14  

việc làm chi cuc kiem lam tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư kỹ thuật thu phát và kiểm tra tín hiệu

Cong ty Truyen hinh so Ve tinh Viet Nam (VSTV) - Vĩnh Phúc

Giám sát Giặt là 17

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu

Vĩnh Phúc

Quản Đốc/ Phó Quản Đốc

Vĩnh Phúc

Kế Toán Trưởng Showroom

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (IQC, PQC, OQC)

Vĩnh Phúc

Giáo Viên Kỹ Năng Sống

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (IQC, PQC, OQC)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Giám sát công cộng

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Kế toán bếp

Cong ty TNHH P.N.K - Vĩnh Phúc - 4.280.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tại Vĩnh Phúc

Cong ty Co phan Thuc Pham Hong Phu - Vĩnh Phúc

Giám sát buồng phòng

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty Powerlogics Viet Nam - Vĩnh Phúc

Giám sát buồng phòng

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc