13240  

việc làm chung tu xuat nhap khau

  

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Xuat Nhap Khau - Việt Nam

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH giao nhan xuat nhap khau Duong Minh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

CTy TNHH Giao Nhan Xuat Nhap Khau Duong Minh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chúng từ xuất nhập khẩu-kế toán 18

Cong ty thuong mai dich vu xuat nhap khau Tay - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty CP Dau Tu va Cong Nghe HC Toan - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tổ Trưởng Chứng Từ Hàng Air Xuất - ( Air Export )

H&friends (vietnam) Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tổ Trưởng Chứng Từ Hàng Air Xuất - ( Air Export )

H&friends GTL (vietnam) Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Mỹ Tho

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhan Vien Chung Tu Xuat Nhap Khau

Vinh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Vinh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH GIAO NHAN QUOC TE BAO TIN - Tp Hồ Chí Minh - 200 $ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Khai Thuê Hải Quan

DHL Global Forwarding (Vietnam) Corporation - Hà Nội

Tuyển nhân viên làm chứng từ xuất nhập khẩu - 10/10/2014 01:34 PM

Hà Nội - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>