31202  

việc làm biet tieng nhat

  

Ngoại ngữ - Lái Xe Bằng D, E Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật

CONG TY TNHH VAN TAI HON HOP VIET NHAT SO - Hà Nội

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Phòng Vật Tư / Mua Hàng Biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Ky Thuat Nhat - Điện Biên Phủ

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Phòng Vật Tư / Mua Hàng Biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Ky Thuat Nhat - Điện Biên Phủ

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phòng Vật Tư / Mua Hàng Biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Ky Thuat Nhat - Điện Biên Phủ

Tuyển Gấp NV Nhập Liệu Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Cần Tuyển Gấp Nhân Viên Nhập Liệu Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

HP] Trưởng Phòng Quản Lý Chi Phí Biết Tiếng Nhật ($700 - $1500)

Hải Phòng - 700-1.500 $ một tháng

] Nhân viên tổng vụ biêt tiếng Nhật

Hà Nội - 500-700 $ một tháng

] Nhân Viên quản lý kho biết Tiếng Nhật

Bình Dương - 700-800 $ một tháng

] Kỹ Sư Phần Mềm Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

] Nhân viên hành chính biết tiếng Anh và tiếng Nhật

Hà Nội - 500-700 $ một tháng

H402 ] NV Hành Chính Biết Tiếng Nhật

Hà Nội - 600-800 $ một tháng

H24 ] Nhân viên kinh doanh biết tiếng Nhật

Hà Nội - 200-1.000 $ một tháng

H102 ] Kế toán biết tiếng Nhật

Hà Nội

H248 ] Trợ lý kinh doanh biết tiếng Nhật (450 - 650USD)

Hà Nội - 450-650 $ một tháng

H26 ] Trợ lý kinh doanh biết tiếng Nhật

Hà Nội - 700-800 $ một tháng

H287 ] NV Tư Vấn Luật Biết Tiếng Nhật

Hà Nội - 750-850 $ một tháng

H39 ] Trợ lý biết tiếng Nhật

Hà Nội - 300 $ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Phòng HCNS Biết Tiếng Nhật Lương 500-1000usd Có Kinh Nghiệm

Đồng Bằng Sông Hồng

H412 ] Nhân viên hành chính biết tiếng Nhật

Hà Nội - 600-900 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>