1233  

việc làm cac cong ty may tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân đứng máy cắt CNC (cắt oxy gaz)

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Công nhân đứng máy

Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat Ha Phuong - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty co phan Thuan Duc - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty co phan Thuan Duc - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty TNHH TM VA DV CSC Hung Yen - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đứng Máy

Hưng Yên

Công Nhân May

Hưng Yên - 3.100.000₫ một tháng

Công Nhân May

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân May

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Leader công trình nhà máy

ICONIC - Hưng Yên

Công Nhân Vận Hành Máy

Hưng Yên

Công Nhân Vận Hành Máy Lốc

Hưng Yên

Công Nhân Vận Hành Máy Cắt Laser, Đột CNc, Chấn Nc

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhà Máy Kangaroo Tuyển Công Nhân

Hưng Yên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Máy

Hưng Yên

Công Nhân Gia Công Kết Cấu Thép , Thợ Cắt Máy CNc, Thợ Nguội

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Tiện Máy CNc

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sửa Máy

Hưng Yên

Công Nhân May Công Nghiệp

Hưng Yên

Công Nhân Vận Hành Máy

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>