16838  

việc làm chung tu xuat nhap khau

  

Ngoại ngữ - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU VUONG - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Hồ Sơ Chứng Từ

Cong Ty TNHH Tu Van Nhat Minh - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Thuong Mai - Dich Vu Truong Thai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu - Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu - Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Làm Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (import - Export Specialist)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng nhóm chứng từ Xuất nhập khẩu

Hà Nội

Trưởng nhóm chứng từ Xuất nhập khẩu

Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh Tốt)

CONG TY TNHH VAN TAI TAN HOANG LONG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Hà Nội

Nhân viên Chứng từ Xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU (Biết Tiếng Hoa, Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Chứng từ Xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xnk

TAP DOAN KIM TIN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (nam)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>