7  

việc làm cac cong ty dien luc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Cộng Tác Viên Lào Cai - Lai Châu - Điện Biên

Cong ty TNHH TMDV Duọc Tam Phu'c Thành - Điện Biên - Lai Châu

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc, Etc Lai Châu, Điện Biên

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Điện Biên - Lai Châu

Nhân viên kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư An toàn

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Giáo Viên Bàn Tính

Lai Châu

Tuyển Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Lai Châu - Lương Cao

Lai Châu - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu