50383  

việc làm biet tieng han

  

Nam Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Gang Thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh

Nhân viên dịch vụ khách hàng biết tiếng Hoa và tiếng Anh

Cong ty TNHH TM DT Tin Thuong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Cong ty CP XNK Thai Nguyen- Chi nhanh Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Trieu Nhat - Hà Nội

Kế toán biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Vina Solar Technology - Bắc Giang

Nhân viên phục vụ biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Trieu Nhat - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Cong ty CP XNK Thai Nguyen- Chi nhanh Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự biết tiếng Hàn

Van phong Dai dien LG Chem - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên dịch vụ khách hàng biết tiếng Hoa và tiếng Anh

Cong ty TNHH TM DT Tin Thuong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Cong ty CP XNK Thai Nguyen- Chi nhanh Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nam Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Gang Thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Cong ty CP XNK Thai Nguyen- Chi nhanh Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự biết tiếng Hàn

Van phong Dai dien LG Chem - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Cong ty CP XNK Thai Nguyen- Chi nhanh Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự biết tiếng Hàn

Van phong Dai dien LG Chem - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên hành chính nhân sự biết tiếng Hàn

Van phong Dai dien LG Chem - Tp Hồ Chí Minh

Nam Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Gang Thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh

Nam Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Gang Thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh

Nam Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Gang Thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh

Nam Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Gang Thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh

trang:     1 | 2 | 3    >>