11904  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTy CP XD Va Ket Cau Thep Truong Phu - Bình Dương

Chỉ huy trưởng công trường cầu đường 02

Cong ty TNHH Huy Thuan - Bình Phước

Chỉ huy trưởng công trình

Chi nhanh Lap may dien nuoc va Xay dung- Cong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Chi Nhanh Tu Van Thiet Ke Va Xay Dung - - Hà Nội

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG 22

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau va Xay Dung - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH TM DV Son Hung - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy công trường (Gấp)

Cong Ty TNHH Hoang Phong - Hà Tĩnh

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU P.H - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Thien Ha An - Việt Nam

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau va Xay Dung - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Lien Doanh Thuy Ngan T-H (Mercury T-H - Việt Nam

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty TNHH KPM Quoc te - Hưng Yên

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY TNHH CONG NGHE DIEN TU THIEN KHIEM - Cần Thơ - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty Co Phan Anh Thang - Điện Biên Phủ

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty TNHH KPM Quoc Te - Hưng Yên

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng Thi Công Cầu

Cong ty TNHH XD TM The Toan - Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình M & E

Cong Ty TNHH Tinh Ky - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Tuyển gấp)

Cong Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha mien Bac - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty Co Phan Ong Thuy Khi Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY TNHH KY THUAT HOA HIEP - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>