19  

việc làm cac cong ty dien luc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Điện Biên/ Lai Châu) 29

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Điện Biên - Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Điện Biên/ Lai Châu)

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Điện Biên - Lai Châu

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Điện Biên, Sơn La, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Tại Điện Biên, Sơn La, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (làm Việc Tại Điện Biên/ Lai Châu)

Điện Biên - Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Điện Biên/ Lai Châu)

Điện Biên - Lai Châu

Tuyển Gấp Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông

Thụy Điển - Lai Châu

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Tây Bắc

Cong ty TNHH Thuong mai K&G Viet Nam - Lai Châu

Kỹ sư giao thông 29

Cong ty CP TV DTXD Tay Bac - Lai Châu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư địa hình 28

Cong ty CP TV DTXD Tay Bac - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Trình Dược Viên

Lai Châu

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Lai Châu

Tuyển Kỹ sư, cử nhân - trắc địa số lượng 30 người

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Lai Châu - 5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên

Lai Châu - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Showroom

Lai Châu - 4.000.000₫ một tháng