22506  

việc làm cac cong ty trung quoc

  

Giám sát bán hàng các tỉnh trên toàn quốc

Cong Ty TNHH LaLa Quoc Te - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại (giám Sát) Các Khu Vực Trên Toàn Quốc

Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng Các Khu Vực Trên Toàn Quốc ( Kênh Gt- MT)

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Hoa Nam Pharma - Đà Nẵng - Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tây Nguyên

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tây Nguyên

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tây Nguyên

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tây Nguyên

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tây Nguyên

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tây Nguyên

Quản Lý Kinh Doanh Các Tỉnh Miền Trung

Đà Nẵng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SHOOZ ( Tại Các Trung Tâm Thương Mại Tại HN)

Hà Nội

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG GIÀY GEOX ( Tại Các Trung Tâm Thương Mại Tại HCM)

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG GIÀY GEOX ( Tại Các Trung Tâm Thương Mại Tại Hà Nội )

Hà Nội

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SHOOZ ( Tại Các Trung Tâm Thương Mại Tại HCM)

Tp Hồ Chí Minh

Bảo Vệ Tại Các Trung Tâm.Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Giao Dịch Các Tỉnh Khu Vực miền Trung

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Khu Vực Các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên

Tây Nguyên

Trưởng Khu Vực Các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên

Tây Nguyên

Trưởng Khu Vực Các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên

Tây Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>