12213  

việc làm chung tu xuat nhap khau

  

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Nữ)

CONG TY TNHH DAU TU DINH NAM - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Nữ)

CONG TY TNHH DAU TU DINH NAM - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Nữ)

CONG TY TNHH DAU TU DINH NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất- Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khầu 02

Cong Ty TNHH Giao nhan Quoc te Bao Tin (BTI - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu. 01

CONG TY TNHH HONG PHUC DUC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, 01

CONG TY TNHH HONG PHUC DUC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 01

CONG TY TNHH HONG PHUC DUC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất- Nhập Khẩu

CONG TY TNHH AC QUY THANH CONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ - Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 26

Cong ty TNHH Tan Thai Thien - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Samhee International Company - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Hướng dẫn kế toán , xuất nhập khẩu trên chứng từ thực tế

Cong Ty TNHH Tram Binh Son - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>