12  

việc làm chi cuc kiem lam tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư kỹ thuật thu phát và kiểm tra tín hiệu

Cong ty Truyen hinh so Ve tinh Viet Nam (VSTV) - Vĩnh Phúc

NV Tư Vấn Thuế

Vĩnh Phúc

Giám sát công cộng

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Giám sát bán hàng tại Vĩnh Phúc

Cong ty Co phan Thuc Pham Hong Phu - Vĩnh Phúc

Giám sát buồng phòng

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Kế toán bếp

Cong ty TNHH P.N.K - Vĩnh Phúc - 4.280.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty Powerlogics Viet Nam - Vĩnh Phúc

Giám sát buồng phòng

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (IQC, PQC, OQC)

Vĩnh Phúc

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Chuyên Viên Kế Toán

Japfa Comfeed Vietnam Ltd - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (IQC, PQC, OQC)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân viên tư vấn thuế 03

Cong ty TNHH Fatax - Vĩnh Phúc