422  

việc làm cac cong ty may tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cộng Tác Viên Giao Nhận Tại Các Tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương

Hải Dương - Hải Phòng - 3.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty may Rosviet - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy in

Cong ty co phan dau tu Phuc Khang - Hải Dương

Công nhân đứng máy tiện

Cong ty CP Dau Tu San Xuat Va Thuong Mai - Hải Dương

Công Ty TNHH Babeeni Việt Nam Tuyển Dụng Quản Đốc Xưởng May

Hải Dương

Công Nhân May Mẫu

Hải Dương - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Đứng Máy Gia Công

Hải Dương

Tổ trưởng cắt, may 30

Cong ty TNHH MTV may mac Kim Long - Hải Dương

Thợ sửa máy may 30

Cong ty TNHH MTV may mac Kim Long - Hải Dương

Nhân viên vận hành máy xung, cắt dây

Cong ty TNHH MTV Khuon mau Nhat Minh - Hải Dương

Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Nhân Viên Giao Nhận Lắp Đặt Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Nhân Viên Thu Ngân Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Máy, Điện tử, Điện Thoại tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Nhân Viên Kế Toán Kho Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Máy, Điện tử, Điện Thoại tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>