334  

việc làm biet tieng hoa tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN MUA HÀNG (BIẾT TIẾNG HOA)

Đồng Nai

Giám Sát Nhân Sự (biết Tiếng Hoa Làm Việc Tại Đồng Nai)

Đồng Nai

Nhân Viên Vật Tư - Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vật Tư - Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Suất (Biết tiếng Hoa)

Đồng Nai - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Suất (Biết tiếng Hoa)

Đồng Nai - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Nang Luọng Mói Nhi Bảo - Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Suất (Biết tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự (Biết Tiếng Hoa Làm Việc Tại Đồng Nai)

Cong ty TNHH Shyang Hung Cheng - Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình Nhà Xưởng Tại Công Ty (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vật Tư Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Nhân Sự (Biết Tiếng Hoa Làm Việc Tại Đồng Nai)

Đồng Nai

Nhân viên thu mua biết tiếng hoa

CONG TY HUU HAN SOI TAINAN VIET NAM - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Nhân Sự (biết Tiếng Hoa Làm Việc Tại Đồng Nai)

Cong ty TNHH Shyang Hung Cheng - Đồng Nai

Giám Sát Nhân Sự (biết Tiếng Hoa Làm Việc Tại Đồng Nai)

Cong ty TNHH Shyang Hung Cheng - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>