17041  

việc làm chi huy truong

  

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTy CP XD Va Ket Cau Thep Truong Phu - Bình Dương

Chỉ huy trưởng công trình - phó phòng kinh tế kỹ thuật

Cong Ty CP XD Cong Trinh Truong Loc - Tp Hồ Chí Minh

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG - Cần Thơ

Xây dựng - Tuyển Kỹ Sư Xây Dựng , Giám Đốc Điều Hành , Chỉ Huy Trưởng

Cong ty Co phan Xay dung TRUONG KY NGUYEN - Bình Phước

Site manager - Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty TNHH Lien Doanh Thuy Ngan T-H - Tp Hồ Chí Minh

Phó Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTY CP XD & KY THUAT HUNG VUONG (Pro E&C) - Kiên Giang - Bạc Liêu

Tuyển Gấp Chỉ Huy Trưởng Công Trình/ Site Manager

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng/chỉ Huy Phó Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty Co Phan Tap Doan Dau Tu P.H - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng/Chỉ Huy Phó Công Trình

Cong ty CP Xay Dung Thuong Mai Thoi Binh - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Nội Thất

Bình Dương

Chỉ huy trưởng/ giám sát ( gấp) 25

Cong ty TNHH TM Ha Lo - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình / Kỹ Sư Xây Dựng

Cong Ty TNHH San Xuat Xay Dung Giao Thong Tai - Đồng Nai

Phó Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Hà Nội

Kỹ sư cầu đường (chỉ huy công trường)

Hà Nội - Hưng Yên

Kỹ Sư Cầu Đường (Chỉ Huy Trưởng Công Trình)

Cong Ty TNHH KPM Quoc Te - Hưng Yên

Chỉ Huy Trưởng

Cong ty Co phan Ha Do 4 - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Kỹ sư xây dựng/ Chỉ huy công trường

Cong ty TNHH co Khi XD va TM Ngan Pho - Hà Nội

Kỹ sư xây dựng - Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty TNHH T Cong - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>