94  

việc làm cac cong ty may tại Huế

  

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Dệt may - Nhân Viên Kinh Doanh / Phát Triển Thị Trường

cong ty TNHH SX TM XNK Gia An - Huế

Dệt may - Nhân Viên Qc Giỏi Tiếng Anh

Cong ty CENTYRY REGAL - Huế

Dệt may - Thủ Kho

Cong ty TNHH DVTM Phuong Anh - Hnoss Fashion - Huế

Ca Trưởng Bộ Phận Thợ Máy

Huế

Dệt may - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

TheBlueTShirt - Huế

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH CONG NGHIẸP HUNG PHA'T - Huế

Công nghệ thông tin - Nhân Viên It

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trình M&e

Cong ty TNHH An Phu Vinh - Huế

Công Ty CP Bánh Ngọt Thu Hương Tuyển Nhân Viên Quản Trị Mạng

Huế

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Chỉ Huy Trưởng Công Trình M&e

Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ Thi Công Phòng Cháy Chữa Cháy

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Điện Nước

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>