402  

việc làm cac cong ty may tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cần Tuyển Gấp 30 Công Nhân Làm Việc Tại Nhà Máy Long An

Cong ty Co Phan Thuc Pham Gia Dinh Anco - Long An

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc

Cong ty co phan Viet Chuan - Long An

Công nghệ thông tin - Tuyển Gấp Nhân Viên Vận Hành Máy Phay

Cong ty co phan Viet Chuan - Long An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Dệt may - Tuyển Gấp Thợ May Công Nghiệp Thu Nhập Cao

Cong ty TNHH Thuong mai Tan Hoang Gia - Long An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Làm Việc Tại Nhà Máy Long An

Cong ty Co Phan Thuc Pham Gia Dinh Anco - Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Vi tính

CTY TNHH May Tinh Thuan Nhan - Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Vi tính

CTY TNHH May Tinh Thuan Nhan - Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Vi tính

CTY TNHH May Tinh Thuan Nhan - Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Vi tính

CTY TNHH May Tinh Thuan Nhan - Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Vi tính

CTY TNHH May Tinh Thuan Nhan - Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Vi tính 15

CTY TNHH May Tinh Thuan Nhan - Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Vi tính

CTY TNHH May Tinh Thuan Nhan - Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Vi tính

CTY TNHH May Tinh Thuan Nhan - Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Vi tính

CTY TNHH May Tinh Thuan Nhan - Long An

Kỹ Sư Máy Móc

Cong Ty TNHH CONG NGHIEP FU-I - Long An

Dệt may - Tuyển Gấp 20 Nhân Viên Qc

Cong ty Co phan Dau tu THANH CHAU - Long An

Quản trị nhân sự nhà máy 06

Cong ty Co Phan Thuc Pham Gia Dinh Anco - Tân An

Sản xuất/Vận hành sản xuất - [Gấp] Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc

Cong ty co phan Viet Chuan - Long An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển Gấp Nhân Viên Vận Hành Máy Phay

Cong ty co phan Viet Chuan - Long An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc

Cong ty co phan Viet Chuan - Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>