14478  

việc làm chi huy truong

  

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG - Cần Thơ

Chỉ huy trưởng công trình - phó phòng kinh tế kỹ thuật

Cong Ty CP XD Cong Trinh Truong Loc - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy trưởng công trình 01

Cong ty Co Phan Xay dung Ha Noi 1. Chi - Hà Nội - Đồng Nai

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Chỉ huy trưởng Công trình (nhà cao tầng) 21

Cong ty co phan dau tu tu van va xay - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

NHÂN VIÊN CA TRƯỞNG, CHỈ HUY KHU VỰC NAM NỬ

Sóc Trăng - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình điện 21

Cty TNHH TM Ky Thuat Nguyen Phan - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>