34  

việc làm cac cong ty dien luc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ điện nước 08

Cong ty CP Cong nghiep xay dung Toan Phat - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng Tại Điện Biên, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cán bộ kỹ thuật công trình

Cong ty CP Cong nghiep xay dung Toan Phat - Lai Châu - 300-500 $ một tháng

Thợ sửa chữa máy công trường - ô tô

Cong ty CP Cong nghiep xay dung Toan Phat - Lai Châu

Công nhân vận hành cầu trục Gian máy

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kinh doanh - Cộng Tác Viên Tư Vấn Tín Dụng - Lào Cai, Lai Châu

NGAN HANG TMCP VIET NAM THINH VUONG (VPBANK) - CHI - Lào Cai - Lai Châu

Kỹ sư cơ khí chế tạo 16

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Lái máy Xúc lât 05

Cong ty CP Cong nghiep xay dung Toan Phat - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Giám Đốc Điều Hành

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Trưởng Phòng Thiết Bị Vật Tư

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Cán bộ kỹ thuật

Cong ty CP Cong nghiep xay dung Toan Phat - Lai Châu - 300-500 $ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong Ty TNHH Thiet Bi Y Te Minh Hai - Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cán bộ kỹ thuật lập hồ sơ, nghiệm thu thanh quyết toán

Cong ty CP Cong nghiep xay dung Toan Phat - Lai Châu - 300-500 $ một tháng

Cán bộ kỹ thuật làm hồ sơ thanh quyết toán

Cong ty CP Cong nghiep xay dung Toan Phat - Lai Châu - 250-350 $ một tháng

Thợ sửa chữa ô tô

Cong ty CP Cong nghiep xay dung Toan Phat - Lai Châu

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

trang:     1 | 2    >>