15409  

việc làm chi huy truong

  

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng Dân Dụng

Cong ty TNHH SX TM Tan Truong - Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình dân dụng 18

Cong Ty TNHH SX TM Tan Truong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng 02

CONG TY CO PHAN DAU TU TRUONG AN - An Giang

Chỉ huy trưởng công trình. 26

CONG TY CO PHAN XAY DUNG TAN VIET A - Đà Nẵng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Kinh Doanh Nha - Phan Thiết

Chỉ huy trưởng 26

Cong ty Co phan Dau tu va Xay dung Xuyen - Gia Lai

Kỹ Sư Điện - Chỉ Huy Trưởng M&E

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đội trưởng, chỉ huy mục tiêu

Cong ty TNHH DVBV Quoc Thang - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

CHỈ HUY TRƯỞNG

Việt Nam

CHỈ HUY TRƯỞNG

Tp Hồ Chí Minh

CHỈ HUY TRƯỞNG

Tp Hồ Chí Minh

CHỈ HUY TRƯỞNG

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng, Đội Trưởng

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình 25

Cong ty Co phan dau tu An Phat - Hà Nội

Chỉ Huy Phó Công Trường

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng

Cong Ty CP Tap Doan Ha Do - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Phan Thiết - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>