22301  

việc làm cac cong ty trung quoc

  

Giám Sát Bán Hàng ở Các Tỉnh Trên Toàn Quốc

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Hoa Nam Pharma - Đà Nẵng - Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Hoa Nam Pharma - Bình Dương

Bảo Vệ Tại Các Trung Tâm.Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Giao Dịch Các Tỉnh Khu Vực miền Trung

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tây Nguyên

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tây Nguyên

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tây Nguyên

Trưởng Phòng Giao Dịch Các Tỉnh Khu Vực Phía Bắc, Trung, Nam

Đà Nẵng

Trưởng Phòng Giao Dịch Các Tỉnh Khu Vực miền Trung

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Giao Dịch Các Tỉnh Khu Vực miền Trung

Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Trung Học Các Bộ Môn

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Khu Vực Các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên

Tây Nguyên

Trưởng Khu Vực Các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên

Tây Nguyên

Trưởng Khu Vực Các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên

Tây Nguyên

Chuyên Viên Nhập Khẩu - Trung Tâm Thanh Toán Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng - Trung Tâm Thanh Toán Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thương Mại Quốc Tế (Biết Tiếng Trung)

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Khẩu - Trung Tâm Thanh Toán Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Người Trung Quốc Dạy Tiếng Trung

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>