12189  

việc làm chi huy truong

  

Chỉ huy công trường,kỹ thuật thi công trực tiếp

Cong ty TNHH Xay Dung va Thuong Mai Truong An - Bắc Ninh

Xây dựng - Kỹ Sư Công Nghệ Môi Trường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY CO PHAN CO KHI MOI TRUONG CONG NGHE - Hà Nội

Môi trường/Xử lý chất thải - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (giám Đốc Dự Án)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Moi Truong - Hà Nội

Kỹ sư Dự án, Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Co khi Moi truong Cong Nghe - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình

Chi nhanh Lap may dien nuoc va xay dung - - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng

Cong ty TNHH Dich vu Bao Ve Thien Truong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình

CTy TNHH DT DV Chi Phu - Bình Phước - 10.000.000₫ một tháng

Chủ nhiệm công trình/ chỉ huy trưởng

Cong ty co phan phat trien dau tu xay dung - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chủ Nhiệm Công Trình (Chỉ Huy Trưởng)

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Giao Thông

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm công trình/ chỉ huy trưởng 27

Cong ty co phan phat trien dau tu xay dung - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Đà Nẵng

Chỉ huy trường công trình xây dựng

Cong ty Co phan Ha Do 1 - Đồng Bằng Sông Hồng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Giao Thông

Hà Nội - Hưng Yên

Chỉ huy trưởng công trình 26

Cong ty CP Dau Tu Xay Dung Dai Viet - Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trình M&e

Cong ty TNHH An Phu Vinh - Huế

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>