322  

việc làm biet tieng hoa tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh (Ưu tiên biết tiếng hoa hoặc tiếng anh)

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Suất (Biết tiếng Hoa)

Đồng Nai - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Biết tiếng hoa)

Đồng Nai - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Suất (Biết tiếng Hoa)

Đồng Nai

Trợ Lý Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vật Tư Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vật Tư Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vật Tư Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Vật Tư Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

NV Phiên Dịch Nam (Biết tiếng hoa hoặc tiếng anh)

Đồng Nai

Nhân Viên Vật Tư Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Giám sát điện biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH Pou Chen Viet Nam - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>