19  

việc làm cang ky ha tại Hà Tĩnh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân Hàn, Điện,sơn, Cơ Khí, Kỹ Thuật Ô Tô

Hà Tĩnh - 4.200.000-4.500.000₫ một tháng

tuyển lao động kỹ thuật điện, cơ khí, sửa chữa, lao động phổ thông

Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tín dụng

Hà Tĩnh - 4.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH dau tu va xay dung Thinh Hoa - Hà Tĩnh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Hà Tĩnh

Quản Lý Cửa Hàng

Hà Tĩnh

Quản Lý Cửa Hàng

Hà Tĩnh

Nhân Viên Thị Trường

Hà Tĩnh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân điện 02

Cong Ty TNHH Mic- Tech Viet Nam - Hà Tĩnh

Công nhân điện, xây dựng 02

Cong Ty TNHH Mic- Tech Viet Nam - Hà Tĩnh

Cần tuyển trình dược viên khu vực hà tĩnh

Hà Tĩnh

Nhân viên bảo vệ

Cong ty TNHH Gang thep Hung nghiep formosa ha tinh - Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cty Camera Thiên Phú - Tuyển nhân viên kinh doanh khu vực Nghệ An , Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - Nghệ An

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Hà Tĩnh

Tuyển Thợ Cắt Tóc

Hà Tĩnh

Nhân viên chuyên ngành hóa học hoặc hóa lọc dầu

Cong ty TNHH gang thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chuyên ngành hóa học/ hóa lọc dầu

Cong ty TNHH gang thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển ktv máy tính

Hà Tĩnh

Nhân viên văn thư

Cong ty TNHH xu ly nen dat yeu Shanghai Harbour - Hà Tĩnh