17724  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Chỉ huy trưởng công trình - phó phòng kinh tế kỹ thuật

Cong Ty CP XD Cong Trinh Truong Loc - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTy CP XD Va Ket Cau Thep Truong Phu - Bình Dương

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG - Cần Thơ

Chỉ huy trưởng công trình quận 2 30

Cong ty co phan dau tu xay dung ngoai thuong - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình M & E

Cong Ty TNHH Tinh Ky - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (SL: 2 người)

Cong ty CP PTHT & BDS Thai Binh Duong - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trường 28

Cong ty co phan Tap doan Dau tu P.H - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY TNHH KY THUAT HOA HIEP - Việt Nam

Site manager - Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty TNHH Lien Doanh Thuy Ngan T-H - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty Co Phan Tap Doan Dau Tu P.H - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng/Chỉ Huy Phó Công Trình

Cong ty CP Xay Dung Thuong Mai Thoi Binh - Việt Nam

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình / Kỹ Sư Xây Dựng

Cong Ty TNHH San Xuat Xay Dung Giao Thong Tai - Đồng Nai

Kỹ Sư Cầu Đường (Chỉ Huy Trưởng Công Trình)

Cong Ty TNHH KPM Quoc Te - Hưng Yên

Cán bộ chỉ huy công trường, cán bộ kỹ thuật

Cong ty co phan dau tu xay dung Huynh Ngoc - Cần Thơ

KS xây dựng cầu đường - Chỉ huy trưởng công trình (tuyển gấp))

Cong ty co phan xay lap va dau tu xay - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình,cán bộ kỹ thuật 22

Cong ty co phan xay dung va thuong mai Hoang - Hà Tĩnh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng/ Chỉ huy công trường

Cong ty TNHH co Khi XD va TM Ngan Pho - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trường

Cong ty CP van tai va xay dung GL - Hà Tĩnh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng - Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty TNHH T Cong - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình cơ điện

Cong ty lap may dien nuoc - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>