6  

việc làm cac cong ty dien luc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân vận hành cầu trục Gian máy

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo 02

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ sư cơ khí

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng

Lai Châu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng