11611  

việc làm chi huy truong

  

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (giám Đốc Dự Án)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Moi Truong - Hà Nội

Môi trường/Xử lý chất thải - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (giám Đốc Dự Án)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Moi Truong - Hà Nội

Kỹ sư Dự án, Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Co khi Moi truong Cong Nghe - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tong Cong Ty 319 - Chi Nhanh Mien Nam - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trường

Cong ty TNHH Nam Phong Bac Ninh - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Hạ Tầng, Đường

Tp Hồ Chí Minh - 300-1.000 $ một tháng

Kho vận/Vật tư - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Chỉ huy trưởng và Kế toán trưởng

Hà Tĩnh - Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH XD TTNT Con Kien Vang - Đồng Bằng Sông Hồng

Quản Lý – Chỉ Huy Thi Công Lĩnh Vực Môi Trường

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty co phan kien truc Dong Nhan - Điện Biên Phủ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trường

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung va Phat - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty co phan Ha Thanh - BQP - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình hệ thống điện nhẹ

Cong ty TNHH Ung Dung Phat Trien Cong Nghe va - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng nhà cao tầng

Cong ty CP DT XD TM Dai Viet - Đồng Nai

Chỉ Huy Trưởng

Tap Doan C.T Group Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>