4004  

việc làm chuyen nganh may mac

  

Trưởng phòng sản xuất chuyên ngành may

Cong ty TNHH dau tu thuong mai va XNK Binh - Hà Nội

Chuyền trưởng ngành may 24

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh

CHUYỀN TRƯỞNG NGÀNH MAY

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU TTP - Việt Nam

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG MAY MẶC (MERCHANDISER - MD)

CONG TY TNHH TM MAY MAC KEN VIET - Tp Hồ Chí Minh

QA/QC Outside (May Mặc)

Cty TNHH Nobland VietNam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật May Mặc

Cong Ty TNHH Dong Phuc Thuy Moc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên KCS - ngành may

Cong ty co phan thoi trang Kowil Viet Nam S - Tp Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng Ngành May

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC (Ngành May) 22

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

NV Thiết Kế Rập (Ngành May) 22

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

NV Thiết Kế Rập (Ngành May)

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Việt Nam

Nhân Viên QC (Ngành May)

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng (Ngành May) 22

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng (Ngành May)

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Việt Nam

Tổ trưởng ngành may 20

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý ngành may và giày da

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa Net (Wanek Furniture) - Bình Dương

Dệt may - Trưởng BP Thu Mua( Ngành Dệt May)

Cong Ty TNHH Minh Huong P.N.D - Hà Nội - 300-600 $ một tháng

Tổ Trưởng Ngành May Và Giày Da

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa Net (Wanek Furniture) - Bình Dương

Trưởng BP Thu Mua( Ngành Dệt May)

Hà Nội - 300-600 $ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Ngành May)

Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>