12904  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTy CP XD Va Ket Cau Thep Truong Phu - Bình Dương

Chỉ huy trưởng công trình

Chi nhanh Lap may dien nuoc va Xay dung- Cong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Chi Nhanh Tu Van Thiet Ke Va Xay Dung - - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trường- kỹ sư an toàn chuyên trách

Cong ty Co phan Tu van Thiet ke va Xay - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Nhà Cao Tầng

Cong Ty TNHH MTV Xay Dung Phuc An Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình 15

Cong ty TNHH Sinh Nam Metal (Viet Nam) - Bình Dương

KỸ SƯ TRƯỞNG / CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Cong Ty TNHH TM & DVXD Hoang Nguyen - Việt Nam

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG 12

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau va Xay Dung - Hà Nội

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Mới

Cong ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Hai Van - Tp Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau va Xay Dung - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Sinh Nam Metal (Viet Nam) - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kế hoạch kiêm chỉ huy trưởng công trình

Cong ty co phan dau tu va xay dung Ha - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty TNHH MTV Xay Dung Phuc An Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy Công trường - Nội thất

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình Trà Vinh 10

Cong ty CP Tap doan Dau tu Xay dung Bat - Trà Vinh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trường 09

Cong ty CP TM Tam Dai Kim - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ huy Công trường - Nội thất 10

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU P.H - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình cọc khoan nhồi 05

Cong ty CP Dau tu TM va XD An Phat - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng - Giám Sát Công Trình Nhà Thép Công Nghiệp

Cong ty CP Nha Thep Va Xay Dung Cong Nghiep - Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>