9  

việc làm cac cong ty dien luc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Cộng Tác Viên Lào Cai - Lai Châu - Điện Biên

Cong ty TNHH TMDV Duọc Tam Phu'c Thành - Điện Biên - Lai Châu

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Cộng Tác Viên Lào Cai - Lai Châu - Điện Biên

Cong ty TNHH TMDV Duọc Tam Phu'c Thành - Điện Biên - Lai Châu

Kỹ sư An toàn 02

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Nhân viên kinh doanh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La

Lào Cai - Lai Châu

Giáo Viên Bàn Tính

Lai Châu

Nhân viên trông quán internet 25

Trung tam may tinh Tien An - Lai Châu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Tuyển Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Lai Châu - Lương Cao

Lai Châu - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng