64  

việc làm cac cong ty may tại Huế

  

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Dệt may - Nhân Viên Qc Biết Tiếng Hoa

Cong ty CENTYRY REGAL - Huế

Dệt may - Nhân Viên Kinh Doanh / Phát Triển Thị Trường

cong ty TNHH SX TM XNK Gia An - Huế

Dệt may - Nhân Viên Qc Giỏi Tiếng Anh

Cong ty CENTYRY REGAL - Huế

Dệt may - Sales Manager

Cong Ty Co Phan NPV - Huế - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

TheBlueTShirt - Huế

Công nghệ thông tin - Thực Tập Viên It Tại Mỹ

Cong Ty TNHH MTV TM NTT - Huế - 650-2.500 $ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH CONG NGHIẸP HUNG PHA'T - Huế

Nhân sự - Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Nhật)

CN XKLD TAI TP.HCM CONG TY CO PHAN DET MAY - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thị trường Huế

CONG TY TNHH MAY TINH PHONG VU - Huế

Nhân viên QC biết tiếng Hoa

Cong ty may mac van phong dai dien Century Regal - Huế - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Cơ Điện

CONG TY TNHH HOAN VU V.N - Huế - Tân An

Nhân sự - Nhân Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Bảo Vệ

CONG TY TNHH DV BAO VE DONG DO - Huế

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Cơ Điện

CONG TY TNHH HOAN VU V.N - Huế - Tân An

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tài Xế

CONG TY TNHH HOAN VU V.N - Huế - Tân An

trang:     1 | 2 | 3    >>