11278  

việc làm chi huy truong

  

Xây dựng - Kỹ Sư Công Nghệ Môi Trường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY CO PHAN CO KHI MOI TRUONG CONG NGHE - Hà Nội

Môi trường/Xử lý chất thải - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (giám Đốc Dự Án)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Moi Truong - Hà Nội

Kỹ sư Dự án, Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Co khi Moi truong Cong Nghe - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình

Chi nhanh cong ty TNHH Sao Thang Bay Viet Nam - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

Chỉ huy trưởng công trình

Chi nhanh Lap may dien nuoc va xay dung - - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng

Cong ty DVBV Sao Vang - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Austdoor mien Bac - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Ha Do 4 - Đồng Tháp

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty TNHH Thiet Ke XD Kien An Vinh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Trang Tri Noi That va Quang Cao - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng dân dụng

Cong ty CP xay dung A Chau - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Trang Tri Noi That va Quang Cao - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Công Trường

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình M & E (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy Trưởng công trình

Cong ty CP Thuong mai Tam Dai Kim (EUROPAWINDOW) - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng

CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU XAY DUNG - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>