24366  

việc làm ca si phong tra

  

Nhân viên Bán vé ca nhạc Phòng trà

Cong ty TNHH MTV DV Thuy Moc - Phong tra - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Bán vé ca nhạc Phòng trà 20

Cong ty TNHH MTV DV Thuy Moc - Phong tra - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kiểm tra chất lượng (QC)

Cong ty TNHH Duoc pham Usapha - Bắc Ninh

Trưởng phòng kiểm tra chất lượng (QC)

Cong ty TNHH Tue Linh - Bắc Ninh

Điều Tra Viên tại Hà Nội/Hải Phòng/Nghệ An

Hà Nội - Hải Phòng

Điều Tra Viên tại Hà Nội/Hải Phòng/Nghệ An

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Hà Nội - Hải Phòng

Phó Phòng Kiểm Tra Chất Lượng QC

Bắc Ninh

Phó Phòng Kiểm Tra Chất Lượng QC

Bắc Ninh

Nhân viên phòng kiểm tra 02

Cong ty TNHH Shinsung Deltron Viet Nam - Bắc Ninh

Phó Phòng Kiểm Tra Chất Lượng QC

CONG TY CO PHAN BV PHARMA - Việt Nam

Trưởng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng(Qc)

Bắc Ninh

HCM : Phòng Trà Khói cần tuyển nhân viên ( GẤP GẤP GẤP GẤP )

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển 01 Trưởng Phòng Thanh Tra - Pháp Chế

Cong ty Co Phan Tap Doan Thanh Hung - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Thanh Tra, Pháp Chế, Đào Tạo Chi Nhánh Miền Nam

Cong Ty Co Phan Dich Vu Bao Ve Ky An - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Phòng Kiểm Tra Chất Lượng Qc

> CONG TY CO PHAN BV PHARMA - Hà Nội

Phó Phòng Kiểm Tra Chất Lượng QC

Bắc Ninh

Trưởng phòng kiểm tra chất lượng

Cong ty Co phan Cuu Long - Hải Dương

Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế, đào tạo chi nhánh miền Nam

Cong ty CPDV Bao ve Ky An - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phòng kiểm tra chất lượng

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM 3/2 - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kiểm tra giám sát

Cong ty Co phan Hop tac Dau tu va Phat - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>