9673  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Xây dựng - Kỹ Sư Công Nghệ Môi Trường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY CO PHAN CO KHI MOI TRUONG CONG NGHE - Hà Nội

Môi trường/Xử lý chất thải - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (giám Đốc Dự Án)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Moi Truong - Hà Nội

Kỹ sư Dự án, Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Co khi Moi truong Cong Nghe - Hà Nội

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

Chỉ huy trưởng công trình 01

Chi nhanh Lap may dien nuoc va xay dung - - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình

Chi nhanh Lap may dien nuoc va xay dung - - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình Giao thông 05

Cong ty Co phan Tap doan Quoc te Dong A - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình Giao thông

Cong ty Co phan Tap doan Quoc te Dong A - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình 06

Cong ty TNHH dau tu xay dung Dai Phu Long-NC - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty TNHH Xay dung Dien Nguyet Son - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật thi công - chỉ huy trưởng

Cong ty Co phan Tap doan Quoc te Dong A - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty TNHH dau tu xay dung Dai Phu Long-NC - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trường 02

Cong ty Co phan Xay lap Thanh An - Hà Nội

Kỹ sư giám sát - Chỉ huy trưởng công trình 29

Cong ty co phan phat trien kien truc va dau - Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng 29

Cong ty Co phan Xay dung Bac Hung - Hà Nội

Chủ nhiệm công trình/ chỉ huy trưởng

Cong ty co phan phat trien dau tu xay dung - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chủ nhiệm công trình/ chỉ huy trưởng 27

Cong ty co phan phat trien dau tu xay dung - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình 26

Cong ty CP Dau Tu Xay Dung Dai Viet - Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trình M&e

Cong ty TNHH An Phu Vinh - Huế

trang:     1 | 2 | 3    >>