783  

việc làm biet tieng hoa tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Ngoại ngữ - Nhân Viên Lễ Tân Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Nhân Viên Phòng Khai Phát 開發人員(biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Quản Lý QC Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Tro Lý-tổng Giám Đốc (biết Thành Thạo Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hoa)

Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Hoa)

Bắc Giang - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Nghiệp Vụ (Kế Hoạch) Biết Tiếng Hoa

CONG TY TNHH IN GUO XIANG VIET NAM - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh biết tiếng Hoa

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Hành Chánh Biết Tiếng Hoa

CTY TNHH Viet Nam My Thanh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

LỄ TÂN BIẾT TIẾNG HOA

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên IT (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh Và Tiếng Hoa

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Erp_biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Tiền Lương Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Quản Lý Kho Cty Gỗ Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên IT Biết Tiếng Hoa Hoặc Tiếng Anh

Bình Dương

Trưởng Phòng Quản Ly' (biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>