62374  

việc làm biet tieng han

  

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật 22

Cong ty TNHH CLS Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Chăm sóc khách hàng - Call Center Leader (Biết Tiếng Hoa)

CONG TY TNHH MTV KHOA HOC & KY THUAT OPPO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên biết Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên biết Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên dịch viên biết tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm AUTOCAD biết tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Anh - Tiếng Nhật)

Cong Ty TNHH Sai Gon Stec - Việt Nam

HTML Coder (700$) Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

Kế Toán Giá Thành (Biết Tiếng Hoa)

Tây Ninh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Kĩ Sư Biết Tiếng Trung

Cong ty Co phan Khai Thac Dau tu Phu Doanh - Hà Tĩnh

Nhân viên XNK (biết tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Nakamura Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên vẽ thiết kế CAD Biết Tiếng Nhật

STEP UP Human Resources - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Kĩ sư vận hành máy biết tiếng Nhật 21

Cong ty TNHH OS Power Viet Nam - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tuyển Kĩ Sư Biết Tiếng Trung

Cong ty Co phan Khai Thac Dau tu Phu Doanh - Hà Tĩnh

Nhân viên vẽ thiết kế CAD Biết Tiếng Nhật 21

STEP UP Human Resources - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh (Ưu Tiên Biết Tiếng Trung/Hàn)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Kĩ sư vận hành máy biết tiếng Nhật

Cong ty TNHH OS Power Viet Nam - Đồng Nai - 550 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Lào, Campuchia

Cong Ty TNHH TM DV Chien Long - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>