20679  

việc làm biet tieng hoa

  

Ngoại ngữ - Nhân Viên Đặt Hàng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tan Hoa Loi - Hòa Bình

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Đặt Hàng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tan Hoa Loi - Hòa Bình

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa) Hoặc Tiếng Anh

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Quản Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Nhân Viên It - Phần Cứng (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Diamond VN - Bình Dương

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Biết Tiếng Hoa

Cty Co phan Dau tu Xay dung Uy Nam (UNICONS) - Điện Biên - 20.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa Lương Cao

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thư ký biết tiếng Hoa

Power Point Management - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng nhân sự biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH May Mac Triple (Viet Nam) - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sinh Quản Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính (Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua ( Biết Tiếng Hoa )

Tp Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng / Ca Trưởng Quản Lý Sản Xuất (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân viên chăm sóc khách hàng (biết nói tiếng Hoa)

Khánh Hòa

Quản Lý Sản Xuất ưu Tiên Biết Tiếng Hoa

Long An

Trợ Lý Kho Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>