483  

việc làm biet tieng hoa tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Lễ Tân Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Nhân Sự - Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Tổng Vụ Nhân Sự, Môi Trường Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Trợ Lý Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chủ Quản Iso (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình Điện Và PCcc Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Trợ Lý Vp (biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân Viên IT (biết Tiếng Hoa Hoặc Tiếng Anh)

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Trợ Lý Tổng Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Phiên Dịch (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Thư Kí, Trợ Lí Biết Tiếng Anh

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Môi Trường, An Toàn Lao Động Biết Tiếng Anh/ Tiếng Nhật (esh Staff)

Đồng Nai

Quản lý kho biết Tiếng Nhật - Lương: $350

Biên Hòa - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Đồng Nai

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật( Biết Tiếng Anh)

Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua (biết Tiếng Nhật & Tiếng Anh)

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>