17611  

việc làm ca si phong tra

  

Nhân Viên Dj Ca Nhạc - Phòng Trà Ca Nhạc Muzik Park 57 Của Nam

Hà Nội

Lễ Tân Phòng Trà Ca Nhạc

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bán vé Phòng trà

Tp Hồ Chí Minh

Kiểm Nghiệm Viên - Phòng Kiểm Tra Chất Lượng

Bắc Ninh

Quản Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (supervisor Qm)

Hà Nội

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu Phòng Kiểm Tra Chất Lượng ( Qm Data Staff)

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Chuyên Tra Cứu Thông Tin Khách Hàng Trực Tuyến

Đà Nẵng

Trợ Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu Phòng Kiểm Tra Chất Lượng ( Qm Data Staff)

Hà Nội

Quản Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (supervisor Qm)

Hà Nội

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu Phòng Kiểm Tra Chất Lượng ( Qm Data Staff)

Hà Nội

Quản Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (supervisor Qm)

Hà Nội

Quản Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (supervisor Qm)

Hà Nội

Uản Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (supervisor Qm)

Hà Nội

Phó Phòng Chi Trả

Tp Hồ Chí Minh

Nam Nhân Viên Phục Vụ Phòng Trà

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kiểm Tra Chất Lượng ( QM Assisstant Manager)

Hà Nội

Trưởng Phòng Thanh Tra

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kiểm Tra Hướng Dẫn, P. Nghiệp Vụ, Đội Trưởng

Tp Hồ Chí Minh

Phó Phòng Chi Trả

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>