22529  

việc làm chung tu xuat nhap khau

  

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Xuat Nhap Khau - Việt Nam

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Phat trien va san xuat thuong mai - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 28

Cong ty co phan Tex-giang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Mua Hàng, Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (nữ)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ - Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Hà Nội

Trưởng Phòng Thủ Tục Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Trưởng Phòng Thủ Tục Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

PTV Company Limited - Tp Hồ Chí Minh

Chăm sóc khách hàng - Documentation & Customer Service/ Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Top Shipping Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh - 300-400 $ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Giao Nhận Vận Tải

Dong Nam Logistics Co.,ltd - Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ - Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Tap Doan Sunhouse - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Giao Nhan TM Rong A Chau - Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Quản Lý Phòng Chứng Từ Giao Nhận

Cong ty Co phan Tiep Van Quoc Te Rong Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Giao Nhận Hải Quan (Gấp)

Cong ty Co phan Tiep Van Quoc Te Rong Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chuyên viên chứng từ xuất nhập khẩu

Hà Nội

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 17

Cong ty CP TM DV Lien Ket 3T - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Docs

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Van Tai Hai Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ - Xuất Nhập Khẩu (Gấp)

Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ - Xuất Nhập Khẩu (Gấp)

Cong Ty Co Phan Tap Doan Sunhouse - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>