198  

việc làm che bien lam san tại Nghệ An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì máy chế biến gỗ 02

Cong ty TNHH Dai Phuc Vinh - Vinh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Chế Biến

Nghệ An

Tổ Trưởng Chế Biến

Nghệ An

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Thủy Sản

Cong Ty TNHH Bien Luong - Vinh - Bình Thuận - 10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Cong Ty TNHH Bien Luong - Vinh - Bình Thuận - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Dịch

Nghệ An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên tập viên

Vinh

02 Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Vinh

Biên/Phiên dịch

Cong ty Em-tech Viet Nam Chi nhanh Nghe An - Nghệ An

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Bien Luong - Vinh - Bình Thuận - 5.000.000₫ một tháng

Lái Xe Nâng / Forklift Driver (Làm Việc Tại Nghệ An)

Nghệ An

Nhân Viên Thủ Kho (Làm Việc Tại KCN Vĩnh Lộc)

Vinh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Điều Hành Nông Nghiệp

Cong Ty CP Thuc Pham Nghe An - Vinh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua (Quế Phong - Nghệ An)

Cong Ty CP Thuc Pham Nghe An - Nghệ An

Tuyển gấp nhân viên phục vụ làm lâu dài

Hà Tĩnh - Vinh

Tuyển công nhân làm việc tại BSE - Không mất 1 khoản phí nào

Vinh

Tuyển công nhân làm việc tại BSE

Vinh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Marketing

CONG TY CP DAU TU VA THUONG MAI DOANH NHAN - Vinh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY CP DAU TU VA THUONG MAI DOANH NHAN - Vinh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Quế Phong - Nghệ An)

Cong Ty CP Thuc Pham Nghe An - Nghệ An

trang:     1 | 2 | 3    >>