97  

việc làm cam giang tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên giao hàng bằng xe máy 03

Co phan dau tu san xuat XNK Truong Giang - Hải Dương - 5.000.000₫ một tháng

Kế toán sản xuất

Cong ty CP A Chau - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán sản xuất

Cong ty CP A' Chau - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH Hung Dung - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

3 Nhân Viên Kỹ Thuật - Biết Tiếng Nhật Hoặc Tiếng Anh (cần Gấp)

Hải Dương

4 Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương - 600-800 $ một tháng

Japanese Interpreter/phiên Dịch Tiếng Nhật (cần Gấp)

Hải Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật 30

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên đứng máy EDM (máy xung điện) 30

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Trợ lý giám đốc bộ phận 30

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên kỹ thuật máy mài 30

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên thao tác máy CNC 30

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH HODA Viet Nam - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân tiện 28

Cong ty TNHH HODA Viet Nam - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân tiện

Cong ty TNHH HODA Viet Nam - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Hải Dương

Nhân Viên Phòng Nghiệp Vụ

Hải Dương

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Hải Dương

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH MTV KR Viet Nam - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>