98  

việc làm cang dinh vu tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Làm Thủ Tục Hải Quan tại Cảng

Hải Phòng

Nhân Viên Giám định container

Cong Ty TNHH Tiep Van SITC-Dinh Vu - Hải Phòng

Nhân Viên Quản Lý Đội Xe

Cong Ty TNHH Tiep Van SITC-Dinh Vu - Hải Phòng

Nhân Viên Báo Giá Sửa Chữa

Cong ty TNHH Tiep Van SITC-Dinh Vu - Hải Phòng

Nhân Viên Sửa Chữa Container

Cong ty TNHH Tiep Van SITC-Dinh Vu - Hải Phòng

Tuyển Giám đốc Marketing / 招聘市场部经理

Cong ty TNHH tiep van SITC - Dinh Vu - Hải Phòng

Nhân viên tư vấn bán hàng Pg / Pb

Hà Nội - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật Điện Lạnh

Đà Nẵng - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Cong ty Co phan Dao tao Va Phat trien Tre - Hải Phòng - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kĩ Thuật Điện Lạnh

Cong ty Co phan Cong nghe Dieu Hoa Sao Viet - Đà Nẵng - Hải Phòng - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kĩ Thuật

Cong ty Co phan Cong nghe Dieu Hoa Sao Viet - Đà Nẵng - Hải Phòng - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành

Hải Phòng - 1.000-2.000 $ một tháng

Nhân Viên Nhà Hàng, Bartender

Hải Phòng

Nhân Viên Phát Triển Đại Lý

Hải Phòng - 300-400 $ một tháng

Giám Đốc Tài Chính ( Nữ - Lương Cao)

Hải Phòng - 1.000-2.000 $ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh

Hải Phòng

Nhân Viên Bảo Vệ

Hải Phòng - 3.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng, Thủy Lợi

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>