14426  

việc làm chi huy truong

  

Kỹ sư Dự án, Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Co khi Moi truong Cong Nghe - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình dân dụng 18

Cong Ty TNHH SX TM Tan Truong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tuyển 04 Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Xi Nghiep Xay Dung So 8 - Chi Nhanh Tong - Hà Nội

Kiến trúc/Nội thất - Tuyển 04 Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Xi Nghiep Xay Dung So 8 - Chi Nhanh Tong - Hà Nội

Kỹ Sư Dự Án, Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty Cp Co khi Moi truong Cong nghe - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Kỹ sư dự án kiêm chỉ huy trưởng công trình

Cong ty co phan co khi moi truong cong nghe - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH (Làm việc tại dự án Samsung - Thái Nguyên)

Thái Nguyên

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH (Làm việc tại dự án Samsung - Thái Nguyên)

Thái Nguyên

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Cong ty Co Phan Thiet ke Xay dung H.A - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư xây dựng chỉ huy trưởng công trình

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy phó công trường và Kỹ sư công trường

Cong ty Co phan AVIA - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình công nghiệp

Cong ty CP Ket cau Thep Dai Dung Mien Trung - Đà Nẵng

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH (Làm việc tại dự án Samsung - Thái Nguyên)

Thái Nguyên

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH (Làm việc tại dự án Samsung - Thái Nguyên)

Thái Nguyên

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH (Làm việc tại dự án Samsung - Thái Nguyên)

Thái Nguyên

Chỉ Huy Trưởng

Cong ty co phan tu van HIP Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH (Làm việc tại dự án Samsung - Thái Nguyên)

Thái Nguyên

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH (Làm việc tại dự án Samsung - Thái Nguyên)

Thái Nguyên

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>