Việc làm chi huy truong cong truong

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 9273 việc làm  

CHỈ HUY TRƯỞNG/CHỈ HUY PHÓ CÁC CÔNG TRÌNH CƠ - ĐIỆN ( Nha Trang )

Cong ty CP Ky Thuat Cong Nghe Sai Gon (Techgel) - Khánh Hòa

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Thi Công Hạng Mục Nền Móng, Ép Cọc)

Cong ty Co phan Ky Thuat Nam Cong - Tp Hồ Chí Minh

CHỈ HUY TRƯỞNG/CHỈ HUY PHÓ CÁC CÔNG TRÌNH CƠ - ĐIỆN (TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng )

Cong ty CP Ky Thuat Cong Nghe Sai Gon (Techgel) - Việt Nam

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trình - Hà Nội (Lương Hấp Dẫn)

CONG TY CO PHAN MBID - Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trình - Hà Nội

CONG TY CO PHAN MBID - Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng / Chỉ Huy Phó Công Trình (Nhôm Kính)

Cong ty CP SADO-Group - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Nhiệt Lạnh-Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY TNHH TV-KT CONG NGHE TAN TIEN - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Cơ Điện Lạnh

CONG TY TNHH TV-KT CONG NGHE TAN TIEN - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Cơ Điện Lạnh

CONG TY TNHH TV-KT CONG NGHE TAN TIEN - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Thủy Lợi

Cong ty CP Xay dung Thuong mai Thoi Binh - Tp Hồ Chí Minh - Cà Mau - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Xay dung Thuong mai Thoi Binh - Tp Hồ Chí Minh - Cà Mau - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH M.I.S Apparel - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Dau tu xay dung Nguyen Duc - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa

Xây dựng - Chi Huy Trưởng Công Trình + Giám Sát Thi Công

CONG TY TNHH SX-XD- TM HOA GIANG - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Ngành Nội Thất

Cong Ty CP Go An Cuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong Ty TNHH MGA VIETNAM - An Giang

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Tại Tp Hồ Chí Minh

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG SONG HAN - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy trưởng/ Phó công trường

Hà Nội

Kỹ Sư Chỉ Huy Trưởng Công Trình Điện Nhẹ

Hà Nội

05 Kỹ Sư Xây Dựng Làm Chỉ Huy Trưởng Công Trình; Triển Khai Dự Án

Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm chi huy truong cong truong tại Việt Nam
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>