15229  

việc làm chi huy truong cong truong

  

CHỈ HUY TRƯỞNG / KS THI CÔNG

CTY CP DT 7 XD TRUONG AN - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Van tai Lien hiep Huy Hoang - Tp Hồ Chí Minh - Cà Mau - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Giao Thông, Xây Dựng Dân Dụng

Xi nghiep xay dung so 8 - Chi nhanh TCT - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH La Giang - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Cat Tuong - Bắc Ninh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Cat Tuong - Bắc Ninh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Cat Tuong - Bắc Ninh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Thuong mai Tam Dai Kim (EUROPAWINDOW) - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Thuong mai Tam Dai Kim (EUROPAWINDOW) - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN TRUC VA XAY - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Dự Án Kiêm Giám Sát Thi Công

Cong ty TNHH MTV TMDV Dau Khi Bach Ho - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng (Giám Sát Thi Công)

Cong Ty TNHH Thang May Thai Binh - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Dự Án Kiêm Giám Sát Thi Công

Cong ty TNHH MTV TMDV Dau Khi Bach Ho - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Dự Án Kiêm Giám Sát Thi Công

Cong ty TNHH MTV TMDV Dau Khi Bach Ho - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng (Giám Sát Thi Công)

Cong Ty TNHH Thang May Thai Binh - Thái Bình

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng (Giám Sát Thi Công)

Cong Ty TNHH Thang May Thai Binh - Thái Bình

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty TNHH MTV Xay Dung Phuc An Thinh - Đồng Nai

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng (Giám Sát Thi Công)

Cong Ty TNHH Thang May Thai Binh - Thái Bình

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Điện (M&e)

Cong ty co phan ky thuat Dong Lam - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>