15659  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng Dân Dụng

Cong ty TNHH SX TM Tan Truong - Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình dân dụng 18

Cong Ty TNHH SX TM Tan Truong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tuyển 04 Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Xi Nghiep Xay Dung So 8 - Chi Nhanh Tong - Hà Nội

Kiến trúc/Nội thất - Tuyển 04 Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Xi Nghiep Xay Dung So 8 - Chi Nhanh Tong - Hà Nội

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Kinh Doanh Nha - Phan Thiết

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty TNHH Sreng - Hà Nội

Chỉ huy phó công trường và Kỹ sư công trường 27

Cong ty Co phan AVIA - Hà Nội

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Kinh Doanh Nha - Phan Thiết

Chỉ huy trưởng công trình. 26

CONG TY CO PHAN XAY DUNG TAN VIET A - Đà Nẵng

Chỉ huy trưởng công trình 25

Cong ty Co phan dau tu An Phat - Hà Nội

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng

Cong Ty CP Tap Doan Ha Do - Hà Nội

Phó chỉ huy trưởng công trình giỏi 17

Cong ty CP Confitech Tan Dat - Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình 14

Cong ty Co Phan Dau tu va Xay Dung Viet - Đồng Nai

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty TNHH MTV Ky Thuat Xay Dung Toan Thinh Phat - Đồng Nai

Chỉ huy trưởng công trường

Cong ty Co phan Dau tu Newland - Hải Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Cơ Điện, Xây Dựng

Cong ty CP Phat trien Ky thuat Cong nghe PPT - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Cơ Điện, Xây Dựng

Cong ty CP Phat trien Ky thuat Cong nghe PPT - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Cơ Điện, Xây Dựng

Cong ty CP Phat trien Ky thuat Cong nghe PPT - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trình cầu đường 03

Cong ty cp Dau tu xay dung phuong gia linh - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ huy trưởng công trường 04

Cong ty CP TM Tam Dai Kim - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>