14470  

việc làm chi huy truong

  

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Chuyên Ngành Cầu Đường ( Làm Việc Tại Hiện Trường)

Bình Dương

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Chuyên Ngành Cầu Đường ( Làm Việc Tại Hiện Trường)

Bình Dương

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Tieng Viet - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng / CA Trưởng

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng

Bình Dương

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Hà Nội

CHỈ HUY TRƯỞNG/PHÓ CÔNG TRƯỜNG

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng

Bình Dương

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng

Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Kinh Doanh Nha - Khánh Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>