12194  

việc làm chi huy truong

  

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Van tai Lien hiep Huy Hoang - Tp Hồ Chí Minh - Cà Mau - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

CHỈ HUY TRƯỞNG / KS THI CÔNG

CTY CP DT 7 XD TRUONG AN - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình

Tp Hồ Chí Minh - 18.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng

Đồng Nai

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Bắc Ninh

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trường Công Trình Xây Dựng

Hà Nội - 350.000.000-500.000.000₫ một năm

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (làm Việc Tại Dự Án Samsung - Thái Nguyên)

Thái Nguyên

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình

Tp Hồ Chí Minh - 18.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng

Đồng Nai

Chỉ Huy Trưởng

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình

Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng, Trưởng Ca, Giám Sát

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình (điện -xây Dựng)

Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Nhôm Kính (HCM/HN)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>