106  

việc làm chi tieu cong chuc tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

HOANG SON PEACE HOTEL - Ninh Bình

Trợ Lý Giám Sát Công Nghệ Thông Tin

Ninh Bình

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin

Ninh Bình

Nhân viên giao dịch

CONG TY CO PHAN PHU HUNG TOAN CAU - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình dược viên làm việc tại Ninh Bình hoặc Hà Tĩnh

Cong ty Duoc Hiep Phong - Hà Tĩnh - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Viên Trung Tâm Tiniworld Tại Ninh Bình

Cong ty TM CP DV Thieu Nhi Moi - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

(Hot) Cần Tuyên Nhân Viên Thanh Toán Cước Đt

CONG TY TNHH MTV QUANG MINH - Ninh Bình

Giám đốc nhà hàng (FB Director)

Ninh Bình

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

The Reed Hotel - Aria Palace Ninh Binh - Ninh Bình

Giám đốc nhà hàng (FB Director)

The Reed Hotel - Aria Palace Ninh Binh - Ninh Bình

Bếp trưởng và nhân viên bếp (Executive Chef và Kitchen staffs)

The Reed Hotel - Aria Palace Ninh Binh - Ninh Bình

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

The Reed Hotel - Aria Palace Ninh Binh - Ninh Bình

Bếp trưởng và nhân viên bếp (Executive Chef và Kitchen staffs)

The Reed Hotel - Aria Palace Ninh Binh - Ninh Bình

Bếp trưởng và nhân viên bếp (Executive Chef và Kitchen staffs)

The Reed Hotel - Aria Palace Ninh Binh - Ninh Bình

Giám đốc nhà hàng (FB Director)

The Reed Hotel - Aria Palace Ninh Binh - Ninh Bình

Giám đốc nhà hàng (FB Director)

The Reed Hotel - Aria Palace Ninh Binh - Ninh Bình

Bếp trưởng và nhân viên bếp (Executive Chef và Kitchen staffs)

The Reed Hotel - Aria Palace Ninh Binh - Ninh Bình

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

The Reed Hotel - Aria Palace Ninh Binh - Ninh Bình

Giám đốc nhà hàng (FB Director)

The Reed Hotel - Aria Palace Ninh Binh - Ninh Bình

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

The Reed Hotel - Aria Palace Ninh Binh - Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>