10867  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Chỉ huy trưởng Công trình Nội thất

Cong Ty CP Tap Doan Ky Nghe Go Truong Thanh - Bình Dương

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty CP Phat Trien Thang Long GPS Viet Nam - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CONG TY CO PHAN DAU TU PHAN VU - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CONG TY CO PHAN DAU TU PHAN VU - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Cong Ty Co phan Dau Tu va Thuong Mai 319 - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Mới

Cong ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Hai Van - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Ky Thuat Thai Binh - Thái Bình

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (SL: 02 Người)

Cong Ty CP Licogi 16.5 - Tp Hồ Chí Minh

Phó chỉ huy trưởng công trường

Cong ty CP QNK - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Cm- Từ 27-35 Tuổi)

Cong ty Co Phan Xay Dung Trang Tri Noi That - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Mới

Cong ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Hai Van - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CONG TY CO PHAN DAU TU TAI CHINH VA BAT - Nghệ An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Phó Làm Việc Tại Công Trường

Cong ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Hai Van - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CONG TY CO PHAN DAU TU TAI CHINH VA BAT - Nghệ An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Tại Công Trình

CONG TY CO PHAN XAY DUNG AN PHUC GIA - Bình Định

CHỈ HUY TRƯỞNG PHÓ CÔNG TRƯỜNG

Cong ty co Phan DIBRAND - Hà Nội

Xây dựng - Giám Sát Chỉ Huy Trưởng Công Trình - Thi Công Nội Thất

CONG TY TNHH THUONG MAI LA VI TA - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>