12019  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Chỉ huy trưởng công trình - phó phòng kinh tế kỹ thuật

Cong Ty CP XD Cong Trinh Truong Loc - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình giao thông 14

Phong Ky thuat - Thi truong - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTy CP XD Va Ket Cau Thep Truong Phu - Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Chi Nhanh Tu Van Thiet Ke Va Xay Dung - - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng, Phó Công Trình Cầu Đường

Cong Ty Co Phan Co Gioi Va Xay Lap 323 - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Làm Đường

Cong Ty CP Dau Tu Xay Dung Phat Trien Quoc - Việt Nam

Đội trưởng chỉ huy thi công giám sát công trường

Cong ty TNHH Cong Nghiep FDI Viet Nam - Hà Nội

Kỹ sư xây dựng - chỉ huy trưởng công trình 14

Cong ty TNHH dau tu phat trien Nha va Ha - Khánh Hòa

Chỉ huy trưởng công trình làm đường 09

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phat trien - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng, Chỉ Huy Phó Công Trình

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Xay Dung VINLAND - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty Co Phan Kien Truc Dong Nhan - Điện Biên Phủ

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU P.H - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Lien Doanh Thuy Ngan T-H (Mercury T-H - Việt Nam

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Thien Ha An - Việt Nam

Chỉ huy trưởng công trình 03

Cong ty CP LICOGI 16.1 - Hà Tĩnh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình quận 2 30

Cong ty co phan dau tu xay dung ngoai thuong - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình M & E

Cong Ty TNHH Tinh Ky - Việt Nam

Chỉ huy trưởng công trường 28

Cong ty co phan Tap doan Dau tu P.H - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (SL: 2 người)

Cong ty CP PTHT & BDS Thai Binh Duong - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY TNHH KY THUAT HOA HIEP - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>