33028  

việc làm biet tieng han

  

Kế Toán Tổng Hợp Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng QA biết tiếng hoa

Tech Link - Tp Hồ Chí Minh

Nhân sự - ”行政助理“Nhân Viên Hành Chính (Biết Tiếng Hoa)

CONG TY TNHH MTV PHONG KHAM CHUYEN KHOA NOI VINH - Bình Dương

Nhân viên biết tiếng Trung 27

Cong ty TNHH Hac Mieu - Hà Nội

Quan hệ đối ngoại - Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Dau An Honoroad Viet Nam - Việt Nam

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu Biết Tiếng Anh

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Việt Nam

Trợ lý biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tech-Link Silicones (Viet Nam) - Việt Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lê tân biết tiếng Nhật, Anh

Golden Lotus Healing Spa Land - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng trung

Cong ty TNHH Tech-Link Silicones (Viet Nam) - Việt Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe dấu D biết tiếng Anh

Cong ty Balilimo - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng QA biết tiếng hoa

Cong ty TNHH Tech-Link Silicones (Viet Nam) - Việt Nam

Trợ lý sản xuất biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Tech-Link Silicones (Viet Nam) - Việt Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Nhân Viên It Biết Tiếng Nhật

CONG TY TNHH LIGUST & CO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Bds - Biết Tiếng Hoa

Long An

Kỹ Sữ Lập Trình Python Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sữ Lập Trình Python Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý giám đốc (thành thạo tiếng Hàn, biết kế toán)

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Trợ lý biết tiếng Nhật 24

Cong ty TNHH Toridoll Vlotus - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>