10691  

việc làm chung tu xuat nhap khau

  

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Nong Duoc HAI - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Phan Phoi Lien Ket Quoc Te - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG HOA)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu+hợp Đồng

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG HOA)

Cong ty TNHH MTV giao nhan van tai Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - [Hải Phòng] Nhân Viên Chứng Từ Hàng Nhập

Cong ty TNHH Thuong mai va Tiep van Toan cau - Hải Phòng

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG HOA)

Cong ty TNHH MTV giao nhan van tai Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG HOA)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ (xuất Nhập Khẩu-logistic)

CONG TY CO PHAN QUOC TE THANH PHU LONG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Taso VN - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Taso VN - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty XNK Viẹt Mỹ - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu - Lương Khởi Điểm 4 Triệu

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất - nhập khẩu

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai MJ ( Viet - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

GOLDEN SEA LOGISTICS - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>