174  

việc làm cac cong ty may tại Huế

  

công ty chúng tôi cần tuyển 100 công nhân may công nghiệp

cong ty tnhh quoc thang - Huế - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công nhân may CN

Huế - 2.400.000-7.500.000₫ một tháng

Công nhân nhà máy

Việc làm Huế - Huế - 2.500.000-3.500.000₫ một tháng

Công nhân nhà máy

Huế - 2.500.000-3.500.000₫ một tháng

Công nhân may CN

Việc làm Huế - Huế - 2.400.000-7.500.000₫ một tháng

Công nhân may CN

Việc làm Huế - Huế

Công nhân may CN

Huế

Công nhân May CN

Huế - 2.350.000₫ một tháng

Công nhân May CN

Việc làm Huế - Huế - 2.350.000₫ một tháng

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Việc làm Huế - Huế

Công nhân may

Việc làm Huế - Huế

Công nhân may

Việc làm Huế - Huế

Công nhân may

Việc làm Huế - Huế

Công nhân may

Việc làm Huế - Huế

trang:     1 | 2 | 3    >>