11221  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Chỉ huy trưởng công trình 01

CONG TY CO PHAN DAU TU TRUONG AN - An Giang

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTy CP XD Va Ket Cau Thep Truong Phu - Bình Dương

Chỉ huy trưởng công trình

Chi nhanh Lap may dien nuoc va Xay dung- Cong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Chi Nhanh Tu Van Thiet Ke Va Xay Dung - - Hà Nội

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Chi Nhanh Tu Van Thiet Ke Va Xay Dung - - Hà Nội

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG 18

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau va Xay Dung - Hà Nội

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN/CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau va Xay Dung - Việt Nam

Tuyển Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật công trường

Cong ty CP dau tu xay dung Haco Hai Phong - Hải Phòng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH CUA MITADOOR - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty Co Phan Anh Thang - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Công Trường

Cong Ty CP Landco - Việt Nam

Xây dựng - 05 Chỉ Huy Trưởng Công Trình - Các Tỉnh Phía Bắc

Cong Ty TNHH MTV Minh Dang - Quảng Ninh - Lạng Sơn

Chỉ huy trưởng công trình giao thông 10

Cong ty CP Dau tu va Xay dung Vinland - Lai Châu

Chỉ Huy Phó Làm Việc Tại Công Trường 10

Cong ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Hai Van - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Giao Thông

Cong Ty Kinh Doanh Hang Xuat Khau Quang Duc - Plây Ku

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Hai Van - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Thủy Điện

Cong Ty Kinh Doanh Hang Xuat Khau Quang Duc - Plây Ku

Chỉ Huy Phó Làm Việc Tại Công Trường

Cong ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Hai Van - Việt Nam

Chỉ huy trưởng công trường 10

Cong ty CP dau tu xay dung thuong mai Mien - Hà Nội

Chỉ Huy Công Trường

Cong Ty CP DTXD Ha Tang Va Giao Thong (Intracom) - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>