64  

việc làm chi tieu cong chuc tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân

SHB - Hà Nội - Ninh Bình

Công nhân kỹ thuật

Cong ty TNHH Co Khi Nam Thanh - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Chi nhanh - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Chi nhanh - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Chi nhanh - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý kinh doanh 27

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Kế toán trưởng (giao tiếp tiếng Anh)

Cong ty TNHH Core Search Viet Nam - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch biết tiếng Trung. 26

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung, 26

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Nhân viên biên dịch tiếng trung 26

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Nhân viên Bán hàng siêu thị BigC 27

Cong ty Thuong mai Dich vu Cuong Nam - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính văn phòng. 26

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung. 26

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên phiên dịch, 26

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý biết tiếng Trung, 27

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Nhân Viên Kho Trung Tâm Điện Máy tại Ninh Bình - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Ninh Bình

Nhân Viên Bán Hàng Cửa hàng ICT tại Ninh Bình - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Ninh Bình

Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy tại Ninh Bình - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Ninh Bình

Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Ninh Bình - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Ninh Bình

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Ninh Bình - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>