394  

việc làm biet tieng hoa tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Giám Sát Công Trình Biết Tiếng Hoa Chuyên Ngành Xây Dựng

Cong ty TNHH POUCHEN Vietnam - Biên Hòa

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Công Trình Biết Tiếng Hoa Chuyên Ngành Điện Công Nghiệp

Đồng Nai

Ngoại ngữ - Quản Lý Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Viet Nam Center Power Tech - Đồng Nai

Ngoại ngữ - Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Viet Nam Center Power Tech - Đồng Nai

Nhân viên giám sát công trình biết tiếng hoa- Điện công nghiệp

Đồng Nai

Nhân Viên IT (biết Tiếng Hoa Hoặc Tiếng Anh)

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Hiện Trường Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Văn Phòngvà Trợ Lí Marketing Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Homn Reen Viet Nam - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa Và Tiếng Anh)

Cong ty TNHH Hung Dat - Đồng Nai

Ngoại ngữ - Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa Và Tiếng Anh)

Cong ty TNHH Hung Dat - Đồng Nai

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân viên QA biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Moland - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>