20493  

việc làm biet tieng hoa

  

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa) Hoặc Tiếng Anh

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Ngoại ngữ - Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Lam Cuong - Đông Nam Bộ

Nhân sự - Chủ Quản Nhân Sự Biết Tiếng Hoa Tại Bình Phước

SHYANG TA VIET NAM - Bình Phước

Quản lý kho biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Chủ Quản Nhân Sự Biết Tiếng Hoa Tại Bình Phước

SHYANG TA VIET NAM - Bình Phước

Nhân sự - Kế Toán Lương Cao Biết Tiếng Hoa Tại Bình Phước

SHYANG TA VIET NAM - Bình Phước

Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH Hong Nghi TP HCM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH Kung Tay VN - Long An

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho Xưởng Biết Tiếng Hoa

Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Chủ Quản Nhân Sự Biết Tiếng Hoa Tại Bình Phước

SHYANG TA VIET NAM - Bình Phước

Dệt may - Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH SIGMA Viet Nam - Việt Nam

Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Làm Việc Tại Cần Thơ (Biết Tiếng Hoa)

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Hoa

Cong ty CP Chilai - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>