15404  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Môi trường/Xử lý chất thải - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (giám Đốc Dự Án)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Moi Truong - Hà Nội

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (giám Đốc Dự Án)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Moi Truong - Hà Nội

Kỹ sư Dự án, Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Co khi Moi truong Cong Nghe - Hà Nội

Kỹ sư dự án kiêm chỉ huy trưởng công trình

Cong ty co phan co khi moi truong cong nghe - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Dự Án, Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty Cp Co khi Moi truong Cong nghe - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Tuyển 04 Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Xi Nghiep Xay Dung So 8 - Chi Nhanh Tong - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trường

Cong ty co phan Loc Viet - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trường

Cong ty co phan Loc Viet - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty CP Dau tu Xay dung Ha Noi Lotus - Hà Nội

Chỉ huy công trường

Cong ty Co phan Cao Oc Vang - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Chỉ huy phó công trường và Kỹ sư công trường

Cong ty Co phan AVIA - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình công nghiệp

Cong ty CP Ket cau Thep Dai Dung Mien Trung - Đà Nẵng

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Cong ty Co Phan Thiet ke Xay dung H.A - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Cong ty TNHH TM XD Viet Gia - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Ky Thuat Xay Dung va Dia Oc - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty co phan xay dung 268 - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình (xây dựng dd và cn)

Cong ty cp ung dung va chuyen giao cong nghe - Hà Nội

Quản lý dự án và Chỉ huy trưởng công trình- nhà công nghiệp

Cong ty TNHH Xay Dung Dien Kien Nam - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty TNHH dau tu phat trien quoc te Bac - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>