18701  

việc làm biet tieng hoa

  

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Hoa Chat BPT - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Hoa 24

Cong Ty TNHH Hoa Chat BPT - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên It Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

Nữ Trợ Lý, Kiêm Thư Ký Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

Nữ Kế Toán Tổng Hợp Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

Nữ Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa

Nhân Viên Thủ Quỹ (Biết Tiếng Hoa)

Tiền Giang

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH MTV Tran My - Việt Nam

Nhân Viên Tổng Vụ (Biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Det May Nguyen Thong - Việt Nam

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Lễ Tân (biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Kế Toán Nội Bộ Biết Tiếng Hoa Phổ Thông

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dinh Bang - Việt Nam

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hoa

Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong Mai Thuan - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Phòng Kinh Doanh ( Biết Tiếng Hoa )

Cong Ty TNHH MTV TM & DV Phi Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Sales biết tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng (Biết Tiếng Hoa)

Tiền Giang

Phiên Dịch Xưởng Biết Tiếng Hoa (SL: 2 Người)

Bình Dương - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ (Biết Tiếng Hoa) 15

CONG TY CO PHAN CX TECHNOLOGY VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn ( Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hoa )

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>