24963  

việc làm biet tieng hoa

  

Nhân Viên Tiếp Tân Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí, Điện (Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa

Cong ty CP Dich vu bao ve Binh An - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận (Biết tiếng Hoa)

TNHH Tiep van SITC - Tan Cang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên dịch vụ khách hàng biết tiếng Hoa và tiếng Anh

Cong ty TNHH TM DT Tin Thuong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng biết tiếng Hoa và tiếng Anh

Cong ty TNHH TM DT Tin Thuong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên chăm sóc khách hàng biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH TM-SX Khang Toan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên IT ( Phần cứng - mạng) Bảo trì, biết tiếng Hoa

Cong ty Co Phan Quoc Te Mekong - Bình Dương

Nữ kế toán nội bộ biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH JiaNi (Vietnam) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự(Biết tiếng hoa)

Cong ty TNHH Thep Chanh Trien (Viet Nam) - Bình Dương

Nhân viên văn phòng (Biết tiếng hoa)

Cong ty TNHH Thep Chanh Trien (Viet Nam) - Bình Dương

Kế toán tổng hợp, kế toán nội bộ biết tiếng hoa

Cong ty TNHH Che Bien Go Khanh Phat - Bình Dương

Quản Lý It Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Pou Yuen Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Lễ Tân- Tổng Đài biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH KYMCO Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Kế toán tổng hợp, kế toán công nợ biết tiếng hoa

Cong ty TNHH Che Bien Go Khanh Phat - Bình Dương

Trợ lý văn phòng biết tiếng Hoa

CONG TY TNHH DAEWON LUSTER VINA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kế toán biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH SX che bien nong san Dou Sheng - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên hành chánh văn phòng (Biết tiếng hoa)

Cong Ty TNHH Hao Thanh Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Marketing - biết tiếng Hoa

TRUNG TAM SAN XUAT PHIM TRUYEN HINH TUOI TRE VIET - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>