11896  

việc làm chung tu xuat nhap khau

  

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH thuong mai va xuat nhap khau Nam - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Xuat Nhap Khau Le - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU VUONG - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Hồ Sơ Chứng Từ

Cong Ty TNHH Tu Van Nhat Minh - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu ( Nữ )

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu ( Nữ )

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG HOA

Bình Dương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu - Logistic - Operation

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu - Logistic - Operation

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Làm Chứng Từ Hải Quan

Samurai Global Logistics - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Chứng Từ Logistics

Samurai Global Logistics - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU (BIẾT TIẾNG NHẬT)

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu - Logistic - Operation

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu - Lương Khởi Điểm 4 Triệu

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>