809  

việc làm biet tieng hoa tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Cán Bộ Qc Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Thủ Dầu Một

Trợ Lý Nghiệp Vụ Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Thủ Dầu Một

Nhân Viên Tổng Vụ (Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa 21

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Thủ Dầu Một - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sale biết tiếng Hoa hoặc tiếng Anh

Cong ty TNHH Thuong Mai Xuat Nhap Khau CoCo - Bình Dương

Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 3.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế biết Tiếng Hoa 14

Cong Ty TNHH Vision International - Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân viên thiết kế biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Vision International - Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>