18  

việc làm cac cong ty dien luc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cán Bộ Chuyên Ngành XD Công Trình Thủy Điện

Lai Châu

Kỹ Sư Hệ Thống Điện

Lai Châu

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI [MIỀN BẮC]

Điện Biên - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hệ Thống Điện

Lai Châu

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI [MIỀN BẮC]

Điện Biên - Lai Châu

Kỹ Sư Hệ Thống Điện Vận Hành Nhà Máy

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Lai Châu (trình Dược Viên)

Lai Châu

Viễn Thông A tuyển nhân viên kỹ thuật sửa chữa đtdđ [lai châu]

Cong Ty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu

Phó Phòng Kỹ Thuật - Kết Hoạch - Vật Tư

Lai Châu

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Lai Châu

Nhân Viên Kỹ Thuật Nội Nghiệp

Điện Biên - Lai Châu

Nhân Viên Trắc Đạc

Lai Châu - 350-500 $ một tháng