7641  

việc làm biet tieng hoa giao tiep

  

Kỹ Sư Phần Mềm Máy Vi Tính (Ưu Tiên Biết Giao Tiếp Tiếng Hoa)

Việt Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Nam Kỹ Thuật Lắp Đặt Máy (Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp)

Van Phong Dai Dien Murata Machinery - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Phần Mềm Máy Vi Tính (Ưu Tiên Biết Giao Tiếp Tiếng Hoa)

Hậu Giang

Bưu chính viễn thông - Nam Kỹ Thuật Lắp Đặt Máy (Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp)

Van Phong Dai Dien Murata Machinery - Tp Hồ Chí Minh

An Toàn Lao Động 勞動安全員 (biết Giao Tiếp Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Giay Lee & Man Viet Nam - Hậu Giang

Quản Lý Bán Hàng Biết Tiếng Hàn Giao Tiếp

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất (biết giao tiếp tiếng Hàn)

Cong ty TNHH DAEHA CABLE Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu-Biết tiếng Hoa

Bình Dương

Giáo viên tiếng Anh giao tiếp và ngữ âm 15

Cong ty co phan dau tu giao duc va phat - Hà Nội

NV Sale Tour (Tiếng Anh Giao Tiếp)

Tp Hồ Chí Minh

Điều Hành Tour (Tiếng Anh Giao Tiếp)

Tp Hồ Chí Minh

NV Sale Tour (Tiếng Anh Giao Tiếp)

Tp Hồ Chí Minh

Điều Hành Tour (Tiếng Anh Giao Tiếp)

Tp Hồ Chí Minh

Điều Hành Tour (tiếng Anh Giao Tiếp)

Tp Hồ Chí Minh

Kế toán trưởng (giao tiếp tiếng Anh)

Cong ty TNHH Core Search Viet Nam - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Chứng Từ Hải Quan Biết Tiếng Hoa Lương Cao

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa, Lương Cao

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>