17  

việc làm cac cong ty dien luc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cán Bộ Chuyên Ngành XD Công Trình Thủy Điện

Lai Châu

Kỹ sư điện

Cong ty co phan Song Da 5 - Lai Châu - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hệ Thống Điện

Lai Châu

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Lai Châu (trình Dược Viên)

Lai Châu

Kỹ sư Cơ khí

Cong ty co phan Song Da 5 - Lai Châu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ vận hành trạm trộn bê tông

Cong ty CP cong nghiep xay dung Toan Phat - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Lái xe tải nhỏ tại tỉnh thành 03

Cong ty TNHH Logitem Viet Nam - Lai Châu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư tuyển khoáng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Tp Hồ Chí Minh - Lai Châu

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Lai Châu

Giám Đốc Chi Nhánh

Lai Châu

Phó Phòng Kỹ Thuật - Kết Hoạch - Vật Tư

Lai Châu

Nhân Viên Kỹ Thuật Nội Nghiệp

Điện Biên - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Nhân Viên Trắc Đạc

Điện Biên - Lai Châu - 350-500 $ một tháng