125  

việc làm cang dinh vu tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dầu khí/Địa chất - Chỉ Huy Trưởng CT - Cảng Biển (số Lượng 02 Người)

Cong ty Co Phan Dau Tu¬ Xay Dung Thuong Mai - Hải Phòng - 15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng CT - Cảng Biển (số Lượng 02 Người)

Cong ty Co Phan Dau Tu¬ Xay Dung Thuong Mai - Hải Phòng - 15.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Giám Định Và Sửa Chữa Container

Cong Ty TNHH Tiep Van SITC - Dinh Vu - Hải Phòng

Trưởng Bộ Phận Giám Định Và Sửa Chữa Container

Hải Phòng

Trưởng Bộ Phận Giám Định Và Sửa Chữa Container

Hải Phòng

Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Chi Nhánh Sài Gòn, Chi Nhánh Hải Phòng

Tp Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Trưởng Bộ Phận Giám Định Và Sửa Chữa Container

Hải Phòng

công nhân, bảo vệ, tạp vụ

khu cong nghiep dinh vu - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nghiệp vụ bảo vệ

Hải Phòng

Trưởng Phòng Nghiệp vụ bảo vệ

Hải Phòng

Chuyên Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông 18

FPT Telecom - Hải Phòng

Chuyên Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông

FPT Telecom - Hải Phòng

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Hải Phòng

Tuyển bảo vệ,tạp vụ và công nhân điện nước đi làm ngay

Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển bảo vệ,tạp vụ và công nhân điện nước

Hải Phòng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

tuyển bảo vệ, tạp vụ, công nhân điện nước

Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

tuyển bảo vệ,tạp vụ, công nhân lắp đặt diện nước

Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Chủ Quản Kho CFS

Cong Ty TNHH Tiep Van SITC-Dinh Vu - Hải Phòng

Chủ Quản Kho CFS

Cong ty TNHH Tiep Van SITC-Dinh Vu - Hải Phòng

Nhân Viên Sales Của Bộ Phận Logisitcs

Cong ty TNHH Tiep Van SITC-Dinh Vu - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>