25269  

việc làm biet tieng hoa

  

Ngoại ngữ - Nhân Viên Lễ Tân Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hoa

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngoại ngữ - Tổng Đài Viên Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa

Việt Nam

Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa

Việt Nam

Phiên dịch công trình (Biết tiếng hoa)

Cong Ty TNHH Lu Thai (Viet Nam) - Tây Ninh

Nhân Viên Marketing Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Thuong Mai Cat Hung Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch công trình biết tiếng Hoa

Tây Ninh

Chủ Quản Bán Hàng (Biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Thuong Mai Cat Hung Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch xưởng biết tiếng Hoa

Tây Ninh

Chủ Quản Bán Hàng (Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Phòng Kinh Doanh – Sales Admin (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Marketing Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chánh- Nhân Sự (Biết Tiếng Hoa)(Hâu Giang)

Cong ty TNHH Dau An Honoroad Viet Nam - Hậu Giang - 7.500.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Cskh Tổng Đài 1080 Tp.Hcm (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

CONG TY CO PHAN KASACO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nv Kế Toán (Biết Tiếng Hoa) 會計

CTY TNHH VIET KHAC - Bình Dương

Nhân Viên Soát Hạch ISO Biết Tiếng Hoa - ISO稽核員

Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Soát Hạch ISO Biết Tiếng Hoa - ISO稽核員

Trà Vinh

trang:     1 | 2 | 3    >>