15888  

việc làm biet tieng trung

  

Trợ lý hành chính nhân sự biết tiếng trung 16

Cong ty TNHH Khu Trung Dung Cu An An Khang - Hà Nội

Nhân viên khách sạn 5 sao biết tiếng Trung

Trung tam dao tao xuat khau lao dong VICA SAIGON - Hà Nội

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính biết Tiếng Trung

Trung Tam Xuat Khau Lao Dong Viet Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính văn phòng biết Tiếng Trung

Trung Tam Xuat Khau Lao Dong Viet Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý biết tiếng Trung 02

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý (Biết Tiếng Trung)

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG TRUNG

Hà Nội

Ngoại ngữ - Nhân Viên Nhân Sự -Biết Anh Hoặc Tiếng Trung

CONG TY TNHH TAN DUC CUONG - Việt Nam

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 200-400 $ một tháng

Trợ Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Trung)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự -Biết Anh Hoặc Tiếng Trung

CONG TY TNHH TAN DUC CUONG - Việt Nam

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung 30

Cong ty TNHH He thong thuong mai truyen thong - - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh biết tiếng Trung. 30

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản kho biết tiếng Trung 30

CONG TY TNHH SAIKANG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung 30

Cong ty TNHH Rheegend Viet Nam - Hà Nội

Dệt may - Trợ Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Quoc Te Truong Hy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>