16383  

việc làm chi huy truong

  

Chỉ Huy Trưởng ( Xây Dựng DD và CN, XD Cầu Đường )

Tong Cong Ty 319 - Chi Nhanh Mien Nam - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng

Tong Cong Ty 319 - Chi Nhanh Mien Nam - Việt Nam

Chỉ huy trưởng công trình

Chi nhanh Lap may dien nuoc va Xay dung- Cong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTy CP XD Va Ket Cau Thep Truong Phu - Bình Dương

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Việt Nam

Chỉ huy trưởng công trình 26

Cong ty CP Xay Dung TTNT Thanh Do - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy Trưởng

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU P.H - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình tại Trà Vinh

Cong ty CP Tap doan Dau tu Xay dung Bat - Trà Vinh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng - chỉ huy phó PCCC

Cong ty TNHH cong nghe an toan Thang Long - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trường Hvac

Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trường Hvac

Cong ty TNHH phat trien cong nghe nhiet lanh va - Hà Nội - Bắc Ninh

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng cầu đường

Hà Nội - 35.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng cầu đường

Hà Nội - 35.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng giám sát công trình 20

Cty TNHH Vien Tin - Khánh Hòa

Kỹ sư cơ khí - Chỉ huy trưởng

Cong Ty TNHH Thuong Mai Cong Nghe Anh Minh - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng

Đông Nam Bộ

trang:     1 | 2 | 3    >>