20114  

việc làm biet tieng hoa

  

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Hoa Chat BPT - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Hoa 24

Cong Ty TNHH Hoa Chat BPT - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên game (biết tiếng hoa)

MOBI INTERNATIONAL - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên game (biết tiếng hoa) 25

MOBI INTERNATIONAL - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân Biết Tiếng Hoa/tiếng Anh

Cong ty TNHH Quang Cao Quoc Te Ho Cap - Tp Hồ Chí Minh - 200 $ một tháng

Nhân viên vật tư biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH che bien go An An - Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH TM Vai Soi Hao Phong - Việt Nam

Quản Lý Kho (Biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH TM Vai Soi Hao Phong - Việt Nam

Nhân Viên Thu Mua (Biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH TM Vai Soi Hao Phong - Việt Nam

Chuyên viên Đào tạo (Ưu tiên biết Tiếng hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nam Nhân viên văn phòng biết Tiếng Hoa 24

Cong ty TNHH Thep Va Xay Dung Tu Luc - Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Kinh Doanh (biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Tro Lý-tổng Giám Đốc (biết Thành Thạo Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự Tiền Lương Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Trợ Lý Kinh Doanh(biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Hse Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Chế Văn Kiện Iso (biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Hành Chánh Văn Phòng (biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>