18262  

việc làm ca si phong tra

  

Nhân Viên Dj Ca Nhạc - Phòng Trà Ca Nhạc Muzik Park 57 Của Nam

Hà Nội

CA Sĩ Phòng Trà / Event

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Phòng Trà Ca Nhạc

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn tín dụng cho vay trả góp - Làm việc tại Hải Phòng

Tat ca Muc luong - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu Phòng Kiểm Tra Chất Lượng ( Qm Data Staff)

Hà Nội

Trợ Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu Phòng Kiểm Tra Chất Lượng ( Qm Data Staff)

Hà Nội

Trưởng Phòng Thanh Tra

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (supervisor Qm)

Hà Nội

Quản Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (supervisor Qm)

Hà Nội

Nhân Viên Phục Vụ Phòng Trà

Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bán vé Phòng trà

Tp Hồ Chí Minh

Uản Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (supervisor Qm)

Hà Nội

Quản Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (supervisor Qm)

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Chuyên Tra Cứu Thông Tin Khách Hàng Trực Tuyến

Đà Nẵng

Nhân Viên Phòng Kiểm Tra Chất Lượng/quality Control Staff

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (supervisor Qm)

Hà Nội

Quản Lý Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (supervisor Qm)

Hà Nội

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu Phòng Kiểm Tra Chất Lượng ( Qm Data Staff)

Hà Nội

Nhân Viên Phòng Lab Kiểm Tra Nước

Khánh Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>