784  

việc làm biet tieng hoa tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng (Thu Mua) Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa, Lương Cao

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa, Lương Cao

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa) Hoặc Tiếng Anh

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng tài vụ biết tiếng hoa 26

Cong ty TNHH Quoc Te Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ (BIẾT TIẾNG HOA)

Bình Dương

Nhân sự - Employee Relation Staff / Nhân Viên Quan Hệ Lao Động - Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Shyang Hung Cheng - Bình Dương

Nhân viên thu mua - biết tiếng Hoa 21

Cong ty TNHH Nghenh Phong (VN) - Bình Dương

Nhân viên IT biết tiếng hoa

Bình Dương

Nhân viên sinh quản biết tiếng hoa 18

Cong Ty TNHH CN Go Grand Art (VN) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc phân xưởng ngàng dệt may biết tiếng Hoa

Bình Dương

Trợ lý biết tiêng Hoa 17

Cong ty TNHH May Hand Seven - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán biết tiếng hoa 16

Cong Ty TNHH CN Go Grand Art (VN) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Nghiệp Vụ Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH King Power - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH King Power - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>