682  

việc làm cac cong ty may tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổ Trưởng, Kỹ Thuật, QC, Công Nhân May Mẫu Cho Các Chuyền May

Hải Dương

Các Vị Trí Quản Lý Kinh Doanh Siêu Thị Điện Máy Hc Hải Dương

Hải Dương

Công nhân đứng máy thêu vi tính. 26

Cong ty TNHH Lam Duy - Hải Dương

Công nhân đứng máy thêu vi tính 26

Cong ty TNHH Lam Duy - Hải Dương

Công nhân đứng máy thêu vi tính

Cong ty TNHH Lam Duy - Hải Dương

Công nhân may mẫu (Hải Dương)

Babeeni Viet Nam - Hải Dương

Công nhân may da, bọc nệm 27

Ricco Group - Hải Dương

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY XE MÁY

Hải Dương

Công Nhân May Mẫu

Hải Dương - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công Nhân Dệt May

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đứng Máy Tiện

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đứng Máy Phay

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đứng Máy Thêu Vi Tính Tại Hải Dương

Hải Dương

Công Nhân Đứng Máy Thêu Vi Tính

Hải Dương

Công Nhân Đứng Máy In Offset

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Điện Công Nghiệp - Vận Hành Máy

Hải Dương - 4.000.000-9.000.000₫ một tháng

Công Nhân May Mẫu

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Bảo Trì, Sửa Máy May Công Nghiệp

Hải Dương

Công Nhân Đứng Thao Tác Tại Máy

Hải Dương

Công Nhân Đứng Máy Tiện

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>