888  

việc làm biet tieng hoa tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thông Tin ( Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Trợ Lý Tổng Giám Đốc( Yêu Cầu Biết Tiếng Anh -hoa )

Bình Dương

Trợ Lý Tổng Giám Đốc Biết Tiếng Hoa (nam)

Bình Dương

Trợ Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc - Biết Tiếng Hoa (làm Việc Tại Bình Dương)

Bình Dương

Tuyển Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh Và Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự (biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự (biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc - Biết Tiếng Hoa (làm Việc Tại Bình Dương)

Bình Dương

Trợ Lý Phòng Thu Mua - Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa,nhân Sự

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Trợ Lý Hành Chính Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Ca QC Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Quản Lý QC Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>