14486  

việc làm biet tieng hoa giao tiep

  

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Nữ) Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp

Bình Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Nữ) Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp

CONG TY CO PHAN OMEXEY HOME FURNISHING (VN) - Việt Nam

Nhân viên tiếp tân - xuất hóa đơn - Biết Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh

Cong ty Co Phan Quoc Te Mekong - Bình Dương

NV Tiếp Nhận Đơn Hàng -cskh - Biết Tiếng Anh Hoặc Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Tân Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nv Tiếp Nhận Đơn Hàng -Cskh - Biết Tiếng Anh Hoặc Hoa

CONG TY CO PHAN CVP VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Tiếp Nhận Đơn Hàng -Biết Tiếng Anh Hoặc Hoa

CONG TY CO PHAN CVP VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Xây Dựng 監理( Biết Giao Tiếp Tiếng Trung)

Cần Thơ

Sinh Viên Làm Thêm Tại Nhà Hàng, Biết Giao Tiếp Tiếng Nhật Căn Bản

Hà Nội

Nhân Viên Chạy Bàn, Biết Giao Tiếp Tiếng Nhật Căn Bản

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Giao Tiếp Tiếng Anh Lương 5-8 Triệu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Điều Hành Tour Tiếng Pháp (Biết Tiếng Anh Giao Tiếp)

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng (Giao Tiếp Tiếng Hoa Lưu Loát)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng (Giao Tiếp Tiếng Hoa Lưu Loát)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự Giao Tiếp Tiếng Hoa Lưu Loát

Bình Dương

Nhân viên giao nhận (Biết tiếng Hoa)

TNHH Tiep van SITC - Tan Cang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tiếp tân - tiếng Hoa

Cong ty Co Phan Quoc Te Mekong - Bình Dương

Nhân Viên Tiếp Tân - Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Nghiệp Vụ Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Tiep van SITC Tan Cang - Việt Nam

Phiên Dịch / Phiên Dịch Hiện Trường Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>