12503  

việc làm biet tieng hoa

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa, Lương Cao

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng (Thu Mua) Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa, Lương Cao

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Đặt Hàng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tan Hoa Loi - Hòa Bình

Quản Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự (Biết Tiếng Hoa)

Long An - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Thuong Mai Cat Hung Thinh - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN MUA HÀNG (BIẾT TIẾNG HOA)

Đồng Nai

Nhân Viên Soát Hạch ISO Biết Tiếng Hoa - ISO稽核員

Trà Vinh

Nhân Viên Soát Hạch ISO Biết Tiếng Hoa - ISO稽核員

Trà Vinh

Nhân Viên Sản Xuất Biết Tiếng Hoa

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện-Máy Móc (Biết Tiếng Hoa)

Long An - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Nhân Viên It (Yêu Cầu Bắt Buộc : Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH MTV TM Thien Thien - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Trợ Lý Hiện Trường (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH PouYuen Viet Nam - Việt Nam

Kinh doanh - Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Dau An Honoroad Viet Nam - Việt Nam

Nhân Viên Lễ Tân Biết Tiếng Hoa (trung)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất- sinh quản biết tiếng hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Kinh Doanh (ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn ( Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hoa )

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>