410  

việc làm biet tieng hoa tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trợ Lý Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Hiện Trường Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa 11

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chủ Quản Bộ Phận Chất Lượng (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Viet Nam Center Power Tech - Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Giám Sát Nhân Sự (biết Tiếng Hoa Làm Việc Tại Đồng Nai)

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Giám Sát Công Trình Nhà Xưởng Tại Công Ty (Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên Văn phòng, trợ lý biết tiếng hoa

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua biết tiếng hoa

Cong ty Det JOMU (VN) TNHH - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Dự Bị Phòng Tài Vụ ( Biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân Viên Kỹ Thuật (biết Tiếng Nhật)

Đồng Nai

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch - Biết Tiếng Nhật

Biên Hòa

Nhân Viên Thu Mua - Cung Ứng (biết Tiếng Nhật)

Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Biết Tiếng Hàn/ Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hàn

Đồng Nai - 300-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Biết Tiếng Hàn/ Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hàn

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>