5642  

việc làm cat chi

  

Tuyển Gấp Nữ Lđpt Thời Vụ Cắt Chỉ Kiểm Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Lao Động Bán Thời Gian, Sinh Viên Làm Thêm Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân May, Khâu Cắt Chỉ

Hà Nội

Công Nhân May, Cắt Chỉ, KCS

Tp Hồ Chí Minh

Lao Động Bán Thời Gian, Sinh Viên Làm Thêm Cắt Chỉ, Đóng Gói

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Thợ Phụ Cắt Chỉ, Cắt Rập

Cong ty TNHH May Su Tủ Vàng - Việt Nam - Thun, Bern

Lao động phổ thông phụ cắt chỉ, phụ đóng gói, phụ kiểm hàng ngành may

Cong ty TNHH SX-TM Nhan Hoa - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may, cắt chỉ, KCS

Cong ty CP May Sai Gon 3 - Tp Hồ Chí Minh

Thợ may, Thợ phụ trải vải, Thợ cắt chỉ

Cong ty TNHH SX TM DV Nu Hoang Thoi Trang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cutting Staff (nhân Viên Bộ Phận Cắt) - Chi Nhánh Huyện Tân Phú

Đồng Nai

Công Nhân Ủi, Đóng Gói, Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Ủi, Đóng Gói, Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Ủi, Đóng Gói, Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh

Thợ Phụ Cắt Chỉ, Cắt Rập

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Ủi, Đóng Gói, Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh

Cutting Staff (nhân Viên Bộ Phận Cắt) - Chi Nhánh Huyện Tân Phú

Đồng Nai

Cutting Staff (nhân Viên Bộ Phận Cắt) - Chi Nhánh Huyện Tân Phú

Đồng Nai

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng

CTY TNHH DAU TU - XAY DUNG NGUYEN CAT - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng

CTY TNHH DAU TU - XAY DUNG NGUYEN CAT - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn K+ (Hồ Chí Minh)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>