10234  

việc làm chi huy truong cong truong

  

CHỈ HUY TRƯỞNG / KS THI CÔNG

CTY CP DT 7 XD TRUONG AN - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Van tai Lien hiep Huy Hoang - Tp Hồ Chí Minh - Cà Mau - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Xây dựng - CHỈ HUY TRƯỞNG, CHỈ HUY PHÓ CÔNG TRƯỜNG

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Long Hung - Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trình M & E

Cong ty TNHH TINH KY - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình M & E

Cong ty TNHH TINH KY - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Chỉ Huy Trưởng / Quản Lý Dự Án Công Trình

Cong Ty (co Lien Ket Quoc Te) Dang Hoat Dong - Bình Dương

Chỉ Huy Phó Công Trường (Làm việc tại Phú Yên)

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Chỉ Huy Phó Công Trường (Làm việc tại Phú Yên)

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Chỉ Huy Phó Công Trường (Làm việc tại Phú Yên)

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - [Đức Hòa] Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty CP Xay Lap Va Thuong Mai Duc Hoa - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY TNHH CUA MITADOOR - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY TNHH CUA MITADOOR - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Thuong mai Tam Dai Kim (EUROPAWINDOW) - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN TRUC VA XAY - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng (Giám Sát Thi Công)

Cong Ty TNHH Thang May Thai Binh - Thái Bình

Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó công trình

Cong ty CP Dau tu va Xay dung So Muoi - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Thủy Lợi

Cong ty CP Xay dung Thuong mai Thoi Binh - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Môi trường/Xử lý chất thải - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Giai phap cong nghe Viet Long - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Vốn Ngân Sách

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty Co Phan Phat Trien va San Xuat Phan - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>