7313  

việc làm chay ban

  

Nhân viên chạy bàn

Quan Ban Toi - Hà Nội

Nhân viên chạy bàn

Quan Ban Toi - Hà Nội

Nhân viên chạy bàn 07

Quan Ban Toi - Hà Nội

Nhân viên chạy bàn, biết giao tiếp tiếng nhật căn bản

Nha hang Nhat Ban Bijin - Hà Nội - Nhật Bản

Nhân viên chạy bàn

Sieu thi Minh Chau - Hà Nội

Nhân viên chạy bàn

Sieu thi Minh Chau - Hà Nội

Nữ chạy bàn nhà hàng thế giới nghiêng

Cong ty TNHH PTTM va SX Thanh Long - Hà Nội

Nhân viên chạy bàn

Sieu thi Minh Chau - Hà Nội

Nhân viên chạy bàn 23

Sieu thi Minh Chau - Hà Nội

Tuyển nhân viên lễ tân, bưng bê chạy bàn tạp vụ nhà hàng

Gia dinh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lễ tân, bưng bê chạy bàn tạp vụ nhà hàng

Gia dinh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên chạy bàn

Sieu thi Minh Chau - Hà Nội

Nhân viên chạy bàn

Sieu thi Minh Chau - Hà Nội

Nữ chạy bàn nhà hàng thế giới nghiêng

Cong ty TNHH PTTM va SX Thanh Long - Hà Nội

Nhân viên chạy bàn

Sieu thi Minh Chau - Hà Nội

Nhân viên chạy bàn

Sieu thi Minh Chau - Hà Nội

Nhân viên chạy bàn

Sieu thi Minh Chau - Hà Nội

Tuyển nữ chạy bàn quán ăn

Hà Tĩnh - Vinh

Nhân viên chạy bàn

Sieu thi Minh Chau - Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Pha Chế, Chạy Bàn

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>