239  

việc làm cat may tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt Dây Điện Và Máy ép

Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt Dây Điện Và Máy ép

Cong ty TNHH Selim Electronics - Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt Dây Điện Và Máy ép

Cong ty TNHH Selim Electronics - Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt Dây Điện Và Máy ép

Cong ty TNHH Selim Electronics - Bình Dương

Quản Lý Tổ Cắt

Bình Dương

Dệt may - Phó Chủ Quản Bộ Phận Nhuộm

Cong ty TNHH Det Day Va Lap Rap May In - Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May

CONG TY MAY PHUONG NAM - Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh_ngành Dệt May.bình Dương

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May

Bình Dương

Chuyên Viên Vận Hành Máy

Bình Dương

Chuyên Viên Vận Hành Máy

Bình Dương

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường_ngành Dệt May.bình Dương

Bình Dương

Dệt may - Tổ Trưởng, Kỹ Thuật Chuyền May

CONG TY TNHH NEW WIDE ( VIET NAM) - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên May Mẫu

CONG TY TNHH NEW WIDE ( VIET NAM) - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên vận hành máy

Bình Dương

Chuyên viên vận hành máy

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Máy Công Cụ

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Setup Máy Phay, Tiện Cnc

CTY TNHH CK XD DL BACH TUNG - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>