15335  

việc làm biet tieng hoa

  

Nhân Viên Marketing Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chủ Quản Bán Hàng "biết Tiếng Hoa"

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chủ Quản Bán Hàng (biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Thuong Mai Cat Hung Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chủ Quản Bán Hàng (biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Thuong Mai Cat Hung Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Chủ Quản Bán Hàng "biết Tiếng Hoa"

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Det Day va Lap Rap May In Uu My - Bình Dương

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện-Máy Móc (Biết Tiếng Hoa)

Long An - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Sản Xuất Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự (Biết Tiếng Hoa)

Long An - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất Biết Tiếng Hoa

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Hóa Nghiệm (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Viet Nam Center Power Tech - Đồng Nai

Nhân Viên Marketing Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Leeshin International - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Hóa Nghiệm (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Viet Nam Center Power Tech - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>