Việc làm biet tieng hoa tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1046 việc làm  

Quản Trị Viên Tập Sự (ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Hse Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên/chuyên Viên Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế,kỹ Thuật Biết Tiếng Hoa Chuyên Nghành Cửa

Bình Dương

Trợ Lý Phiên Dịch Hiện Trường Sản Xuất Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Thu Mua (Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HOA

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh / Hoa

CONG TY TNHH NEW WIDE ( VIET NAM) - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh / Hoa

CONG TY TNHH NEW WIDE ( VIET NAM) - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý QC Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Chuyên Viên Erp_biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Trợ Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Excellence Team Viet Nam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Biết tiếng Hoa)

Thủ Dầu Một

NHÂN VIÊN KINH DOANH BIẾT TIẾNG HOA

Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự (Ưu tiên biết Tiếng Hoa)

Thủ Dầu Một

Ngoại ngữ - Nhân Viên Kế Toán - Biết Tiếng Hoa

CONG TY TNHH GAIN LUCKY (VIET NAM) - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>