14  

việc làm chi cuc kiem lam tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trợ lý Giám đốc

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Trợ lý Giám đốc

Hà Nội - Vĩnh Phúc

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẬP THẠCH - VĨNH PHÚC

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẬP THẠCH - VĨNH PHÚC

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẬP THẠCH - VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc

gấp] Nhân Viên Nhân Sự ( Lương Cạnh Tranh )

Vĩnh Phúc

tuyển nhân viên tín dụng

Vĩnh Yên - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp (Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc

Kế toán bán hàng tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Tat ca Muc luong - Vĩnh Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp (Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc

Nhân viên thu hồi nợ tại nhà - Vĩnh Phúc

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Bếp chính bếp ăn xã hội hóa

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc