26245  

việc làm cac cong ty trung quoc

  

Nhân Viên Bán Hàng Tại Các Showroom Trên Toàn Quốc

Cong Ty TNHH The Gioi Kim Cuong - Tp Hồ Chí Minh

Đại diện thương mại (Giám sát) các khu vực trên toàn quốc

Cong Ty Cỏ Phàn NPOIL - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên thời vụ tại các siêu thị BigC trên toàn quốc

Cong ty co phan dich vu Giao Hang Nhanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (các Tỉnh và TP Trên Toàn Quốc) - Đãi Ngộ Hấp Dẫn

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh cước vận tải Quốc tế va các dịch vụ Logistics

Hà Nội

Nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị toàn quốc

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị toàn quốc

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị toàn quốc

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị toàn quốc

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị toàn quốc

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân viên bán hàng tại các showroom trên toàn quốc

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân viên bán hàng tại các showroom trên toàn quốc

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân viên bán hàng tại các showroom trên toàn quốc

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Toàn Quốc (Hồ Chí Minh, Hà Nội Và Các Tỉnh)

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Toàn Quốc (Hồ Chí Minh, Hà Nội Và Các Tỉnh)

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Các Showroom Trên Toàn Quốc

Tp Hồ Chí Minh

Đại Diện Thương Mại (giám Sát) Các Khu Vực Trên Toàn Quốc

Tây Bắc Bộ

Tuyển Nhân Viên Thời Vụ Tại Các Siêu Thị Bigc Trên Toàn Quốc

Hà Nội

Quan hệ đối ngoại - Quản Lý Cửa Hàng Tại Các Tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Tây Nguyên

Quan hệ đối ngoại - Quản Lý Cửa Hàng Tại Các Tỉnh Miền Trung

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Hà Đông - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>