599  

việc làm cac cong ty may tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân Cơ Điện - Nhà Máy Ô Tô Cửu Long

Cong ty co phan o to TMT - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hàng máy, KCS, công nhân

Cong ty co phan san xuat va thuong mai An - Hưng Yên

Nhân viên vận hàng máy, KCS, công nhân

Cong ty co phan san xuat va thuong mai An - Hưng Yên

Nhân viên vận hàng máy, KCS, công nhân

Cong ty co phan san xuat va thuong mai An - Hưng Yên

Công Nhân May Công Nghiệp

Cong ty TNHH Linea Aqua Viet Nam - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Công nhân đứng máy cắt CNC (cắt oxy gaz)

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Điện - Nhà Máy Ô Tô Cửu Long

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Máy Cưa

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đứng Máy Cắt CNc (Cắt Oxy Gaz)

Hưng Yên - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đứng Máy

Hưng Yên

Lái Máy Xúc, Lu Lốp, Công Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Máy, Công Nhân

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đứng Máy

Hưng Yên - 5.000.000₫ một tháng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng Tuyển Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Nam Công Nhân Vận Hành Máy

Hưng Yên - 3.600.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân May Công Nghiệp

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Máy

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Máy Móc, Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên

Công Nhân Đứng Máy

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>