Việc làm cang dinh vu tại Hải Phòng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 52 việc làm  

NV Kinh Doanh Dịch Vụ Internet và Truyền hình FPT (Hải Phòng)

FPT Telecom - Hải Phòng

NV Kinh Doanh Dịch Vụ Internet và Truyền hình FPT (Hải Phòng)

FPT Telecom - Hải Phòng

Ctcp Container Việt Nam Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh Thương Vụ

Hải Phòng

Trưởng phòng Xuất nhập khẩu

Hải Phòng

Giám Đốc Phát Triển Thị Trường

Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ tại nhà khách hàng (Hải Phòng)

FPT Telecom - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ tại nhà khách hàng (Hải Phòng)

FPT Telecom - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ tại nhà khách hàng (Hải Phòng)

FPT Telecom - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG

Cong ty CP Dau tu & Du lich LV - Hải Phòng

NHÂN VIÊN VỆ SINH NAM

Cong ty CP Dau tu & Du lich LV - Hải Phòng

NHÂN VIÊN LỄ TÂN NAM

Cong ty CP Dau tu & Du lich LV - Hải Phòng

Nhân viên giao nhận

Chi nhanh Buu chinh Viettel Hai Phong - Hải Phòng

Giao Dịch Viên (Vĩnh Phúc, Hải Phòng)

Tieng Viet - Vĩnh Phúc - Hải Phòng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Cong ty CP Dau tu & Du lich LV - Hải Phòng

Phiên dịch phòng máy móc và thiết bị

Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên dịch N3

Hải Phòng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng mua

Hải Phòng - 400-700 $ một tháng

Nhân viên khai báo hải quan

Hải Phòng - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên phòng mua N2-N1

Hải Phòng - 400-700 $ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>