3441  

việc làm chuyen nganh may mac

  

Merchandiser (Theo Dõi Đơn Hàng Ngành May Mặc)

Cty TNHH Nobland VietNam - Tp Hồ Chí Minh

Chuyền phó ngành may 26

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may 24

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh

Chuyền phó ngành may 22

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may 19

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may 14

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may 07

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng sản xuất chuyên ngành may

Cong ty TNHH dau tu thuong mai va XNK Binh - Hà Nội

CHUYỀN TRƯỞNG NGÀNH MAY

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU TTP - Việt Nam

Merchandise/ Quản Lý Sản Xuất/ Trợ Lý FQA/ Kỹ ThuậtQA - Cty May Mặc HQ

Cong ty TNHH Poong In Vina 5 - Bình Dương

Nhân Viên QC May Mặc

Dong Nam Co. Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật May Mặc

Cong Ty TNHH Dong Phuc Thuy Moc - Tp Hồ Chí Minh

Thủ kho nguyên phụ liệu ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ kho nguyên phụ liệu ngành may 26

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Qc (Ngành May)

Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng (Ngành May) 25

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC (Ngành May) 25

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng (Ngành May)

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>