15431  

việc làm chi huy truong

  

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG - Cần Thơ

Chỉ huy trưởng công trình - phó phòng kinh tế kỹ thuật

Cong Ty CP XD Cong Trinh Truong Loc - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng

Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa

Chỉ huy trưởng công trường

Cong Ty TNHH Thuy Ngan T-H - Hải Phòng

Chỉ Huy Trưởng

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trường

Cong Ty TNHH Thuy Ngan T-H - Hải Phòng

Chỉ huy trưởng công trường

Cong Ty TNHH Thuy Ngan T-H - Hải Phòng

Chỉ Huy Trưởng

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trường

Cong Ty TNHH Thuy Ngan T-H - Hải Phòng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình (gấp) 31

Cong ty Co phan xay dung Sai Gon Red - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng CT - Cảng

Cong ty co phan che tao may Ninh Binh - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng CT - Cảng

Ninh Bình

Chỉ Huy Trưởng, Phó Công Trình Cầu Đường

Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình - Cảng 29

Cong ty co phan che tao may Ninh Binh - Ninh Bình

Kỹ thuật thi công, chỉ huy trưởng công trường

Doanh nghiep tu nhan Thanh Cong - Vĩnh Phúc

Kỹ thuật thi công, chỉ huy trưởng công trường

Doanh nghiep tu nhan Thanh Cong - Vĩnh Phúc

TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG/ GIÁM SÁT MỤC TIÊU

Cong ty TNHH Dich vu Bao ve An Vien - Hà Nội - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>