8864  

việc làm biet tieng hoa giao tiep

  

Kỹ Sư Phần Mềm Máy Vi Tính (Ưu Tiên Biết Giao Tiếp Tiếng Hoa)

Việt Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Nam Kỹ Thuật Lắp Đặt Máy (Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp)

Van Phong Dai Dien Murata Machinery - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Phần Mềm Máy Vi Tính (Ưu Tiên Biết Giao Tiếp Tiếng Hoa)

Hậu Giang

Bưu chính viễn thông - Nam Kỹ Thuật Lắp Đặt Máy (Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp)

Van Phong Dai Dien Murata Machinery - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Kế Toán Đặt Hàng Biết Tiếng Anh Giao Tiếp

Cong ty TNHH Tan Hoa Loi - Hòa Bình

Quản Lý Bán Hàng Biết Tiếng Hàn Giao Tiếp

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Đặt Hàng Biết Tiếng Anh Giao Tiếp

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên biết tiếng anh giao tiếp cơ bản

Hà Nội

Quản lý sản xuất (biết giao tiếp tiếng Hàn)

Cong ty TNHH DAEHA CABLE Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu-Biết tiếng Hoa

Bình Dương

Giảng viên tiếng Anh giao tiếp

Cong ty TNHH Phat trien Van hoa va Giao duc - Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Giao Tiếp Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật (n3, N2)

Hà Nội

NV Sale Tour (Tiếng Anh Giao Tiếp)

Tp Hồ Chí Minh

Điều Hành Tour (Tiếng Anh Giao Tiếp)

Tp Hồ Chí Minh

NV Sale Tour (Tiếng Anh Giao Tiếp)

Tp Hồ Chí Minh

Điều Hành Tour (Tiếng Anh Giao Tiếp)

Tp Hồ Chí Minh

Điều Hành Tour (tiếng Anh Giao Tiếp)

Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Chứng Từ Hải Quan Biết Tiếng Hoa Lương Cao

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>