3042  

việc làm chuyen nganh may mac

  

Chuyền phó ngành may 16

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh

Chuyền phó ngành may 09

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyền phó ngành may 06

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh

Chuyền trưởng ngành may 01

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

CHUYỀN TRƯỞNG NGÀNH MAY

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU TTP - Việt Nam

CHUYỀN PHÓ NGÀNH MAY

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU TTP - Việt Nam

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền phó ngành may 26

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may 24

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền phó ngành may 22

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh

Chuyền trưởng ngành may 19

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng sản xuất chuyên ngành may

Cong ty TNHH dau tu thuong mai va XNK Binh - Hà Nội

Merchandise/ Quản Lý Sản Xuất/ Trợ Lý FQA/ Kỹ ThuậtQA - Cty May Mặc HQ

Cong ty TNHH Poong In Vina 5 - Bình Dương

Nhân Viên QC Ngành Dệt May

Hà Nội

Nhân Viên QC Ngành Dệt May

CONG TY TNHH MINH HUONG P.N.D - Việt Nam

Quản Lý Sản Xuất Ngành May (Long An)

Long An

CAD Pattern Maker ( Nhân Viên Làm Rập - Ngành Dệt May)

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Quản Lý Đơn Hàng Ngành May

CONG TY TNHH THAI SON S.P - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>