292  

việc làm biet tieng hoa tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên It Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tài Vụ Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Homn Reen Viet Nam - Biên Hòa

Trợ Lý Kế Toán ( Biết Tiếng Hoa )

Cty TNHH Dien tu Viet Tuong - Đồng Nai

Trợ Lý Kế Toán ( Biết Tiếng Hoa )

Đồng Nai

Nhân Viên IT Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Trợ Lý Kế Toán ( Biết Tiếng Hoa )

Đồng Nai

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Hoa

Long An - Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ Kho- Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH HOMN REEN Viet Nam - Biên Hòa

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua biết tiếng hoa

Cong ty TNHH Dah sheng Viet Nam - Đồng Nai

Trợ lý giám đốc biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Cong Nghe TECO VN - Đồng Nai

Kỹ Sư Cơ / Điện Biết Tiếng Nhật Hoặc Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Đối Ngoại Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Trợ Lý Chủ Quản Kho (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên It (Biết Tiếng Hoa Hoặc Tiếng Anh)

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Dự Bị Phòng Tài Vụ ( Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>