9920  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Kỹ sư Dự án, Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Co khi Moi truong Cong Nghe - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trường 03

Cong ty CP UNICO VINA - Bình Dương

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co Phan Le Vu - Đà Nẵng

Chỉ huy trưởng công trình 03

Cong ty Co Phan Le Vu - Đà Nẵng

Chỉ huy trưởng Công trình

Cong ty Co phan Xay Dung Thuong mai Thoi Binh - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy Trưởng công trình

Cong ty CP Thuong mai Tam Dai Kim (EUROPAWINDOW) - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình 01

Cong ty TNHH thiet ke XD Kien An Vinh - Vinh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan DTXD, Tu van Thiet ke Constrexim - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trường

Cong ty Co phan Co Dien Thuong Mai va Xay - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trường, 30

Cong ty Co phan xay dung Faros - Tap doan - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Thuong mai Tam Dai Kim (EUROPAWINDOW) - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trường

Cong ty CP UNICO VINA - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trường 28

Cong ty XD va PT cong nghe An Binh - Hà Nội - Nghệ An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình 28

Cong ty Co phan Austdoor mien Bac - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng dân dụng

Cong ty CP xay dung A Chau - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Ha Do 4 - Đồng Tháp

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Austdoor mien Bac - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty TNHH Thiet Ke XD Kien An Vinh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trường 24

Cong ty CP XD va DVTM Dai Phat - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>