

  

Chuyên Viên Kỹ Thuật Ngành May

Tp Hồ Chí Minh

CHUYỀN TRƯỞNG NGÀNH MAY

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

CHUYỀN PHÓ NGÀNH MAY

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU TTP - Việt Nam

CHUYỀN TRƯỞNG NGÀNH MAY

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU TTP - Việt Nam

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng sản xuất chuyên ngành may

Cong ty TNHH dau tu thuong mai va XNK Binh - Hà Nội

Dệt may - Tổ Trưởng Tổ Cắt Ngành May Công Nghiệp

CTY CO PHAN THUONG MAI DICH VU MAY XUAT NHAP - Tan-Tan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Định Mức Bảng Màu (Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng (Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Điện (Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC (Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quy Trình (Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Cơ Điện (Ngành May)

Cong ty TNHH Viking Viet Nam - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Cơ Điện (Ngành May)

Cong ty TNHH Viking Viet Nam - Việt Nam

Dệt may - Nhân Viên Cơ Điện (Ngành May)

Cong ty TNHH Viking Viet Nam - Việt Nam

Nhân Viên KCS Ngành May

Bắc Ninh

Nhân Viên KCS Ngành May

Bắc Ninh

Dệt may - Nhân Viên Cơ Điện Ngành May

Cong ty TNHH Viking Viet Nam - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>