18198  

việc làm chi huy truong

  

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTy CP XD Va Ket Cau Thep Truong Phu - Bình Dương

Chỉ huy trưởng công trình - phó phòng kinh tế kỹ thuật

Cong Ty CP XD Cong Trinh Truong Loc - Tp Hồ Chí Minh

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG - Cần Thơ

Xây dựng - Tuyển Kỹ Sư Xây Dựng , Giám Đốc Điều Hành , Chỉ Huy Trưởng

Cong ty Co phan Xay dung TRUONG KY NGUYEN - Bình Phước

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

Chỉ huy trưởng công trình quận 2 30

Cong ty co phan dau tu xay dung ngoai thuong - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình M & E

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trường

Septeni co.,ltd - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình M & E

Cong Ty TNHH Tinh Ky - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (SL: 2 người)

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (SL: 2 người)

Cong ty CP PTHT & BDS Thai Binh Duong - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trường 28

Cong ty co phan Tap doan Dau tu P.H - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Tại Q1, Tp. Hcm

Tp Hồ Chí Minh - 471-707 $ một tháng

50 nhân viên bảo vệ.5 tổ trưởng, 1 chỉ huy

Hà Nội - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY TNHH KY THUAT HOA HIEP - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Chỉ Huy Trưởng Công Trình/ Site Manager

Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty Co Phan Tap Doan Dau Tu P.H - Hà Nội

Phó Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTY CP XD & KY THUAT HUNG VUONG (Pro E&C) - Kiên Giang - Bạc Liêu

trang:     1 | 2 | 3    >>