277  

việc làm biet tieng hoa tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nữ Trợ Lý, Kiêm Thư Ký Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Nhân Sự (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Trợ Lý Giám Đốc ( Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nữ Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Văn Phòngvà Trợ Lí Marketing Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên IT Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Ngoại ngữ - Trợ Lý Hành Chính Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa)

CONG TY CO PHAN DET TEXHONG NHON TRACH - Đồng Nai

Nhân Viên Kho Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên It (Biết Tiếng Hoa Hoặc Tiếng Anh)

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Vp (biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Chủ Quản Sản Xuất ( Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Trợ Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Chuyên Viên Đối Ngoại (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Cán Bộ Dự Bị Phòng Tài Vụ ( Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Quan hệ đối ngoại - Trợ Lý - Biết Tiếng Hoa

Cong ty CP Gach men Chang Yih - Đồng Nai

Nhân Viên Đối Ngoại Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Ngoại ngữ - Nữ Trợ Lý, Kiêm Thư Ký Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH HOMN REEN Viet Nam - Biên Hòa

NV Kỹ Thuật Ô Tô Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>