13554  

việc làm chung tu xuat nhap khau

  

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Xuat Nhap Khau Le - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất, nhập khẩu

Cong ty Co phan Otran Logistics - Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

BSL LOGISTICS CO., LTD. - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Vinh - Rạch Gía - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xnk

CONG TY TNHH DAY SO RONG A CHAU - Việt Nam - Châu Âu

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty co phan giao nhan Quoc te Kunna - Hải Phòng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty co phan giao nhan tri tue - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Hệ Thống VNACCS / VCIS)

Việt Nam

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Hệ Thống VNACCS / VCIS)

Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Làm Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Chi nhanh Cong ty Co Phan kho van quoc te - Thái Nguyên

Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ - Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Cty TNHH TM DV XNK Nhat Minh Tan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Ba Hat (3H Co.) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cty TNHH TM DV XNK Nhat Minh Tan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ - Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ, Giao Dịch Khách Hàng Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>