19  

việc làm chi tieu tuyen giao vien tại Quảng Bình

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Bình

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Chăm Sóc khách Hàng

FPT Telecom - Đồng Hới

Nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin tại Quảng Ngãi, Quảng Bình

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Quảng Ngãi - Quảng Bình

Nhân viên thu ngân tại Hoàn Lão 03

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Quảng Bình

Nhân viên kho siêu thị tại Hoàn Lão 03

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Quảng Bình

Nhân viên tư vấn bán hàng tại Hoàn Lão 03

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Quảng Bình

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tại Hoàn Lão 30

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Quảng Bình

Nhân viên kế toán - Hành chính Tổng Hợp

Quảng Bình

Nhân Viên Tư Vấn Du Học

Quảng Bình

Nhân Viên Kỹ Thuật Hiện Trường

Quảng Bình

Nhân Viên Tư Vấn Du Học

Cong Ty CP Du Lich Va Truyen Thong Mau Xanh - Đồng Hới

Trình Dược Viên (quảng Bình)

Quảng Bình

Quản Lý Siêu Thị Tại Quảng Bình 22

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Bình

Quản Lý Siêu Thị Tại Quảng Bình

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Bình

Quản Lý Siêu Thị Quảng Bình 20

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Bình

Giám Sát Bán Hàng Thị Trường (Từ Quảng Bình Đến Cà Mau)

Quảng Bình - Cà Mau

Giám sát bán hàng - Quảng Bình 20

Cong ty TNHH Eross Viet Nam - Quảng Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

CN Quảng Bình - Giám đốc (Từ 03/11/2014 đến 31/11/2014)

Quảng Bình

Cán Bộ Kỹ Thuật Hồ Sơ Công Trường

Quảng Bình

Quản Lý Siêu Thị Tại Đồng Hới

Đồng Hới