92  

việc làm cac cong ty may tại Huế

  

Tuyển công nhân may Huệ Tân Đài Bắc bay tháng 6 năm 2015

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Công nhân may

Huế

Dệt may - Nhân Viên Qc Giỏi Tiếng Anh

Cong ty CENTYRY REGAL - Huế

Dệt may - Thủ Kho

Cong ty TNHH DVTM Phuong Anh - Hnoss Fashion - Huế

Dệt may - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

TheBlueTShirt - Huế

Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất Và Kỹ Thuật Tại Nhà Máy Xí Nghiệp

Huế

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH CONG NGHIẸP HUNG PHA'T - Huế

Công nghệ thông tin - Nhân Viên It

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trình M&e

Cong ty TNHH An Phu Vinh - Huế

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Thiết Bị Công Nghệ Cao

Huế - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình M&e

Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công điện

Huế - 7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>