33  

việc làm cac cong ty dien luc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cán Bộ Chuyên Ngành XD Công Trình Thủy Điện

Lai Châu

02 Giám Sát Bán Hàng tại Điện Biên, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu - 14.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Điện Biên, Sơn La, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh (làm Việc Tại Điện Biên/ Lai Châu)

Điện Biên - Lai Châu

Kỹ Sư Hệ Thống Điện

Lai Châu

Kỹ Sư Hệ Thống Điện Vận Hành Nhà Máy

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hệ Thống Điện

Lai Châu

Cán Bộ Thị Trường Điện

Lai Châu

02 Giám Sát Bán Hàng tại Điện Biên, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Lai Châu (trình Dược Viên)

Lai Châu

Kỹ sư tuyển khoáng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Tp Hồ Chí Minh - Lai Châu

Tuyển dung nhân viên GIÁM SÁT SIÊU THỊ [LAI CHÂU] ngày03/02/2016

Lai Châu

GIÁM SÁT SIÊU THỊ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu

GIÁM SÁT SIÊU THỊ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu

GIÁM SÁT SIÊU THỊ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu

GIÁM SÁT SIÊU THỊ [LAI CHÂU]

Lai Châu

Lái Xe

Lai Châu

Quản Lý TDV Bắc Miền Trung và Tây Bắc

Điện Biên - Lai Châu

Tuyển Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Lai Châu - Lương Cao

Lai Châu - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư An Toàn

Lai Châu

trang:     1 | 2    >>