12768  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty TNHH MTV Xay Dung Phuc An Thinh - Đồng Nai

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty xay dung va trang tri noi thap Cao - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty TNHH MTV Xay Dung Phuc An Thinh - Đồng Nai

Phó Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty CP Phat Trien Thang Long GPS Viet Nam - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (nhân bản)

Cong Ty TNHH American General Construction (AGC) - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong ty co phan xay dung TSC - Hà Nội

CHỈ HUY TRƯỞNG/PHÓ CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN (M&E)

Cong Ty Co Phan KT-TM-DV Ky Nghe Viet - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

CONG TY CO PHAN S.A.E - Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trường

Cong Ty Co Phan Dau Tu va Xay Dung VInland - Phú Yên

Xây dựng - Chỉ Huy Phó Làm Việc Tại Công Trường

Cong ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Hai Van - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Mới

Cong ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Hai Van - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Phó Làm Việc Tại Công Trường

Cong ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Hai Van - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Mới

Cong ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Hai Van - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Mới

Cong ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Hai Van - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình

Xi nghiep Xay lap 54 - Cong ty CPXL Thanh - Đà Nẵng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI DONG A - Thủ Dầu Một

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty TNHH Song Han - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>