16404  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Chỉ huy trưởng công trình - phó phòng kinh tế kỹ thuật

Cong Ty CP XD Cong Trinh Truong Loc - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTy CP XD Va Ket Cau Thep Truong Phu - Bình Dương

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG - Cần Thơ

Kỹ sư chỉ huy trưởng công trình điện nhẹ 20

Cong ty TNHH Ung Dung Phat Trien Cong Nghe va - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Licogi 16.1 - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CONG TY TNHH TECHCOM LIFE TECHNOLOGIES VIET NAM - Việt Nam

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty CP co dien Nam Giao - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty TNHH TM Ha Lo - Việt Nam

Đội trưởng chỉ huy thi công giám sát công trường

Cong ty TNHH Cong Nghiep FDI Viet Nam - Hà Nội

Đội trưởng chỉ huy thi công giám sát công trường

Cong ty TNHH Cong Nghiep FDI Viet Nam - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Thủy Lợi, Giao Thông

Cong ty TNHH Dich vu thuong mai xay dung van - Việt Nam

Đội trưởng chỉ huy thi công giám sát công trường

Cong ty TNHH Cong Nghiep FDI Viet Nam - Hà Nội

Đội trưởng chỉ huy thi công giám sát công trường

Cong ty TNHH Cong Nghiep FDI Viet Nam - Hà Nội

Đội trưởng chỉ huy thi công giám sát công trường

Cong ty TNHH Cong Nghiep FDI Viet Nam - Hà Nội

Đội trưởng chỉ huy thi công giám sát công trường

Cong ty TNHH Cong Nghiep FDI Viet Nam - Hà Nội

Đội trưởng chỉ huy thi công giám sát công trường

Cong ty TNHH Cong Nghiep FDI Viet Nam - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty Co Phan Tap Doan Dau Tu P.H - Hà Nội

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Xay Dung Hoang - Hà Nội

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Xay Dung Hoang - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty CP Dau Tu Xay Dung Khong Gian Xanh - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>