57  

việc làm chi tieu cong chuc tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Cầu Đường

Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

Nhân sự - Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

Nhân sự - Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Trưởng Nhóm Tiếp Thị- Chỉ Tuyển Nữ

Cong Ty CPTM Bia Sai Gon Mien Bac - Hà Nội - Ninh Bình

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Chi nhanh - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty TNHH Duoc Pham Alanta - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Vật Liệu

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

Xây dựng - Kỹ Sư Vật Liệu

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

Giám Sát Bán Hàng Tỉnh Ninh Bình- Hà Nam

Cong ty CP Diana Unicharm - Hà Nam - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty TNHH Eni-Florence Viet Nam - Ninh Bình

Xây dựng - Kỹ Sư Vật Liệu

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

Xây dựng - Kỹ Sư Vật Liệu

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

Xây dựng - Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

Xây dựng - Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Vật Liệu

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>