259  

việc làm biet tieng hoa tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thu mua biết tiếng hoa

Cong ty TNHH Dah sheng Viet Nam - Đồng Nai

Nữ Trợ Lý, Kiêm Thư Ký Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

Nữ Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

Nữ Kế Toán Tổng Hợp Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

Nhân Viên It Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Hoa

Cong ty Huu Han Soi Tainan (VN) - Biên Hòa - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên IT Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH HOMN REEN Viet Nam - Biên Hòa

Trợ lý giám đốc biết tiếng Hoa 23

Cong Ty TNHH Cong Nghe TECO VN - Đồng Nai

Trợ lý giám đốc biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Cong Nghe TECO VN - Đồng Nai

Kế Toán Tổng Hợp Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Văn Phòngvà Trợ Lí Marketing Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nữ Nhân Viên Đóng Gói Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

Nhân Viên Vật Tư Biết Tiếng Anh - Tiếng Hoa

Cong ty Huu Han Soi Tainan (VN) - Biên Hòa - 200-500 $ một tháng

Trợ Lý Chủ Quản Kho (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đối Ngoại Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Trợ Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Ngoại ngữ - Nữ Trợ Lý, Kiêm Thư Ký Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH HOMN REEN Viet Nam - Biên Hòa

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên It Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>