30751  

việc làm biet tieng trung

  

Nhân viên nhân sự biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Việt Nam

Kỹ sư quy trình PE biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Việt Nam

Nhân viên dự án biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Tat ca Muc luong - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

tuyển 2 kế toán biết tiếng Trung

Hà Tĩnh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên XNK biết tiếng Trung làm việc tại Hưng Yên

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh, Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung)

Hà Nội - Thái Bình

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Trung

Đông Nam Bộ - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung (biết Nghiệp Vụ Kế Toán)

Cong ty TNHH MTV Gemopia Vina - Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung (biết Nghiệp Vụ Kế Toán)

Cong ty TNHH MTV Gemopia Vina - Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung (biết Nghiệp Vụ Kế Toán)

Cong ty TNHH MTV Gemopia Vina - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung (biết Nghiệp Vụ Kế Toán)

Hà Nội

Kế toán biết Tiếng Trung làm việc tại Hưng Yên

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển 2 kế toán biết tiếng Trung

Hà Tĩnh - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>