24775  

việc làm biet tieng hoa

  

Phiên Dịch / Phiên Dịch Hiện Trường Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn ( Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hoa )

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Nữ) Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp

Bình Dương

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Vẽ Thiết Kế Biết Tiếng Hoa (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa (Làm Việc Tại Lâm Đồng)

Lâm Đồng

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí - Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung ( uu tien người Việt gốc Hoa)

Cong ty TNHH Man Nguyen Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán (Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Nữ) Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp

CONG TY CO PHAN OMEXEY HOME FURNISHING (VN) - Việt Nam

Nhân Viên Tư Vấn ( Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hoa )

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

CONG TY CO PHAN OMEXEY HOME FURNISHING (VN) - Việt Nam

Kế Toán (Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vẽ Thiết Kế Biết Tiếng Hoa (Ngành Gỗ)

CONG TY CO PHAN OMEXEY HOME FURNISHING (VN) - Việt Nam

Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Quang Cao Quoc Te Ho Cap - Việt Nam

Nhân Viên Vẽ Thiết Kế Biết Tiếng Hoa (ngành Gỗ)

Bình Dương

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Cong Ty Co Phan Tap Doan Gia Dinh - Bình Phước

Kỹ Sư Cơ Khí - Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH TM Thang Uy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn (Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>