628  

việc làm biet tieng hoa tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Lễ Tân Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Chủ Quản Iso (Biết Tiếng Hoa Va

Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Hiện Trường Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Sự Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT (biết Tiếng Hoa Hoặc Tiếng Anh)

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Dự Bị Phòng Tài Vụ ( Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân Viên Tổng Vụ Nhân Sự, Môi Trường Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Trợ Lý Tổng Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Cong Nghiep Nhan Duc Vn - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Sự Biết Tiếng Hoa (Ko Cần Kinh

Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua (biết Tiếng Nhật & Tiếng Anh)

Đồng Nai

Nhân Viên Kỹ Thuật (biết Tiếng Nhật)

Đồng Nai

Trưởng Phòng Tài Vụ (Biết Tiếng

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Nhật

Đồng Nai

Kĩ Sư Vận Hành Máy Biết Tiếng Nhật

Đồng Nai - 550 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>