13539  

việc làm chung tu xuat nhap khau

  

Nhân viên làm chứng từ xuất nhập khẩu 19

Cong ty TNHH Dien tu Dien lanh Viet Nhat - Bình Dương

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Nữ)

CONG TY TNHH DAU TU DINH NAM - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Nữ)

CONG TY TNHH DAU TU DINH NAM - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Nữ)

CONG TY TNHH DAU TU DINH NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty CP Xuc Tien Thuong Mai & Dau Tu Phong Phu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Import-Export Documentation Staff)

Điện Biên Phủ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nv Chứng Từ Hàng Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Import-Export Documentation Staff)

Điện Biên Phủ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 01

Cong ty TNHH Mimosa Cao Nguyen - Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Thủ Tục Hải Quan & Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan Thuong mai Logistics Viet Hung - Hà Nội

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH van chuyen quoc te An Toan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 27

Cong Ty TNHH TM Va DV Pham Hoang Trang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>