6121  

việc làm cat chi

  

Lao Động Bán Thời Gian, Sinh Viên Làm Thêm Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân May, Cắt Chỉ, KCS

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân May, Khâu Cắt Chỉ

Hà Nội

Tuyển Gấp Nữ Lđpt Thời Vụ Cắt Chỉ Kiểm Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Lao Động Bán Thời Gian, Sinh Viên Làm Thêm Cắt Chỉ, Đóng Gói

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Ủi, Đóng Gói, Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh

Cutting Staff (nhân Viên Bộ Phận Cắt) - Chi Nhánh Huyện Tân Phú

Đồng Nai

Công Nhân Ủi, Đóng Gói, Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Ủi, Đóng Gói, Cắt Chỉ

Tp Hồ Chí Minh

Thợ Phụ Cắt Chỉ, Cắt Rập

Tp Hồ Chí Minh

Cutting Staff (nhân Viên Bộ Phận Cắt) - Chi Nhánh Huyện Tân Phú

Đồng Nai

Cutting Staff (nhân Viên Bộ Phận Cắt) - Chi Nhánh Huyện Tân Phú

Đồng Nai

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng

CTY TNHH DAU TU - XAY DUNG NGUYEN CAT - Tp Hồ Chí Minh

Data Entry Specialist – Ha Noi & Ho Chi Minh

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kĩ Thuật Viên Phòng Lab (Hardline) – Hồ Chí Minh & Hà Nội

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Integrity Admin Officer – Ho Chi Minh

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Test Assignment Officer (Japanese) – Ho Chi Minh

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Y Tế, Sức Khỏe (Tp.Hồ Chí Minh)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ CHI NHÁNH

Tp Hồ Chí Minh

QUẢN LÝ CHI NHÁNH

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>