664  

việc làm biet tieng hoa tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

NV Xuất Nhập Khẩu (Nữ) Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp

Bình Dương

NV Vẽ Thiết Kế Biết Tiếng Hoa (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Quản Trị Viên Tập Sự (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Phần Mềm Vi Tính(Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Tuyển Nhân Viên Văn Phòng ( Cskh) Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Quản Trị Viên Tập Sự (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Det Day Va Lap Rap May In - Bình Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Bình Dương Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên/chuyên Viên Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Quản Trị Viên Tập Sự (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên/Chuyên Viên Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Trợ Lý Xưởng Vụ Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Trợ Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Tuyển Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự ( Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Ngoại ngữ - Tuyển Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

CONG TY TNHH DIAMOND VN - Bình Dương

Chuyên Viên Đánh Giá Kpi (biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Chuyên Viên Tuyển Dụng (biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>