492  

việc làm biet tieng hoa tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Tổng Vụ Nhân Sự, Môi Trường Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Nhân Sự - Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên QC (biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Giám Sát Công Trình Biết Tiếng Hoa Chuyên Ngành Xây Dựng

Cong ty TNHH POUCHEN Vietnam - Biên Hòa

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát Công Trình Biết Tiếng Hoa Chuyên Ngành Xây Dựng

Cong ty TNHH POUCHEN Vietnam - Biên Hòa

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Công Trình Biết Tiếng Hoa Chuyên Ngành Điện Công Nghiệp

Đồng Nai

Nhân viên nhân sự - biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Vina Rong Hsing - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng - Biết tiếng Hoa 28

Cong tyTNHH HOMN REEN VN - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên tài vụ biết tiếng Hoa 28

Cong tyTNHH HOMN REEN VN - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Viet Nam Center Power Tech - Đồng Nai

Ngoại ngữ - Quản Lý Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Viet Nam Center Power Tech - Đồng Nai

Nhân viên giám sát công trình biết tiếng hoa- Điện công nghiệp

Đồng Nai

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tài Vụ Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (biết Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Văn Phòngvà Trợ Lí Marketing Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Giám Sát Công Trình Điện Và PCcc Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Hiện Trường Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>