285  

việc làm cat may tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý tổ cắt may 26

Cong ty TNHH Det May Thai Duong VN - Bình Dương

Công nhân phụ máy uốn- phụ máy cắt 03

Cong ty Ong Thep Hoa Phat - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt Laser

Bình Dương

Công nhân phụ máy uốn- phụ máy cắt

Cong ty Ong Thep Hoa Phat - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí biết phay, tiện, cắt 20

Cong ty co phan Bao bi cong nghe cao Vinh - Vinh - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản đốc phân xưởng may 26

Cong ty TNHH Det May Thai Duong VN - Bình Dương

Nhân viên kinh doanh điện máy 20

Cong Ty TNHH Tu Van Phat Trien Cat Minh (MOBIVI) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh điện máy

Cong Ty TNHH Tu Van Phat Trien Cat Minh (MOBIVI) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý phòng đan máy vi tính 03

Cong Ty TNHH YAMAKEN APPAREL VIETNAM - Bình Dương

Kỹ sư vận hành trong nhà máy nhuộm, dệt 03

Binh Duong FSC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất (Máy In Gravure) (N)

100% von Nhat Ban - Bình Dương

Tổ trưởng kỹ thuật may 30

Cong ty TNHH Sheico Viet Nam - Bình Dương

Chuyền trưởng / Tổ trưởng chuyền may 28

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa Net - Bình Dương

Nhân Viên QA (Làm Việc Tại Nhà Máy Bình Dương)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Hoa Thien Phu - Bình Dương

Nhân Viên QA (Làm Việc Tại Nhà Máy Bình Dương)

Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật may quần áo

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân May

Bình Dương

Tổ trưởng, kỹ thuật chuyền may 15

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa Net - Bình Dương

Quản lý chuyền may 15

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa Net - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa net - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>