10874  

việc làm chi huy truong

  

Chỉ huy trưởng 01

Cong ty Co phan Dau tu va Xay dung Truong - Hà Nội

Xây dựng - Kỹ Sư Công Nghệ Môi Trường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY CO PHAN CO KHI MOI TRUONG CONG NGHE - Hà Nội

Môi trường/Xử lý chất thải - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (giám Đốc Dự Án)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Moi Truong - Hà Nội

Kỹ sư Dự án, Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Co khi Moi truong Cong Nghe - Hà Nội

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Hà Nội - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Quảng Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chi Huy Trưởng Công Trình

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Thi Công

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Việt Nam

Phó Chỉ Huy Công Trường

Cần Thơ

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Hà Nội - 20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng công trường

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng / Chỉ Huy Phó

Ninh Bình - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>