14557  

việc làm biet tieng hoa

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng (Thu Mua) Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa, Lương Cao

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa, Lương Cao

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Đặt Hàng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tan Hoa Loi - Hòa Bình

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Đặt Hàng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tan Hoa Loi - Hòa Bình

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa) Hoặc Tiếng Anh

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Quản Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Phòng Kinh Doanh - Trợ Lý Xưởng Sản Xuất (Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Thư Ký Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Kế Toán Tổng Hợp Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Quản Lý Tòa Nhà Tại Bình Dương Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp (Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Ty TNHH Hưng Dụ Tuyển Nhân Viên IT (ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên văn phòng biết tiếng hoa

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Điện (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên IT (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Tổ Trưởng / Ca Trưởng Quản Lý Sản Xuất (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bắc Giang - Bình Dương

Quản Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua ( Nữ-biết Tiếng Hoa)

Đông Nam Bộ

trang:     1 | 2 | 3    >>