11128  

việc làm biet tieng hoa giao tiep

  

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Nữ) Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp

Bình Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Nữ) Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp

CONG TY CO PHAN OMEXEY HOME FURNISHING (VN) - Việt Nam

Trở Lý Phó Tổng Giám Đốc Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp

Bình Dương

NV Tiếp Nhận Đơn Hàng -cskh - Biết Tiếng Anh Hoặc Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Tân Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chạy Bàn, Biết Giao Tiếp Tiếng Nhật Căn Bản

Hà Nội

Sinh Viên Làm Thêm Tại Nhà Hàng, Biết Giao Tiếp Tiếng Nhật Căn Bản

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Giao Tiếp Tiếng Anh Lương 5-8 Triệu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Giao Tiếp Tiếng Hoa Lưu Loát

Bình Dương

Nhân Viên Tiếp Tân - Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Thu Ngân Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kế Toán - Thủ Quỷ Biết Tiếng Hoa

Long An

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Worldon (Viet Nam) - Việt Nam

Trợ Lý Giám Đốc ( Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh (biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng (biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa)

Cty TNHH Yantai Moon (Vietnam) - Tây Ninh

Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa)

Tây Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>