22  

việc làm cac cong ty dien luc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tdv / Nv Kinh Doanh : Yên Bái,lai Châu, Điện Biên

Cong ty TNHH Thuong mai Hoang Thang Long - Điện Biên - Lai Châu

Kỹ sư điện

Cong ty co phan Song Da 5 - Lai Châu - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Cong Ty Co Phan Chuoi Thuc Pham TH - Điện Biên - Lai Châu

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc, Etc Lai Châu, Điện Biên

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Cán Bộ Thị Trường Điện

Lai Châu

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Co Phan ST Toan Cau - Lai Châu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc sư

Cong ty co phan Tu van va Dau tu xay - Lai Châu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư tuyển khoáng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Tp Hồ Chí Minh - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt)

Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt)

Lai Châu

Tuyển Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Lai Châu - Lương Cao

Lai Châu - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Phương Thức Kiêm Kỹ Thuật Tổng Hợp

Lai Châu

Quản Đốc Trưởng Phân Xưởng Sửa Chữa

Lai Châu

Phó Phòng Kỹ Thuật - Kết Hoạch - Vật Tư

Lai Châu

trang:     1 | 2    >>