20949  

việc làm cac cong ty trung quoc

  

Giám sát bán hàng các tỉnh trên toàn quốc

Cong Ty TNHH LaLa Quoc Te - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Các Showroom Trên Toàn Quốc

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng Tại Các Showroom Trên Toàn Quốc - Ký Hđlđ

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Các Showroom Trên Toàn Quốc - Ký Hđlđ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng ở Các Tỉnh Trên Toàn Quốc

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Hoa Nam Pharma - Bình Dương

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÁC TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Giao Dịch Các Tỉnh Khu Vực Phía Bắc, Trung, Nam

Đà Nẵng

Trưởng Phòng Giao Dịch Các Tỉnh Khu Vực miền Trung

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Giao Dịch Các Tỉnh Khu Vực miền Trung

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tây Nguyên

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tây Nguyên

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tây Nguyên

Trưởng Khu Vực Các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên

Tây Nguyên

Trưởng Khu Vực Các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên

Tây Nguyên

Trưởng Khu Vực Các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên

Tây Nguyên

Nhân Viên Hậu Cần Tàu ( Biết Tiếng Trung Quốc )

Khánh Hòa

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Và Tiếng Trung Quốc

Phú Thọ

Chuyên Viên Chuyển Tiền Quốc Tế - Trung Tâm Thanh Toán

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Nhập Khẩu - Trung Tâm Thanh Toán Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>