11586  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (giám Đốc Dự Án)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Moi Truong - Hà Nội

Môi trường/Xử lý chất thải - Chỉ Huy Trưởng Công Trường (giám Đốc Dự Án)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Moi Truong - Hà Nội

Kỹ sư Dự án, Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Co khi Moi truong Cong Nghe - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Tong Cong Ty 319 - Chi Nhanh Mien Nam - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trường

Cong ty TNHH Nam Phong Bac Ninh - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH XD TTNT Con Kien Vang - Đồng Bằng Sông Hồng

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty co phan kien truc Dong Nhan - Điện Biên Phủ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trường

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung va Phat - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty co phan Ha Thanh - BQP - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình hệ thống điện nhẹ

Cong ty TNHH Ung Dung Phat Trien Cong Nghe va - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình

Xi nghiep 296 - Cong ty xay dung 319 - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty TNHH An Quy Hung - Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Tuy Hòa

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Cầu

Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Dau Tu Ha - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty Co phan Nam Viet Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy công trường xây dựng

Cong ty CP Co Dien va Xay Dung Chat Luong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trường

Cong ty CP TM Tam Dai Kim - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình

Cong Ty TNHH MTV Xay Dung Dong Quan - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>