11  

việc làm chi cuc kiem lam tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên viên kiểm koán kiểm soát hệ thống

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kỹ Thuật Thu Phát Và Kiểm Tra Tín Hiệu

Vĩnh Phúc

Phiên dịch tiếng Hàn Quốc (Korean interpreter)

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Quản Lý Kỹ Thuật

Vĩnh Phúc

Bếp chính bếp ăn xã hội hóa

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc

Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh lương cứng 4 - 6 triệu +% Doanh thu

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc

Cố Vấn Dịch Vụ - Xưởng DVpt

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Xe Thương Mại Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng/phó Phòng Kinh Doanh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Xe Du Lịch

Vĩnh Phúc