16292  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Chỉ huy trưởng công trình

Chi nhanh Lap may dien nuoc va Xay dung- Cong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó công trình 03

Cong ty CP Confitech Tan Dat - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Thiet bi va Cong nghe Thien - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Thiet bi va Cong nghe Thien - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó công trình

Cong ty CP Confitech Tan Dat - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty CP Licogi 16.5 - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng, Cơ Điện

Cong ty CP Phat trien Ky thuat Cong nghe PPT - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng, Cơ Điện

Cong ty CP Phat trien Ky thuat Cong nghe PPT - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng, Cơ Điện

Cong ty CP Phat trien Ky thuat Cong nghe PPT - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Hvac - Acmv

Cong ty TNHH Phat trien cong nghe nhiet lanh va - Hà Nội - Bắc Ninh

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH DT XD Tan A' Dong - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó công trình

Cong ty CP Dau tu va Xay dung So Muoi - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH CUA MITADOOR - Bình Dương

Chỉ huy trưởng công trình 02

Cong ty CP Khoa Hoc Cong Nghe va Thuong Mai - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình. 03

Cong ty TNHH Dau tu XD va TM Phuong Anh - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng - Kỹ sư xây dựng

Cong ty TNHH Dau tu Xay Dung va Thuong Mai - Hà Nội

Kiến trúc/Nội thất - Quản Lý Dự Án / Chỉ Huy Trưởng Thi Công Nội Thất

Cong ty TNHH Xay dung va Noi that Sen Moc - Tp Hồ Chí Minh

KỸ SƯ TRƯỞNG / CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Cong Ty TNHH TM & DVXD Hoang Nguyen - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU P.H - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trường Hvac

Cong ty TNHH phat trien cong nghe nhiet lanh va - Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>