538  

việc làm cac cong ty may tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dệt may - Công Nhân May Công Nghiệp

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế May Công Nghiệp

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng

Dệt may - Công Nhân Lao Động Phổ Thông Và May Công Nghiệp

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng

Nhân Viên Thiết Kế May Công Nghiệp

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Các Tỉnh Miền Trung

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật triển khai ( dệt may )

Tong Cong Ty Co Phan Det May Hoa Tho - Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật triển khai ( lĩnh vực dệt may )

Tong Cong Ty Co Phan Det May Hoa Tho - Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Kế Toán Trưởng Nhà Máy

Cong ty Co phan Secoin Da Nang - Đà Nẵng

NHÂN VIÊN SỬA XE GẮN MÁY

Cong ty TNHH Tien Thu - Đà Nẵng

Giám Sát Kinh Doanh Kênh Điện Máy - Đà Nẵng

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Đà Nẵng

Giám Sát Kinh Doanh Kênh Điện Máy - Đà Nẵng

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Đà Nẵng

Dệt may - Chủ Quản Kỹ Thuật Dệt

CONG TY CO PHAN DET TQT - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế

Dệt may - Nhân Viên Giao Hàng

CONG TY CO PHAN DET TQT - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Kinh Doanh Máy Lạnh

Cong Ty TNHH Thuong Mai Thang Uy - Đà Nẵng

PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Cong ty TNHH Vietpeco - Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT NHÀ MÁY

Cong ty Co phan Secoin Da Nang - Đà Nẵng

Dệt may - Lao Động Phổ Thông

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng

Dệt may - Quản Lý Giám Sát Chất Lượng

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Trong Nhà Máy

Đà Nẵng

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Tính

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>