634  

việc làm biet tieng hoa tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Trợ Lý Giám Đốc (Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng(biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Trưởng Phòng Quản Ly' (biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự ( Biết Tiếng Hoa - Không Cần Kinh Nghiệm ) 行政企劃兼主管助理

Bình Dương

Kế Toán Tổng Hợp- Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Kế Toán Tổng Hợp Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Quản lý sản xuất biết tiếng hoa

Cong ty TNHH MTV Dieu Thuan - Bình Dương

Trợ Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ (BIẾT TIẾNG HOA)

Bình Dương

Nhân Viên Trợ Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Kinh doanh - Trưởng Phòng Kinh Doanh - Biết Tiếng Hoa Hoặc Tiếng Anh

Cong ty TNHH Hung Du - Thủ Dầu Một

Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH Thep Va Xay Dung Tu Luc - Bình Dương

Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa 25

Cong ty TNHH Thep Va Xay Dung Tu Luc - Bình Dương

Nhân Viên Tổng Vụ (Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Phiên Dịch Xưởng Biết Tiếng Hoa (SL: 2 Người)

Bình Dương - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ (BIẾT TIẾNG HOA)

Bình Dương

Trợ Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Thủ Dầu Một

Nhân viên vật tư biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH che bien go An An - Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh Và Tiếng Hoa

Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Rập - Đồ Họa Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Diamond VN - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>