14  

việc làm cac cong ty dien luc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Lai Châu - Mức Lương 7-10 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong Ty CP Lien Doanh Duoc G&P - France - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Lai Châu - Mức Lương 7-10 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kỹ Thuật - Kết Hoạch - Vật Tư

Lai Châu

Kỹ Sư An Toàn

Lai Châu

Kỹ Sư Phương Thức Kiêm Kỹ Thuật Tổng Hợp

Lai Châu

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Lai Châu - 300-400 $ một tháng

Kỹ Sư An Toàn

Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Phú Thọ, Lai Châu

Phú Thọ - Lai Châu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh

Lai Châu - 4.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Lai Châu - Mức Lương 7-10 Triệu

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Lai Châu

Phó Phòng Kỹ Thuật - Kết Hoạch - Vật Tư

Lai Châu