579  

việc làm cac cong ty may tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Trình Dược Viên Và Cộng Tác Viên Tại Các Tỉnh Miền Bắc

Hải Dương

Quản đốc bảo trì, sửa máy may công nghiệp

Cong ty TNHH NAMYANG DELTA - Hải Dương

Công nhân may

Cong ty TNHH MTV TAE IL VINA - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Quản Đốc Xưởng May (200-300 Công Nhân)

Cong Ty TNHH Soi Vi Son - Hải Dương - 600-1.200 $ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng May (200-300 Công Nhân)

Cong Ty TNHH Soi Vi Son - Hải Dương - 600-1.200 $ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì, Sửa Máy May Công Nghiệp

CONG TY TNHH NAMYANG DELTA - Hải Dương

Công Nhân May

Hải Dương

Quản Đốc Xưởng May (200-300 Công Nhân)

Hải Dương - 600-1.200 $ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì, Sửa Máy May Công Nghiệp

Hải Dương

Thợ Lái Máy Công Trường

Hải Dương

Công nhân may

Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Các Tỉnh

Hải Dương

Tuyển Trình Dược Viên Các Tỉnh

Hải Dương

Nhân viên phòng nghiên cứu và phát triển may

Cong ty TNHH May Quoc Te Nam Lee - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Quản Lý Bộ Phận Đóng Gói Và Hoàn Thiện

Cong Ty May Xuat Khau SSV - Hải Dương

Tuyển Kỹ Thuật Viên máy Tính

Trung Tan may tinh SHD - Hải Dương

Quản đốc xưởng may

Cong ty TNHH NAMYANG DELTA - Hải Dương

Quản đốc, Tổ trưởng may

Cong ty TNHH NAMYANG DELTA - Hải Dương

Nhân viên may mẫu

Cong ty TNHH GrandOcean - Hải Dương

Nhân viên IT - Sửa chữa máy tính, Máy in

Cong ty TNHH BSE VIETNAM - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>