7609  

việc làm bien dich vien tai nha

  

Biên Dịch - Biên Tập Viên - Nhậ

Vinh

Biên tập viên nội dung web tiếng Anh (làm tại nhà)

Cong ty TNHH Cong Nghe va Dich Vu Le Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên biên dịch tiếng Nhật tại Đà Nẵng

CTY TNHH MINH PHUC TAI DA NANG - Đà Nẵng

Biên tập viên dịch vụ sách làm việc tại Hà Nội

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Cước Biển, Dịch Vụ Vận Tải Quốc Tế

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng ICT tại Đức Giang (Quận Long Biên)- VinPro

Hà Nội

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng ICT tại Đức Giang (Quận Long Biên)- VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Nội

Cộng Tác Viên Dịch Sub (làm Tại Nhà)

Hà Nội

Biên phiên dịch ở nhà máy

ICONIC - Tp Hồ Chí Minh

Biên phiên dịch tiếng Nhật (Tiê'ng Nhật N2)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Tiếng Nhật N2 Hoặc N3)

MegaCEO Group - Hải Dương - Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Tiê'ng Nhật N2 Hoặc N3)

Hải Dương

Ngoại ngữ - Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Tây Ninh

CONG TY TNHH MIWON VIET NAM - Tây Ninh

Biên- Phiên Dịch Tiếng Trung Tuyển Gấp Tại Hà Nội-lương Cao

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Hot Job Trưởng Nhóm Biên Tập Dịch Vụ Sách Làm Việc Tại Hà Nội

Hà Nội

Trưởng Nhóm Biên Tập Dịch Vụ Sách Làm Việc Tại Hà Nội

Hà Nội

Trưởng nhóm biên tập dịch vụ Sách làm việc tại Hà Nội

Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh (nam, Làm Việc Tại Bình Định)

Bình Định

Trưởng Nhóm Biên Tập Dịch Vụ Sách Làm Việc Tại Hà Nội

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

$500-$900★☆★ Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( Có Cơ Hội Đào Tạo Tại Nhật)★☆★

Hà Nội - 500-900 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>