311  

việc làm cac cong ty han quoc tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển cộng tác viên tại ngoại ngữ quốc tế Ocean

Hải Dương

NV Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Cong Ty TNHH MTV TAE IL VINA - Hải Dương

Nhân Viên Sales Quốc Tế - Tiếng Nhật

Hải Dương

Quản đốc bảo trì, sửa máy may công nghiệp

Cong ty TNHH NAMYANG DELTA - Hải Dương

Dệt may - Quản Đốc Xưởng May (200-300 Công Nhân)

Cong Ty TNHH Soi Vi Son - Hải Dương - 600-1.200 $ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng May (200-300 Công Nhân)

Cong Ty TNHH Soi Vi Son - Hải Dương - 600-1.200 $ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Hàn Công Nghệ Cao (Trình Độ 3G, 4G, 5G, 6G)

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển cộng tác viên

cong ty du lich tmt - Hải Dương

Nhân Viên Bảo Trì, Sửa Máy May Công Nghiệp

CONG TY TNHH NAMYANG DELTA - Hải Dương

Phó Giám Đốc Công Ty

Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Quan Doi - MIC - Hải Dương - Thái Bình

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Hàn, Công Nghệ Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển 500 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kế toán công nợ

Son Ha Group - Hải Dương

Quản Đốc Xưởng May (200-300 Công Nhân)

Hải Dương - 600-1.200 $ một tháng

Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công Ty TNHH Gft Tuyển Nhân Viên Phòng Nghiệp Vụ Pmc

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>