16916  

việc làm chi huy truong

  

Chỉ Huy Trưởng ( Xây Dựng DD và CN, XD Cầu Đường )

Tong Cong Ty 319 - Chi Nhanh Mien Nam - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng

Tong Cong Ty 319 - Chi Nhanh Mien Nam - Việt Nam

Chỉ huy trưởng công trình

Chi nhanh Lap may dien nuoc va Xay dung- Cong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng 02

CONG TY CO PHAN DAU TU TRUONG AN - An Giang

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng, Cơ Điện

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình M & E

Cty TNHH Tinh Ky - Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

Chỉ Huy Trưởng (Ca Trưởng)

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Trà Vinh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình. 03

Cong ty CP Confitech Tan Dat - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình cầu đường 03

Cong ty cp Dau tu xay dung phuong gia linh - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trường 04

Cong ty CP TM Tam Dai Kim - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (tuyển gấp)

Hà Nội

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó công trình 03

Cong ty CP Confitech Tan Dat - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>