11931  

việc làm chi huy truong

  

Chỉ huy trưởng công trường cầu đường 02

Cong ty TNHH Huy Thuan - Bình Phước

Chỉ Huy Trưởng

Tong Cong Ty 319 - Chi Nhanh Mien Nam - Việt Nam

Chỉ huy trưởng công trình

Chi nhanh Lap may dien nuoc va Xay dung- Cong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Chi Nhanh Tu Van Thiet Ke Va Xay Dung - - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTy CP XD Va Ket Cau Thep Truong Phu - Bình Dương

Giám Đốc Dự Án/chỉ Huy Trưởng Công Trường

Hà Nội

Chỉ Huy Công Trường Ngành Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng 21

Tap doan Thien An - Hà Nội

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG 22

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau va Xay Dung - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH TM DV Son Hung - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Việt Nam - 470-705 $ một tháng

Chỉ huy công trường (Gấp)

Cong Ty TNHH Hoang Phong - Hà Tĩnh

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU P.H - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Thien Ha An - Việt Nam

Dầu khí/Địa chất - Chỉ Huy Trưởng Dự Án

Cong ty TNHH Dich Vu va Thuong Mai Van Nam - Vũng Tàu

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau va Xay Dung - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Dự Án

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chỉ Huy Trưởng/ Chỉ Huy Phó Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Tuyển gấp)

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Lien Doanh Thuy Ngan T-H (Mercury T-H - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>