6221  

việc làm cat chi

  

Công Nhân Cắt Chỉ Là Ủi

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Bán Thời Gian, Sinh Viên Làm Thêm Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nữ Lđpt Thời Vụ Cắt Chỉ Kiểm Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Tổ Cắt Chi nhánh Xuân Lộc

Đồng Nai

Giám Sát Tổ Cắt (Chi Nhánh Xuân Lộc)

Đồng Nai

Công nhân cắt chỉ là ủi

Cong ty TNHH May Huong Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cắt chỉ là ủi

Cong ty TNHH May Huong Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Bán Thời Gian, Sinh Viên Làm Thêm Cắt Chỉ, Đóng Gói

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân May, Cắt Chỉ, KCS

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân May, Khâu Cắt Chỉ

Hà Nội

Giám Sát Tổ Cắt (Chi Nhánh Xuân Lộc)

CONG TY TNHH EPIC DESIGNERS (VN) LTD - Đồng Nai

Cutting Staff (nhân Viên Bộ Phận Cắt) - Chi Nhánh Huyện Tân Phú

Đồng Nai

Nhân Viên Ủi, Đóng Gói, Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Ủi, Đóng Gói, Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Ủi, Đóng Gói, Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh

Cutting Staff (nhân Viên Bộ Phận Cắt) - Chi Nhánh Huyện Tân Phú

Đồng Nai

Cutting Staff (nhân Viên Bộ Phận Cắt) - Chi Nhánh Huyện Tân Phú

Đồng Nai

Tuyển Gấp Nhân Viên Văn Phòng Cho Chi Nhánh Mới

Cong ty TNHH An Cat Tuong - Bình Dương - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Tổng Đài K+ Tp.Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Tổng Đài K+ Tp.hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>